Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 12126
Mărime: 2.19MB (arhivat)
Publicat de: Alin Popa
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitoul I- Prezentarea generală a județului Neamț și factorii de favorabilitate în dezvoltarea turismului 5
 3. 1.1. Poziția geografică 5
 4. 1.2. Factorii naturali cu rol în dezvoltarea turismului 5
 5. 1.2.1. Relieful. 5
 6. 1.2.2. Clima 7
 7. 1.2.3. Hidrografia 7
 8. 1.2.4. Fauna și vegetația 8
 9. 1.3. Factorii economici 10
 10. Capitorul II- Principalele forme de turism practicate în județul Neamț și infrastructura turistică 12
 11. 2.1. Principalele forme de turism 12
 12. 2.1.1. Turismul montan 13
 13. 2.1.2. Turismul cultural 16
 14. 2.1.3. Turismul religios. 18
 15. 2.1.4. Alte forme de turism. 20
 16. 2.2. Infrastructura turistică a județului Neamț 21
 17. 2.2.1. Structuri de cazare 21
 18. 2.2.2 Alimentație. 22
 19. 2.2.3. Baza de agrement 23
 20. Capitolul III- Cercetare științifică privind cea mai preferată formă de turism. 25
 21. 3.1. Motivația alegerii temei. 33
 22. 3.2. Metode și instrumente 33
 23. 3.3. Analiza și interpretarea datelor. 34
 24. Concluzii 36
 25. Bibliografie 38
 26. Anexe 40

Extras din licență

Introducere

Fără îndoială, favorabilitatea cadrului natural și antropic ocupă un loc extrem de important în turism. Așa cum însuși Ion Preda afirmă în anul 1981, „mirajul muntelui, unde frumusețea dăinuie pură și înălțătoare, fie că-i iarnă, primăvară sau toamnă, atrage oricând oamenii spre înălțimi” (I. Preda 1981, p 18). Deși favorabilitatea cadrelor natural și antropic în dezvoltarea turismului se încadrează în sfera domeniilor frecvent analizate de literatura de specialitate, complexitatea acestor subiecte oferă oportunități noi de cercetare.

Principala motivație în alegerea acestei teme o constituie faptul că județul Neamț nu este valorificat suficient din punct de vedere turistic, deși are potențial ridicat în acest sens. Fiind născută în această zonă, a fost ușor de remarcat acest aspect și am urmărit îndeaproape evoluția tuturor fenomenelor de natură turistică și economică pe care le vom analiza în prezenta lucrare. Lucrarea de față este defalcată pe structura a trei capitole, create cu scopul de a scoate în evidență potențialul turistic pe care îl are județul Neamț și pentru a determina forma de turism preferată de către turiștii care vizitează județul.

Astfel, în primul capitol intitulat Prezentarea generală a județului Neamț și factorii de favorabilitate în dezvoltarea turismului, vom realiza o scurtă incursiune în localizarea județului și istoria factorilor naturali și antropici în vederea valorificării lor în turism privind importanța și modul de formare. Totodată, vom prezenta principalii factori economici determinanți.

Așa cum precizează și titlul, capitolul al doilea este concentrat pe formele de turism reprezentative ale județului Neamț, precum și infrastructura unităților de cazare, alimentație și agrement.

Capitolul al treilea analizează formele de turism preferate de pasionații de călătorie ai României în funcție de vârstă, zona de reședință, statut social și pasiuni.

În realizarea acestei lucrări am utilizat numeroase date bibliografice, materiale cartografice, fotografice și date statistice. Contribuția proprie în tratarea acestei teme este evidențiată în al treilea capitol, unde ne-am bazat mai puțin pe izvoarele teoretice și mai mult pe experiența personală și opiniile turiștilor sau a potențialilor turiști.

Teritoriul studiului, mediul natural și antropic sunt suporturi de bază în dezvoltarea turismului. Pe un teritoriu restrâns ca al acestui județ, se pot desfășura o multitudine de forme de turism, mai ales datorită faptului că are privilegiul de a se localiza într-o zonă montană, având un important element de atractivitate mediul natural.

Am încercat în măsura în care a fost posibil, în cadrul acestei lucrări, să păstrăm un echilibru între capitole în ceea ce privește numărul de pagini cu volumul de informații oferit.

În privința surselor bibliografice, am folosit cărți ale unor autori consacrați, articole indexate în jurnalele de specialitate, cât și statistici și surse electronice.

Pe parcursul acestei lucrări am fost îndrumată de doamna profesor, lect. univ. dr. Iuliana Pop, căreia îi exprim recunoștință sinceră pentru efortul depus în supravegherea și coordonarea acestei lucrări.

CAPITOLUL 1.

PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEȚULUI NEAMȚ ȘI FACTORII DE FAVORABILITATE ÎN DEZVOLTAREA TURISMULUI

1.1. Poziția geografică a județului Neamț

Județul Neamț se află în partea central-estică a României, în regiunea Moldovei, suprapunându-se parțial pe Carpații Orientali, Subcarpații Moldovei și Podișul Moldovenesc. Suprafața totală este de 5.897 km2, reprezentând 2,5% din suprafața totală a României. Județul este format din 2 municipii (Piatra Neamț și Roman), 3 orașe (Tg. Neamț, Bicaz și Roznov) și 78 de comune. La granițele județului, în partea de nord și nord-vest se poziționează jud. Suceava, în partea de est se învecinează cu jud. Iași și Vaslui, în vest cu Harghita, iar în sud cu jud. Bacău.

1.2. Factorii naturali cu rol în dezvoltarea turismului

1.2.1. Reflieful

Relieful județului Neamț este variat. Acesta este dispus în trepte care descresc de la vest la est, cuprinzând munți ce aparțin grupei centrale a Carpaților Orientali, dealuri și depresiuni subcarpatice, culoarele de vale ale Siretului și Moldovei și o parte din Podișul Moldovei.

Județul Neamț este așezat pe depresiunea cu același nume, Depresiunea Neamț. Aceasta aparține Subcarpaților Moldovei între Munții Stânișoarei și Culmea Pleșului. Din punct de vedere geologic, depresiunea este formată din depozite neogene și cuaternare. Depozitele neogene sunt de natură argiloasă, argilonisipoasă și grezoasă, fiind reprezentate în formațiuni de vârstă miocenă. Culmea Pleșului este format din conglomerate cu elemente verzi. În partea de sud și sud-est a depresiunii, apar formațiuni deltaice și în partea de vest unele care aparțin flișului carpatic.

Pe lângă depresiunea pe care este situat, județul se suprapune și cu Podișul Moldovei. Acesta este format în mare parte de platouri structurale limitate de cueste. Formațiunile sedimentare monoclinale sunt parte din formarea lui, dar și formațiuni pliocene.

Unitatea de relief predominantă din județul Neamț este cea muntoasă, reprezentând mai mult de jumătate din ponderea formelor de relief (52%) reprezentată de Carpații Orientali cu Munții Bistriței, Masivul Ceahlău, Munții Hășmaș, Munții Stânișoarei și Munții Tarcău. Unitatea subcarpatică este formată din Subcarpații Moldovenești, dealuri și Podișul Central Moldovenesc.

Bibliografie

Cărți

1. Academia Română, 2012. Dicționar explicativ al limbii române-Noul DEX-Ediția aII-a.

Editura Univers Enciclopedic Gold

2. Bacal, P., Cocoș, I., 2012. Geografia Turismului,Note de curs. Chișinău:Editura ASEM

3. Bostan, C., 2008. Cozla, Povestea muntelui cu ape minerale, parc, pârtie, schit și telegondolă. Piatra-Neamț: Editura ACȚIUNEA

4. Bostan, C., Costachi, C.,Catana, C., Agache, C., Sîrghie, C., 2009. Piatra Neamț și împrejurimi. Piatra-Neamț: Editura ACȚIUNEA

5. Bulai, M., 2014. Accesibilitate și turism. Studiu de caz: Regiunea Moldovei. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”

6. Burean, C., Hociung, I., 2007. Monografia orașului Bicaz. Piatra-Neamț: Editura ASACHI

7. Chelcea, S., Marginean, I., Cauc, I., 1998. Cercetarea sociologică: metode și tehnici. București: Editura DESTIN

8. Dieaconu, D., Săndulache, I., 2008. Ceahlăul, realitatea unui mit. Piatra-Neamț: Editura Cetatea Doamnei

9. Glăvan, V., 2000. Turismul în România. București: Editura Economică

10. Iacomi, Gh., 2000. Ceahlăul, ghid turistic. Iași: Editura MITROPOLIEI MOLDOVEI ȘI BUCOVINEI

11. Institutul Național de Statistică, 2019. Repere economice și sociale regionale: Statistică teritorială

12. Institutul Național de Statistică, 2019. Turismul Județului Neamț. Breviar Statistic

13. Posea, G., 2012. Relieful resursă de bază a turismului. Geomorfodiversitate și geomorfosituri. București: Editura FUNDAȚIEI „ROMÂNIA DE MÂINE”

14. Preda, I., 1981. Omul și muntele. București: Editura Sport-Turism

15. Turcu, D., 2008. Economia Turismului. Timișoara: Editura EUROSTAMPA

16. Țigu, G., 2001. Turismul montan. București: Editura Uranus

Surse electronice

- https://cniptpiatraneamt.ro/agrement , accesat la data de 09.06.2020

- https://cniptpiatraneamt.ro/alimentatie-publica , accesat la data de 09.06.2020

- http://www.ijsunt.ro/pub/doc/analiza%20riscurilor%20-%20extras.pdf , accesat la data de 20.04.2020

- https://cniptpiatraneamt.ro/cazare-turistica , accesat la data de 27.05.2020

- https://neamt.insse.ro/despre-noi/despre-judetul-neamt/ , accesat la data de 20.04.2020

- https://cjneamt.ro/ro/prezentarea-judetului/economie/ , accesat la data de 29.04.2020

- https://administrare.info/economie/515-factorii-care-influen%C5%A3eaz%C4%83- evolu%C5%A3ia-turismului?cookie_3566ee18e9ca09ef93e16fc8e617bb04=accepted

, accesat la data de 20.04.2020

- http://www.neamt.ro/Date_gen/Jud_NT/ , accesat la data de 21.04.2020

- http://www.ceahlau.neamt.ro/ , accesat la data de 28.04.2020

- http://www.bg15mc.ro/wp- content/uploads/2011/01/Monografia_judetului_Neamt.pdf , accesat la data de 22.04.2020

- https://cjneamt.ro/ro/turism/ , accesat la data de 04.05.2020

- https://www.adrnordest.ro/user/file/pdr/aes/v3/8.turismul.pdf , accesat la data de 04.05.2020

- https://www.activparc.ro/?gclid=CjwKCAjw57b3BRBlEiwA1ImytlLaADMoqdpdB BzOi26qsj8fo7TA6i4fq_GrPMw_aFAd4SkZm5sBSxoC5rIQAvD_BwE , accesat la data de 08.06.2020

- http://www.citatepedia.ro/index.php?id=257269 , accesat la data de 26.04.2020

- https://romania.directbooking.ro/prezentare-izvorul-muntelui-informatii-poze- imagini-2122.aspx , accesat la data de 29.04.2020

- http://www.montaniarzi.ro/cheile-bicazului-o-zona-unica/ , accesat la data de 04.05.2020

- https://www.viziteazapiatraneamt.ro/tag/parcul-cozla/ , accesat la data de 11.06.2020

- https://fidesysmobile.eu/visitneamt/ro/listings/baza-hipica-col-virgil-barbuceanu-din- piatra-neamt/ , accesat la data de 11.06.2020

- https://www.booking.com/guest-house/region/ro/neam.ro.html , accesat la data de 15.06.2020

- https://piatraneamtcity.ro/places/7-restaurante-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in- piatra-neamt-c6lnialhhjynpq , accesat la data de 15.06.2020

Preview document

Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 1
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 2
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 3
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 4
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 5
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 6
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 7
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 8
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 9
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 10
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 11
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 12
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 13
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 14
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 15
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 16
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 17
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 18
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 19
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 20
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 21
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 22
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 23
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 24
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 25
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 26
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 27
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 28
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 29
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 30
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 31
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 32
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 33
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 34
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 35
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 36
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 37
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 38
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 39
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 40
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 41
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 42
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 43
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 44
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 45
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 46
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 47
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 48
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 49
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 50
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 51
Valorificarea potențialului turistic în județul Neamț - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Valorificarea potentialului turistic in judetul Neamt.docx

Te-ar putea interesa și

Valorificarea potențialului turistic în Județul Neamț

Capitolul 1. Prezentarea cadrului natural şi antropic al Judeţului Neamţ „România, datorită aşezării sale unice, este o ţară ideală pentru...

Studiu privind potențialul turistic al județului Neamț

Judeţul Neamţ ocupă o poziţie central-estică în ansamblul teritorial naţional, respectiv în zona central-vestică a regiunii istorice a Moldovei....

Modernizarea pârtiei de schi din stațiunea Durău Județul Neamț

1.ANALIZA NEVOII DE PROIECT 1.1 Analiza la nivel de domeniu si din punct de vedere regional Statiunea Durau este situata in judetul Neamt, la o...

Valorificarea potențialului turistic al Județului Neamț

1. Localizarea si caracterizarea zonei Judetul Neamt este situat in partea central-estica a Romaniei, se suprapune, partial, Carpatilor Orientali,...

Analiza Ofertei și Cererii Turistice la Nivelul Regiunii de Dezvoltare nord-est

Introducere Regiunea Nord-Est este o regiune de dezvoltare a României, creată în 1998, având capitala în municipiul Piatra Neamț. Ca și celelate...

Valorificarea potențialului turistic al județului Neamț

Judetul Neamt se afla în nord-estul României , la limita dintre Carpatii Orientali si Podisul Moldovei. Învecinat cu judetele Suceava la nord,...

Organizarea și amenajarea turistică a spațiului geografic

Organizarea si amenajarea turistica a spatiului geografic din localitatea Bicaz, judetul Neamt, Pensiunea Balad``or Asezarea geografica Orasul...

Valorificarea potențialului turistic al județului Neamț

1.Valorificarea potentialului turistic a judetului Neamt Judetul Neamt este situat in partea central-estica a Romaniei, intre 46° 40’ si 47° 20’...

Ai nevoie de altceva?