Toate documentele din Biblioteca RegieLive - pagina 10 din 5987

Econometrie

Cerința a)Identificați variabilele independente (X1, X2) și variabila dependentă (Y). Variabila X1: Mărimea gospodăriei (persoane) Variabila X2: Venit salarial mediu lunar (sute lei/pers) Variabila Y: Nr. Aparate electrocasnice deținute Cerința b) Realizați o analiză statistică descriptivă a variabilei... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Extras Preview

Valorificarea resurselor turistice ale județului Brașov

PARTEA I 1. Informații generale despre județ (Localizarea și caracterizarea zonei) Sursă: https://images.app.goo.gl/5ZBW1NNBXt8GbB6U - Așezarea geografică Județul Brașov este situat în partea centrală a României și face parte din regiunea istorică a Transilvaniei. Este înconjurat de județele Sibiu, Mureș,... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul bancar din Franța

Introducere Sistemul bancar al unei țări se referă la totalitatea instituțiilor financiare care operează în cadrul acelei țări, inclusiv băncile comerciale, băncile de investiții, băncile centrale și alți intermediari financiari. Acest sistem joacă un rol critic în economia unei țări deoarece oferă finanțare... citește mai departe

36 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Lansarea unui nou produs pe piața din România

Capitolul 1 - Analiza pieței 1.1. Identificarea pieței Descriere: Cafeaua este un produs alimentar care face parte din grupa stimulentelor, alături de cacao și ceai. Aceasta a apărut încă din secolul al IX-lea și este, în prezent, nelipsită din alimentația majorității populației, în întreaga lume consumându-se... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza structurii activului SC Ropharma SA

Introducere În cadrul acestui proiect o să discut despre întreprinderea Ropharma analizată pe cinci capitole, ținta fiind principalii factori de influență și detalierea activului întreprinderii în perioada 2018-2021. Capitolul 1 cuprinde informații referitoare la obiectul de activitate al întreprinderii, acesta... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Bine ai venit vară

STUDENTĂ: GRUPA: Mijlocie TEMA ANUALĂ: Când/cum și de ce se întâmplă TEMA PROIECTULUI: Bine ai venit vară! DOMENIUL EXPERENȚIAL: Limbă și comunicare CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educarea limbajului TEMA ACTIVITĂȚII: Exprimarea în propoziții simple și dezvoltate MIJLOC DE REALIZARE: Lectură după imagini... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul consumatorilor

1. Scurta introducere Concurența este considerată neloială atunci când activitatea comerciantului se realizează prin folosirea de procedee nelegale, contrare uzanțelor comerciale . Procedeele care caracterizează concurența neloială sunt numeroase. Acestea, fie acte, fie fapte contrare legii și uzanțelor cinstite,... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Maica Domnului Pururea Fecioară

Argument Hristologia , soteriologia și mariologia alcătuiesc în Ortodoxie mănunchiul de dogme care formează nucleul tezaurului de învățătură al religiei creștine, alături de triadologie, deoarece Dumnezeu, în nemăsurata Sa dragoste și bunătate pentru omenirea căzută în păcat, a hotărât să trimită pe Fiul Său în... citește mai departe

41 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Țara Vrancei - martor prin tradiție al prezenței Apostolului Andrei pe meleagurile dacilor

Persoană istorică și, totodată, mitologică, Apostolul Andrei a rămas în memoria poporului român, mai întâi, ca cel care a creștinat zona Scytiei Minor, iar apoi ca un continuator al vechi credințe a dacilor sau, mai bine zis, ca unul ce a racordat la creștinism religia acestora. În zona de Curbură a Carpaților,... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Preview

Viața Sfântului Aurelius Augustin

Prefață Inspirat de Dumnezeu, Creatorul și Stăpânitorul a toate, și neuitând de intenția mea cu care, prin harul Mântuitorului, am hotărât să slujesc prin credință atotputernicei și dumnezeieștii Treimi, atât mai înainte în viața laicilor, cât și acum în slujirea episcopilor, dorind cu tot talentul și elocvența ce... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview

Viața și opera Episcopului Chesarie al Râmnicului

I. Date generale despre viața și opera Episcopului Chesarie După moartea episcopului Partenie nu s-a putut face de îndată alegere de episcop la Râmnic, desigur, din pricina războiului ruso-turc, al cărui teatru de luptă era mai ales Țara Românească. Pe de altă parte, mitropolitul Grigorie al Ungrovlahiei, de-abia... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Legătura apei cu religia

Pornind de la definiția simplă, apa este un lichid inodor, insipid și incolor, de cele mai multe ori, sau ușor albăstrui sau chiar verzui în straturi groase. Ea este o substanță absolut indispensabilă vieții, indiferent de forma acesteia, deoarece, prin harul Sfântului Duh ea este folosită și consumată sub un alt... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Preview

Purcederea Sfântului Duh

Capitolul I Mărturiile Sfinților Părinți din secolul de aur despre purcederea Sfântului Duh 1. Pnevmatologia biblică. Simbolurile de credință anterioare Simbolului niceo-constantinopolitan. Pnevmatologia origenistă Sfânta Scriptură, izvorul nesecat al mărgăritarelor divine, este baza teologiei creștine... citește mai departe

42 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Divorțul prin acord pe cale notarială

1. Considerații generale Desfacerea căsătoriei divorțul este singura modalitate de disoluție a căsătoriei valabil încheiate. Cu excepția a două state, Filipine și Vatican Vatican1, care interzic divorțul, toate celelalte state ale lumii recunosc această formă de disoluție a căsătoriei 2 În societatea... citește mai departe

16 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Patronatul

- Patronatele Dacă forma de organizare prin care se asociază salariații, pentru a-și promova interesele profesionale, economice și sociale este sindicatul, pentru angajatori, este vorba despre patronate. Rolul acestora în societate, modul de constituire și funcționare a organizațiilor patronale sunt reglementate... citește mai departe

14 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tipuri de economie de piață

CAPITOLUL 1 Economia de piață 1.1 Definirea economiei de piață Economia de piață este un sistem economic în care producția și distribuția de bunuri sunt influențate în principal de cerere și ofertă, ceea ce conduce la stabilirea prețurilor pentru bunuri și servicii. O caracteristică distinctivă a economiei de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrarea societăților pe acțiuni

Introducere Societățile pe acțiuni sunt societăți comerciale și care funcționează conform regulilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care a fost republicată în urma modificărilor și completărilor. Aceștia se remarcă prin faptul că capitalul este compus din acțiuni, iar acționarii sunt obligați să... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Statutul Consilierului Juridic

STATUTUL PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC 1. Definiție. Aspecte introductive Consilierul juridic este acea persoană fizică, cu studii juridice superioare și având cetățenia română sau a unui stat membru al Uniunii Europene (sau al Spațiului Economic European) care asigură apărarea drepturilor și intereselor... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Răspunderea juridică a magistratului

Introducere Magistrații, fie ei judecători sau procurori, au obligația să asigure supremația legii și să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea acestora în fața legii. Este imperativ ca, prin întreaga lor activitate, să ofere un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Avocatul Poporului

Motivarea alegerii temei Am ales să abordez această temă deoarece consider că este extrem de important să evidențiez existența unei instituție relativ recent înființată în țara noastră, această instituție neputând funcționa pe timpul regimului comunist unde majoritatea drepturile și libertățile cetățenești erau... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Drepturile și obligațiile avocaților și notarilor publici

Deontologia cadrelor militare se referă la un set de principii etice și reguli de conduită care guvernează comportamentul membrilor forțelor armate. Aceste reguli au scopul de a asigura integritatea, onoarea și respectarea drepturilor omului în cadrul activităților militare. Iată câteva aspecte cheie ale... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Statutul Polițistului

Introducere Statutul polițistului se referă la ansamblul normelor și regulilor care guvernează activitatea și comportamentul polițiștilor în exercitarea funcțiilor lor. Aceste norme sunt concepute pentru a asigura integritatea, responsabilitatea și eficacitatea poliției în îndeplinirea misiunilor lor de menținere a... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Curtea Constituțională a Turciei

Dispoziții generale Curtea Constituțională a Turciei se află în Ankara, capitala țării. Este localizată în cartierul Çankaya, la adresa Atatürk Bulvarı nr. 36. Aceasta este o clădire impresionantă și reprezentativă pentru importanța și rolul Curții Constituționale în sistemul juridic al Turciei. Este un organ... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prezumția de paternitate

1. Noțiuni introductive cu privire la instituția filiației În dreptul internațional, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, prevede în art. 1 că „prin copil se înțelege orice ființă umană sub vârsta de 18 ani”. Această definiție juridică a noțiunii de copil este utilizată și în Europa. În dreptul UE, nu... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza indicatorilor macroeconomici în Japonia

INTRODUCERE În contextul global actual, economia Japoniei reprezintă un subiect de mare relevanță și interes. Această țară, cu o istorie economică bogată și inovații constante, continuă să fie un actor major pe scena economică mondială. Scopul acestei lucrări este să exploreze evoluția și caracteristicile... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview