Problemele etice în E-guvernare

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6672
Mărime: 154.41KB (arhivat)
Publicat de: Eusebiu P.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice
Materie: Guvernare Electronică

Extras din proiect

Abstract: E-guvernarea este o modalitate prin care guvernele pot utiliza cele mai inovatoare tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC), de a oferi publicului și întreprinderilor acces convenabil la informații și servicii guvernamentale, de a îmbunătăți calitatea serviciilor și de a oferi oportunități mai mari de participare la activități guvernamentale. E-guvernarea oferă o mișcare uriașă pentru a merge mai departe cu servicii guvernamentale de calitate superioară, rentabile, și o relație mai bună între oameni și guvern. Această lucrare investighează modul în care participanții publici la e-guvernare pot fi îmbunătăți cu implementarea etică a e- guvernării. Dacă este aplicată eficient în țări în curs de dezvoltare, strategia de guvernare electronică poate avansa productivitatea în sectorul public. Etica guvernării electronice poate acoperi drepturile și obligațiile organismelor implicate în dezvoltarea sistemelor de informații pentru administrația publică.1

I. Introducere

Tehnologiile informațiilor și comunicării sunt considerate a avea un rol remarcabil în transformarea unei societăți într-una bazată pe cunoaștere. TIC permit schimbul de informații și de cunoștinte în societate și au un rol conducator în transformarea proceselor economice și a activităților în termeni "dematerializați". În acest fel se accentuează dezvoltarea unei economii digitale.2

Așa cum Jim Melitski descria pe site-ul ASPA, secțiunea e-guvernare: În toată lumea, organizațiile publice încep o călătorie e-guvernare prin publicarea unor informații pe Internet și stabilirea unei prezențe on-line, în speranța că vor tinde spre creșterea eficienței, eficacității și performanțelor organizaționale". Tot mai multe atracții tentează cercetători și practicieni în ajungerea la un consens în ceea ce privește diagramele și initiativele e-guvernare. E-guvernarea poate fi definită ca o formă continuă de asigurare a informației, când organizațiile și agențiile

1 Gajendra Sharma, Xi Bao și Li Peng, „Public Participation and Ethical Issues on E-governance: A Study Perspective in Nepal”, School of Public Administration and Law, Dalian University of Technology, China;

2 Liliana Dobrică, „Utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor în modele de guvernare electronică”, Cercetări practice și teoretice în Managementul Urban , Vol. 1, No. 1 (November 2006), în format elecronic https://www.jstor.org/stable/pdf/24865842.pdf?ab_segments=0%252Fbasic_search_solr_cloud%252Fcontrol&r efreqid=excelsior%3A0621d46e4759b844ac77eb1ebb3e5fea, accesat la data de 08.02.2021;

publice editează informații (rapoarte) pe Internet, pe site-uri interactive de comunicare și e- tranzacții, și pentru a asigura integrarea serviciilor guvernamentale virtuale.

Guvernarea electronică va trebui să fie bazată pe cunoaștere, pe utilizator, distribuție și ramificație.3

Cu atât mai mult, implementarea unei viziuni așa de ambițioasa va trebui să conțină patru puncte cheie, are derivă din patru domenii: politic, economic, social și tehnologic. Acestea sunt: creșterea importantă în ceea ce privește cunoașterea conceptului de ,,management" atât în guvernare, cat și în procesele democratice; nevoile cetățeanului și ale afaceriștilor; apariția intermediarilor, care joacă un rol important atât în oferirea de servicii publice, cât și în procesele democratice; importanța rețelelor, coordonării și colaborării pentru a obține o guvernare mai bună.

E-guvernarea reprezintă apariția unui nou val de inovații tehnologice, și de asemenea reinventarea administrației.

E-guvernarea este definită ca un sistem ce permite administrațiilor să folosească cele mai moderne tehnologii de comunicații și informații, în special bazate pe aplicații Internet, pentru a asigura cetățenilor și mediului de afaceri mijloace mai accesibile de acces la informațiile și serviciile administrație, pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor și pentru a asigura o relație mai bună între cetățeni, autorități și procese. Aceasta include tranzacții între guvern și mediul de afaceri, guvern și cetățeni, guvern și salariați și între diferite niveluri și unități ale administrației.4

Pentru a înțelege e-guvernarea, trebuie să întelegem dezvoltarea administrației și reforma guvernamentală în general. De-a lungul ultimelor două decenii, reforma și dezvoltarea administrației au experimentat TOM ( Total Quality Management) în 1980 și Reingineria și Reinventarea în 1990. Reinventarea guvernării ne face să realizăm că aceasta este de fapt un amestec dinamic de scopuri, structuri și funcții. lnițiativele e-guvernării sunt un complex de schimbări și de eforturi în scopul de a folosi tehnologii noi și evident mult mai bune pentru a

3 Georgiana Ionela Ștefan, „Urmatorul deceniu sub influența guvernării electronice”, Cercetări practice și teoretice în Managementul Urban , Vol. 2, No. 3 (May 2007), în format elecronic https://www.jstor.org/stable/pdf/24865862.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_search_solr_cloud%2Fcontrol&refreq id=fastly-default%3A31304f7ab9783b8df658b34d06a029dc, accesat la data de 08.02.2021;

4 Ibidem, https://www.jstor.org/stable/pdf/24865862.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_search_solr_cloud%2Fcontrol&refreq id=fastly-default%3A31304f7ab9783b8df658b34d06a029dc, accesat la data de 08.02.2021;

suporta o transformare a operativitătii și eficientizării guvernarii, derivată din reinventare. Noua provocare a administrației publice în anii 2000 sau in sec al XXl-lea este sa creeze acest sistem al e-guvernarii.5

Bibliografie

- Meridith Levinson, ”When Failure is not an Option”, CIO Magazine (June 1, 2006), în format elecronic https://www.cio.com/article/2446386/project-management---when- failure-is-not-an-option.html, accesat la data de 08.02.2021;

- http://article.sapub.org/10.5923.j.ijis.20190902.01.html?fbclid=IwAR0fqf7qziTfzFkj S_AvKaWYMfkrKDD2ZmQvtUl6w7FiAOUVz2lgib6Kklo#Sec2.6 accesat la data de 09.02.2021;

- http://www.sapub.org/global/showpaperpdf.aspx?doi=10.5923/j.ijis.20190902.01, accesat la data de 09.02.2021;

- http://www.mecs-press.org/ijitcs/ijitcs-v6-n3/v6n3-2.html, accesat la data de 09.02.2021;

- https://www.hsdl.org/?view&did=759227; accesat la data de 09.02.2021;

- https://issuu.com/academic-conferences.org/docs/ejeg-volume3-issue2-article46; accesat la data de 09.02.2021;

- http://daneshnamehicsa.ir/userfiles/file/Resources/17)%20ICT/INTRO_Encyclopedia

%20of%20Distance%20Learning.pdf; (accesata la data 9.02.2021);

- https://core.ac.uk/download/pdf/48851843.pdf; accesat la data de 09.02.2021;

- https://www.oupjapan.co.jp/sites/default/files/contents/pr/media/oup_pr_20150918_o ald9_E.pdf; accesat la data de 09.02.2021;

- https://www.researchgate.net/publication/262365642_E- Government_Public_Participation_and_Ethical_Issues; accesat la data de 09.02.2021;

- http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/ethics_in_information_technology2c_5th_ed._0

_.pdf, accesat la data de 09.02.2021;

Preview document

Problemele etice în E-guvernare - Pagina 1
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 2
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 3
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 4
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 5
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 6
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 7
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 8
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 9
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 10
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 11
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 12
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 13
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 14
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 15
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 16
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 17
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 18
Problemele etice în E-guvernare - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Problemele etice in E-guvernare.docx

Te-ar putea interesa și

Aspecte legislative, instituționale și practice cu privire la producerea, comercializarea și siguranța produselor alimentare

Înainte de toate ar trebui să răspund la o serie de întrebări: “Pentru ce o analiză a unei activităţi de producţie industrială din perspectiva...

Auditul financiar al situațiilor financiare la SC Conbac SA

ACCEPTUL SOLICITĂRII DE AUDITARE CĂTRE: CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE S.C. CONBAC S.A. Dumneavoastră aţi cerut ca noi să efectuăm auditul...

Managementul Internațional

CAPITOLUL I Nivelul de cultură 1.1 Raţionamente diferite dar probleme comune Lumea este plină de confruntări între oameni, grupuri şi naţiuni...

Audit financiar integrat

Scrisoare de angajament Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul situatiilor financiare ale societatii S.C. BAC DELPHI SA, care contin...

Conduita etică în activitatea experților contabili și a contabililor autorizați

CAPITOLUL I. NOȚIUNI DESPRE ETICĂ Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, noțiunea de etică poate fi definită ca: „știință care se...

Aspecte ale Eticii în Marketingul Internațional

Dezbaterile asupra eticii şi responsabilităţii sociale a corporaţiilor transnaţionale a căpătat atenţie în perioada recentă. „Etica marketingului...

Prevederile Codului Etic al Profesionistului Contabil

Codul etic naţional din România stabileşte normele de conduită pentru profesioniştii contabili şi formulează principiile fundamentale care trebuie...

Etica managerială și responsabilitatea socială

Etica managerială Etica în afaceri este un domeniu academic şi un subiect de dezbatere public foarte recent. Etica în afaceri este domeniul care...

Ai nevoie de altceva?