Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 18718
Mărime: 122.10KB (arhivat)
Publicat de: Marin Tofan
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Avarvarei

Extras din proiect

1. INTRODUCERE

Pământul este o condiţie materială a existenţei oricărei producţii, nu numai în agricultură ci şi în industrie, transporturi, construcţii, aşezări omeneşti şi altele.

Dacă în industrie şi în alte domenii de activitate pământul funcţionează ca fundament, indiferent de însuşirile solului, în agricultură reuşita producţiei este legată numai de însuşirile de fertilitate ale acestuia.

Procesul de producţie vegetală se bazează pe proprietăţile plantelor de a transforma substanţele minerale din sol în materie organică cu ajutorul energiei solare.

Pedologia este ştiinţa care are obiect de studiu succesiunea de strate (orizonturi pedogenetice) de la suprafaţa uscatului care alcătuiesc solul, exteriorizat prin profilul său morfogenetic situat şi format în timp la zona de contact dintre litosferă, atmosferă, biosferă şi hidrosferă.

Prezenta lucrarea intitulată “STUDIUL PEDOLOGIC ŞI AGROCHIMIC NECESAR REALIZĂRII ŞI REACTUALIZĂRII PERIODICE A SISTEMULUI NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN DE MONITORIZARE SOL–TEREN PENTRU AGRICULTURĂ A TERITORIULUI ADMINISTRATIV ARSURA” a fost executată în conformitate cu normele pedologice în vigoare şi urmăreşte actualizarea problematicii învelişului de sol sub toate aspectele sale: particularităţi pedogenetice, morfologice, fizico-chimice, indici de fertilitate şi de calitate, măsuri de protecţie sau de ameliorare.

Obiectivul şi scopul lucrării îl constituie identificarea, delimitarea şi studierea arealelor de soluri; inventarierea şi evaluarea resurselor de sol, pentru delimitarea factorilor limitativi sau restrictivi ai utilizării terenurilor pentru producţia agricolă, pentru delimitarea zonelor poluate precum şi pentru estimarea nivelurilor de producţie a terenurilor agricole exprimate în baza notelor (punctelor) de bonitare pentru condiţiile naturale.

Lucrarea a fost executată în baza contractului nr. 157 din 26.01.2007 cu D.A.D.R. Vaslui de către ing. Marius Popovici şi ing. Petru Nimerceag.

Ca bază topografică de cartare a solurilor s-a folosit planul de evidenţă funciară scara 1:10.000 pentru harta unităţilor cartografice de sol, harta unităţilor cartografice de teren (T.E.O.) cu suprafaţa T.E.O. şi numărul trupului de planimetrare, harta claselor de calitate (în baza notei de bonitare pe folosinţe) şi scara 1:25.000 la cartogramele pentru elementele formelor de relief, textura în primul orizont, eroziunea în suprafaţă şi pretabilitatea pe folosinţe.

Pentru stabilirea teritoriilor ecologic omogene s-au utilizat hărţi ce aveau trasate curbe de nivel.

Terenul are complexitate diferită: 1788 ha încadrându-se la III C şi 1316 ha la IV C, conform condiţiilor fizico – geografice din Depresiunea Huşului.

Suprafaţa totală rezultată în urma planimetrării corelată cu evidenţa O.C.P.I. Vaslui este de 3104 ha şi cuprinde următoarele categorii de folosinţă:

- arabil 2472,44 ha

- păşuni 478,56 ha

- fâneţe 6,00 ha

- vii 147,00 ha

Perimetrul administrativ Arsura se află localizat din punct de vedere geografic în Depresiunea Huşi, parte componentă a Podişului Central Moldovenesc, ce se încadrează în Podişul Bârladului, iar din punct de vedere administrativ în partea nord-estică a judeţului Vaslui şi se învecinează astfel:

- la nord cu teritoriul judeţului Iaşi;

- la est cu teritoriul comunei Drânceni;

- la sud cu teritoriul comunei Duda-Epureni;

- la vest cu teritoriul comunelor Duda-Epureni şi Buneşti Avereşti.

Teritoriul comunei cuprinde următoarele sate:

- Arsura;

- Fundătura;

- Mihail Kogălniceanu;

- Pâhneşti;

Reşedinţa de comună este satul Arsura la circa 25 km nord de municipiul Huşi, calea de comunicaţie fiind şoseaua Huşi – Ghermăneşti –Arsura.

Legătura dintre centrul comunei şi celelalte sate se realizează prin drumuri comunale bine întreţinute.

Dintre studiile pedologice efectuate în zonă, se menţionează Memoriul Agropedologic privind teritoriul comunei Arsura, din anul 1963. În vederea întocmirii acestei lucrări, acest memoriu a fost consultat.

Referitor la utilitatea studiului pedologic menţionăm că potrivit prevederilor legii 18/1991, legii 68/1993 şi legii 169/1997, acesta va contribui la stabilirea taxelor cuvenite bugetului de stat pentru folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât cel de producţie, precum şi pentru respectarea condiţiilor stabilite de lege privind amplasarea construcţiilor pe terenurile agricole în funcţie de clasele de calitate ale acestora.

În acest context studiu pedologic îşi găseşte utilitatea în aplicarea legislaţiei în vigoare privind impozitarea veniturilor realizate din activităţi agricole, precum şi a impozitelor pe teren sau venit agricol, diferenţiate în funcţie de clasele de calitate ale acestora.

Prin datele specifice de specialitate ce le furnizează, studiul contribuie la fundamentarea alegerii folosinţelor optime, a planificării legate de exploatarea fondului funciar, la alegerea celor mai adecvate tehnologii pentru culturile agricole.

De asemenea acest studiu stă la baza întocmirii monitoringului naţional de evaluare a calităţii solurilor, la întocmirea programelor de creştere a fertilităţii şi corectarea reacţiei acestora, la fundamentarea proiectelor de ameliorare a solurilor degradate, precum şi la prevenirea poluării terenurilor şi apelor.

În aceeaşi măsură studiul pedologic este accesibil unităţilor agricole şi specialiştilor din cadrul primăriei Arsura.

Întocmirea acestui studiu a necesitat efectuarea în prealabil a trei faze distincte de lucru, fiecare fază având importanţa şi metodologia proprie de realizare şi anume:

a) faza de teren

b) faza de laborator

c) faza de birou

Preview document

Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 1
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 2
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 3
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 4
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 5
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 6
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 7
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 8
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 9
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 10
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 11
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 12
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 13
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 14
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 15
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 16
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 17
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 18
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 19
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 20
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 21
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 22
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 23
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 24
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 25
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 26
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 27
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 28
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 29
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 30
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 31
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 32
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 33
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 34
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 35
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 36
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 37
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 38
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 39
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 40
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 41
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 42
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 43
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 44
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 45
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 46
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 47
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 48
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 49
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 50
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 51
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 52
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 53
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 54
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 55
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 56
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 57
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 58
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 59
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 60
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 61
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 62
Studiul Pedologic și Agrochimic Necesar Realizării și Reactualizării Periodice a Sistemului Național și Județean de Monitorizare sol-teren pentru Agricultură a Teritoriului Administrativ Arsura - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Studiul Pedologic si Agrochimic Necesar Realizarii si Reactualizarii Periodice a Sistemului National si Judetean de Monitorizare Sol-Teren pentru Agricultura a Teritoriului Administrativ Arsura.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Pedologie

OBIECTUL ŞI ROLUL PEDOLOGIEI ÎN DEZVOLTAREA AGRICULTURII 1.1. OBIECTUL PEDOLOGIEI Pedologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul solului (din...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Solurile importante din România

I-a clasificare sistematica – Gh. Munteanu Murgoci • 1911 – pe conceptii genetico-geografice • 1966 – Comisia Speciala de Nomenclatura si...

Fermă de vaci

Introducere Pentru o ferma care creste vaci cu o productie marede lapte, furajul trebuie înteles ca o materie primacare se tansforma în lapte. De...

Ai nevoie de altceva?