Sisteme de Automatizare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 14614
Mărime: 782.26KB (arhivat)
Publicat de: Fabian Dragomir
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Alexandru

Cuprins

 1. 1. Introducere
 2. 2. Competenţe specifice. Obiective
 3. 3. Fişa de descriere a activităţii
 4. 4.1. Fişa de progres (referire la activităţile din fişele de lucru)
 5. 4.2. Fişă de feed-back a activităţii
 6. 5. Glosar (listă de termeni, cuvinte cheie)
 7. 6. Materiale de referinţă pentru profesor:
 8. - Folii transparente
 9. - Fişe conspect
 10. 7. Materiale de referinţă pentru elevi:
 11. - Fişe de lucru
 12. - Fişe de evaluare
 13. 8. Soluţii la sarcinile de lucru
 14. 9. Sugestii metodologice
 15. 10. Bibliografie
 16. Anexe (pentru documentare)

Extras din proiect

Modulul SISTEME DE AUTOMATIZARE este destinat pregătirii elevilor din domeniul TEHNIC, nivel 3, (clasa a XI-a- liceu tehnologic şi clasa a XII-a ruta progresivă), însumează 1 credit şi are alocate un număr de 33 de ore / an, din care:

• teorie – 17 ore;

• laborator tehnologic – 9 ore

• instruire practică – 7 ore;

Prezentul auxiliar curricular se adresează atât elevilor, cât şi profesorilor, fiind structurat în trei părţi: o parte cuprinzând materiale de referinţă pentru profesor, o parte cu activităţi pentru elevi şi una cu soluţii şi sugestii metodologice.

Conţinuturile incluse în structura modulului SISTEME DE AUTOMATIZARE oferă elevilor cunoştinte care le permit dezvoltarea abilităţilor teoretice, practice şi creative privind funcţionarea şi utilizarea diverselor componente ale sistemelor de automatizare.

Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională pentru a corela, în permanenţă, criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse, rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.

Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor.

Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite în modul, profesorul, are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi, de a eşalona în timp, de a utiliza activităţi variate de învăţare şi în special cele cu caracter aplicativ, centrate pe elev.

Înainte de aplicarea materialelor de învăţare propuse, profesorul trebuie să cunoască particularităţile colectivului de elevi şi, îndeosebi, stilurile de învăţare ale acestora, pentru reuşita centrării pe elev a procesului instructiv; el poate adapta materialele în raport cu cerinţele clasei.

Materialele de învăţare sunt uşor de citit şi de înţeles, informaţiile fiind formulate într-un limbaj adecvat nivelului elevilor, accesibil şi susţinut prin exemple sugestive şi prin imagini.

Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ, referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora, corelate cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională, pentru fiecare competenţă.

O competenţă se evaluează o singură dată, iar elevii vor fi evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în tabelele de corelare ale competenţelor cu conţinuturile.

.

Modulul IV: SISTEME DE AUTOMATIZARE

I. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.

Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul

Conţinuturile incluse în structura modulului SISTEME DE AUTOMATIZARE oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind sistemele de reglare automată, în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii.

Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul:

Unitatea de competenţă tehnică generală 18 - valoare credit alocat 1

Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor

Unitatea de competenţe Competenţe Conţinuturi

18. SISTEME

DE AUTOMATI-ZARE

18.1. Caracterizează sistemele de

reglare automată • Schema de principiu a unui sistem de reglare automată;

• Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată;

• Rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată.

18.2.

Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de

reglare automată • Elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare: descriere, funcţionare şi alegerea din cataloage.

18.3.

Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului • Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: caracterizare şi funcţionare;

• Parametrii tehnici supravegheaţi: mărimi electrice şi neelectrice.

Corelarea competenţelor cu criteriile de performanţă:

Competenţa 18. 1: Caracterizează sistemele de reglare automată.

Criterii de Performanţă:

(a) Reprezentarea schemei de principiu a unui sistem de reglare automată.

(b) Indicarea mărimilor care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată.

(c) Analizarea rolului funcţional al componentelor sistemului de reglare automată.

Competenţa 18. 2: Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea elementelor constructive ale componentelor sistemelor de reglare automată.

(b) Specificarea funcţionării componentelor sistemelor de reglare automată.

(c) Alegerea componentelor sistemelor de reglare automată potrivit unor criterii date.

Competenţa 18.3: Analizează funcţionarea sistemelor de reglare automată specifice domeniului.

Criterii de Performanţă:

(a) Specificarea elementelor din sistemul de reglare automată.

(b) Prezentarea funcţionării sistemului de reglare automată.

(c) Monitorizarea parametrilor tehnici supravegheaţi.

Preview document

Sisteme de Automatizare - Pagina 1
Sisteme de Automatizare - Pagina 2
Sisteme de Automatizare - Pagina 3
Sisteme de Automatizare - Pagina 4
Sisteme de Automatizare - Pagina 5
Sisteme de Automatizare - Pagina 6
Sisteme de Automatizare - Pagina 7
Sisteme de Automatizare - Pagina 8
Sisteme de Automatizare - Pagina 9
Sisteme de Automatizare - Pagina 10
Sisteme de Automatizare - Pagina 11
Sisteme de Automatizare - Pagina 12
Sisteme de Automatizare - Pagina 13
Sisteme de Automatizare - Pagina 14
Sisteme de Automatizare - Pagina 15
Sisteme de Automatizare - Pagina 16
Sisteme de Automatizare - Pagina 17
Sisteme de Automatizare - Pagina 18
Sisteme de Automatizare - Pagina 19
Sisteme de Automatizare - Pagina 20
Sisteme de Automatizare - Pagina 21
Sisteme de Automatizare - Pagina 22
Sisteme de Automatizare - Pagina 23
Sisteme de Automatizare - Pagina 24
Sisteme de Automatizare - Pagina 25
Sisteme de Automatizare - Pagina 26
Sisteme de Automatizare - Pagina 27
Sisteme de Automatizare - Pagina 28
Sisteme de Automatizare - Pagina 29
Sisteme de Automatizare - Pagina 30
Sisteme de Automatizare - Pagina 31
Sisteme de Automatizare - Pagina 32
Sisteme de Automatizare - Pagina 33
Sisteme de Automatizare - Pagina 34
Sisteme de Automatizare - Pagina 35
Sisteme de Automatizare - Pagina 36
Sisteme de Automatizare - Pagina 37
Sisteme de Automatizare - Pagina 38
Sisteme de Automatizare - Pagina 39
Sisteme de Automatizare - Pagina 40
Sisteme de Automatizare - Pagina 41
Sisteme de Automatizare - Pagina 42
Sisteme de Automatizare - Pagina 43
Sisteme de Automatizare - Pagina 44
Sisteme de Automatizare - Pagina 45
Sisteme de Automatizare - Pagina 46
Sisteme de Automatizare - Pagina 47
Sisteme de Automatizare - Pagina 48
Sisteme de Automatizare - Pagina 49
Sisteme de Automatizare - Pagina 50
Sisteme de Automatizare - Pagina 51
Sisteme de Automatizare - Pagina 52
Sisteme de Automatizare - Pagina 53
Sisteme de Automatizare - Pagina 54
Sisteme de Automatizare - Pagina 55
Sisteme de Automatizare - Pagina 56
Sisteme de Automatizare - Pagina 57
Sisteme de Automatizare - Pagina 58
Sisteme de Automatizare - Pagina 59
Sisteme de Automatizare - Pagina 60
Sisteme de Automatizare - Pagina 61
Sisteme de Automatizare - Pagina 62
Sisteme de Automatizare - Pagina 63
Sisteme de Automatizare - Pagina 64
Sisteme de Automatizare - Pagina 65
Sisteme de Automatizare - Pagina 66
Sisteme de Automatizare - Pagina 67
Sisteme de Automatizare - Pagina 68
Sisteme de Automatizare - Pagina 69
Sisteme de Automatizare - Pagina 70
Sisteme de Automatizare - Pagina 71
Sisteme de Automatizare - Pagina 72
Sisteme de Automatizare - Pagina 73
Sisteme de Automatizare - Pagina 74
Sisteme de Automatizare - Pagina 75
Sisteme de Automatizare - Pagina 76
Sisteme de Automatizare - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Sisteme de Automatizare.doc

Alții au mai descărcat și

Studii privind Implementarea AP în Procesele Industriale

CAPITOLUL 1. GENERALITĂŢI PRIVIND AUTOMATELE PROGRAMABILE 1.1.Definiţii şi caracteristici. Automatele programabile sau PLC-urile sunt...

Emulator de Procese pentru Automate Programabile

Introducere Simularea evenimentelor discrete este o abordare foarte bună în ceea ce privește modelarea unui sistem real și pentru a-i reproduce...

Automatizări Industriale în Mecatronică

Definirea sistemului flexibil de prelucrare Sistemul flexibil de prelucrare SFP poate fi definit ca un ansamblu integrat de maşini-unelte...

Concepte de automatizare modernă

Argument Proiectul cu tema “Concepţie de automatizare industrială modernă” este structurat în 5 capitole, fiecare capitol având subcapitolele...

Noțiuni de automatizare, cibernetizare și robotizare a proceselor tehnologice

NOŢIUNI DE AUTOMATIZAREA, CIBERNETIZAREA ŞI ROBOTIZAREA PROCESELOR TEHNOLOGICE CUPRINS 1. Automatizarea proceselor tehnologice 2....

Sisteme flexibile de fabricație

Principalele principii care stau la baza unui system flexibil de productie sunt: principiul flexibilitatii, principiul integrarii, principiul...

Roboți Industriali

Manipulatorul este sistemul mecanic automat a carui comanda se bazeaza pe sisteme rigide care presupun o interventie in structura fizica a...

Automate și Microprogramare

Aplicatia consta în controlul unei macarale care trebuie sa realizeze cele 2 cicluri de miscare reprezentate în figura 5.1. Initial macaraua se...

Te-ar putea interesa și

Sisteme de Reglare Automată

1. Argument Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Flexibilitatea Sistemelor de Fabricație

1. Generalitati. În practica industriala de pâna acum, automatizarea se realiza mai ales în cadrul unor sisteme rigide de tipul liniilor de...

Automatizarea fluxului tehnologic într-o fabrică de lapte

Capitolul 1. Introducere 1.1 Consideratii generale In ultimele decenii a aparut o crestere a complexitatii proceselor industriale si in acelasi...

Casa Eco Alimentata cu Energie Solară

1. Sisteme de automatizare Automatizarea unui process presupune asigurarea tuturor mijloacelor si metodelor necesare evolutiei acestuia, in...

Întreținerea elementelor de execuție pentru sisteme de reglare automată

1.ARGUMENT Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale...

Sisteme de Organizare și Automatizare a Producției

1. Scurta prezentare a evolutiei sistemelor de productie Dezvoltarea productiei de bunuri materiale a facut obiectul multor dezbateri teoretice,...

Sisteme informatice de automatizare a clădirilor

Constructiile inteligente (CI) si sistemele de automatizare a clădirilor (AC), joacă un rol esenţial în cele mai sofisticate clădiri moderne....

Conducerea computerizată a proceselor din industria materialelor metalice și a cuptorului cu arc electric

I. Achiziția datelor şi conducerea proceselor cu computerul I.1 Generalități Utilizarea calculatoarelor numerice în industrie şi cercetare se...

Ai nevoie de altceva?