Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4612
Mărime: 775.73KB (arhivat)
Publicat de: Anca Mariciuc
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: 2
 2. CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI 2
 3. 1.1. Curtea Europeană de Conturi - generalități 2
 4. 1.2. Organizarea Curții de Conturi Europene 3
 5. 1.3. Rolul și atribuțiile Curții de Conturi Europeană 5
 6. 1.4. Activitatea de audit a Curții de Conturi Europeană 6
 7. CAPITOLUL II: 9
 8. CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI 9
 9. 2.1. Curtea de Conturi a României - generalități 9
 10. 2.2. Organizarea Curții de Conturi a României 9
 11. 2.3. Rolul și atribuțiile Curții de Conturi a României 11
 12. 2.4. Activitatea de audit a Curții de Conturi a României 11
 13. STUDIU DE CAZ 14
 14. BIBLIOGRAFIE 16

Extras din proiect

CAPITOLUL I:

CURTEA EUROPEANĂ DE CONTURI

1.1. Curtea Europeană de Conturi - generalități

Curtea Europeană de Conturi (CCE) este una dintre instituțiile Uniunii Europene, fondată pe data de 22 iulie 1975, prin Tratatul de la Bruxelles, care și-a început activitatea doi ani mai târziu, mai exact în octombrie 1977, având sediul la Luxemburg.

Această instituție a fost creată în contextul în care competențele Parlamentului European în ceea ce privește controlul bugetar și finanțarea integrală a bugetului Comunității Europene (CE- fondată în 1957, precursoarea Uniunii Europene (UE)) din resurse proprii se extindeau, iar CE dorea ca din punct de vedere democratic să fie mult mai responsabilă față de cetățenii săi . Comunitatea Europeană a devenit conștientă că odată cu creșterea semnificativă a finanțelor comunitare, diversificarea surselor, gestionarea cheltuielilor acestor volume, precum și complexitatea acestor operațiuni și gestionarea creditelor bancare, de necesitatea unui audit extern, această activitate nemaiputând fi realizată într-un mod eficient de către Comisiile de control din cadrul CE, deoarece acestea erau de mici dimensiuni și nu dispuneau de resursele și competențele necesare asigurării unui audit potrivit al bugetului care creștea într-un mod alert.

Un prim pas pentru înființarea Curții de Conturi Europene a fost făcut în anul 1973 de către președintele Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European, Heinrich Aigner, care a susținut înființarea unui organism de audit extern la nivel comunitar. Astfel, doi ani mai târziu are loc înființarea Curții de Conturi Europeană, Tratatul de la Bruxelles din data de 22 iulie 1975, decizie ce a fost primită cu brațele deschise, președintele Curții de Justiție a Comunităților Europene, Hans Kutscher menționând că această decizie reprezintă „conștiința financiară a Comunității” .

Un alt eveniment marcabil al Curții de Conturi Europene este cel din anul 1993, când aceasta devine o instituție europeană ca urmare a Tratatului de la Maastricht, semnat la data de 7 februarie 1992. În urma dobândirii acestui statut, independența și autoritatea acesteia s-au consolidat, primind și instrumente juridice suplimentare pentru exercitarea atribuțiilor sale, deoarece până în acel moment, CCE, deși avea un statut asemănător cu cel al Curții de Justiție a Comunităților Europene (CE), funcționa ca un organ comunitar complementar, cu caracter tehnic.

În prezent Curtea de Conturi Europeană este o instituție independentă de audit extern, având o independență deplină în realizarea auditurilor sale și în elaborarea regulamentului de procedură, ce trebuie aprobat de Consiliul European. Aceasta are rolul de a verifica dacă fondurile UE sunt colectate și utilizate într-un mod corect și eficient și de asemenea, are rolul de a contribui la îmbunătățirea managementului financiar al UE .

1.2. Organizarea Curții de Conturi Europene

Curtea de Conturi Europeană este o instituția supremă de audit, independentă care funcționează sub forma unei structuri colegiale, neavând funcție jurisdicțională. Este compusă în prezent din 27 de membrii, numărul acestora fiind dat de numărul țărilor membre UE (conform Tratatului de la Nisa), reprezentantul României la Curtea de Conturi Europeană este domnul Viorel Ștefan, a cărui mandat a început la data de 01 iulie 2019 și se va finaliza la data de 30 iunie 2025.

Membrii organului colegial sunt numiți în aceste funcții de Consiliul UE, aceștia fiind aleși din lista stabilită conform propunerilor efectuate de fiecare stat membru UE. Astfel consiliul UE aprobă membrii organului colegial, cu majoritate calificată după ce se consultă cu Parlamentului European. Mandatul membrilor este pe o durată de 6 ani, având posibilitatea de reînnoire.

Pentru ca o persoană să fie calificată pentru poziția de membru al Curții de Conturi Europene, aceasta trebuie să facă sau să fi făcut parte in instituțiile de control financiar extern sau să aibă o calificare deosebită pentru această funcție, precum și să prezinte toate garanțiile de independență . De asemenea, aceștia depun un jurământ în momentul preluării mandatului în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la exercitarea îndatoririlor, care trebuie realizate în interesul general al UE și în deplină independență. Cu alte cuvinte, aceștia nu au voie să solicite sau să accepte instrucțiuni din partea niciunei surse externe, nu au voie să mai exercite o altă activitate profesională, indiferent dacă este remunerată sau nu și trebuie să se abțină de la orice act incompatibil cu atribuțiile lor . Încălcarea acestor condiții poate avea ca și rezultat îndepărtarea lor din funcție de către Curtea de Justiție. Cu toate astea, aceștia au parte de aceleași privilegii ca și judecătorii Curții de Justiție.

Conducerea Curții de Conturi Europene (CCE), este realizată de un președinte ales de către membrii Curții, din rândul acestora pentru un mandat de trei ani cu posibilitate de reînnoire, rolul acestuia fiind acela de ”primus inter pares - cel dintâi dintre egali” . Cu alte cuvinte, acesta are rolul de a conduce reuniunile Curții și de a asigură că deciziile acesteia sunt puse în aplicare, precum și că instituția și activitățile acesteia sunt gestionate corect. În prezent, președintele CCE este Klaus-Heiner Lehne, aflat la al doilea mandat din cariera sa, primul mandat al acestuia începând în octombrie 2016, iar al doilea în anul 2019.

În ceea ce privește structura Curții de Conturi Europene, aceasta este structurată în cinci camere, membrii CCE și personalul de audit fiind repartizați în acestea. Membrii fiecărei camere au datoria de a desemna un decan pe un mandat de doi ani, cu posibilitate de reînnoire.

Cele cinci camere sunt responsabile pentru domenii specifice de cheltuieli și venituri după cum se poate observa și în figura de mai jos:

Bibliografie

Rapoarte:

Curtea de Conturi a României, Manual de Audit de Conformitate, accesibile la https://www.curteadeconturi.ro/manuale-de-audit

Curtea de Conturi a României, Manualul Auditului Financiar, 2017, https://www.curteadeconturi.ro/manuale-de-audit

Curtea de Conturi a României, Manualul Auditului Performanței, accesibile la https://www.curteadeconturi.ro/manuale-de-audit

Curtea de conturi a României, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Curții de Conturi a României, accesibil la adresa: https://www.curteadeconturi.ro/regulament

Site-uri web

https://european-union.europa.eu/

https://op.europa.eu/

https://www.curteadeconturi.ro/

https://www.eca.europa.eu/ro/

https://www.europarl.europa.eu/

https://uncjr.ro/web/

Preview document

Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 1
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 2
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 3
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 4
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 5
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 6
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 7
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 8
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 9
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 10
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 11
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 12
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 13
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 14
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 15
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 16
Curtea Europeană de Conturi - Curtea de Conturi a României - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Curtea Europeana de Conturi - Curtea de Conturi a Romaniei.docx

Te-ar putea interesa și

Principalele Instituții Europene și Rolul Acestora

1. Considerente introductive 1.1. Scurt istoric al Uniunii Europene Privind din perspectiva evoluţiei istorice, spaţiul european a pornit să se...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Legitimitatea proceasuală activă a Curții de Conturi Europene

CUVÂNT ÎNAINTE Uniunea Europeană constituie, prin cadrul său instituțional unic pe scena relațiilor internaționale și prin întrepătrunderea dintre...

Sistemul Instituțional al Uniunii Europene

1. Structura sistemului instituţional al Uniunii Europene Uniunea Europeană beneficiază în prezent de unul dintre cele mai complexe sisteme...

Instituțiile Uniunii Europene

Institutiile uniunii europene Unicitatea constructiei europene se reflecta in primul rand in arhitectura institutionala. Statele accepta sa delege...

Instituții și organe europene, mecanisme instituționale, politica managerială a Uniunii Europene

Introducere Înainte de a deveni un adevărat obiectiv politic, ideea unificării Europei nu era decât un vis al filozofilor şi vizionarilor....

România în Procesul de Aderare la UE

I. UNIUNEA EUROPEANÃ Ce este ? Uniunea Europeana este rezultatul unui proces de cooperare si integrare care a inceput in anul 1951, intre sase...

Unificarea Uniunii Europene

UNIUNEA EUROPEANA Capitolul 1 1.1.Istoric In urma celui de-al doilea razboi mondial,Europa suferise mari pierderi umane si materiale.Se...

Ai nevoie de altceva?