Instrumente Financiare Derivate

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 36690
Mărime: 481.11KB (arhivat)
Publicat de: Alis Tănase
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere
 2. 1. Instrumente financiare derivate
 3. 1.1. Instrumente financiare derivate, noţiuni, clasificări.
 4. 1.2. Utilizarea instrumentelor derivate
 5. 1.3. Tranzacţionarea produselor derivate
 6. 2. Instrumente financiare derivate de bază
 7. 2.1. Contractele forward, futures
 8. 2.2. Contractele de opţiuni
 9. 2.3. Tranzacţiile SWAP alte instrumente sintetice pe rata dobânzii
 10. 3. Asigurarea si gestionarea riscurilor
 11. 3.1. Gestionare risurilor şi a tranzacţionării
 12. 3.2. Speculaţia şi arbitrajul
 13. 3.3. Organizarea burselor cu instrumente financiare derivate
 14. Concluzie
 15. Bibliografie

Extras din proiect

Introducere

Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor oferite de acestea sunt factori care expun instituţiile financiare la noi riscuri şi provocări, necesitând inovarea continuă a modelelor, tehnicilor şi instrumentelor de gestionare a activităţii şi a riscurilor aferente, în scopul creşterii competitivităţi. Cunoaşterea, analiza şi luarea în considerare a noilor tendinţe în managementul riscurilor financiar-valutare pot oferi instituţiilor financiare opţiuni eficiente în scopul gestionării eficiente a acestora.

In ansamblul fluxurilor financiare internaţionale un loc aparte îl ocupă tranzacţiile la termen derulate pe piata instrumentelor derivate. Aceste pieţe au aparut şi s-au dezvoltat din dorinţa operatorilor economici de a diminua riscurile comerciale sau financiare din operaţiunile lor. Principalele instrumente derivate tranzactionate pe piaţa internatională sunt: contractele futures, contractele pe optiuni, contractele de swap şi alte instrumente sintetice (cap, floor sau collar). Pe lângă creşterea semnificativă a volumului pieţei internaţionale a acestor instrumente asistăm la o permanentă diversificare a acestor instrumente, prin apariţia de noi instrumente sau prin diversificarea activelor ce constituie obiectul acestor contracte. În prezent instrumentele derivate se practica pe o gama variată de active financiare sau reale cum ar fi: rata dobânzii, cursul de schimb, indicii bursieri, titluri primare, marfa etc.

În această teză am reunit probleme comune ale managementului riscurilor şi posibilităţile de folosire a instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea şi dirijarea riscurilor, îmbinând aspectele de ordin teoretic cu cele practice, de calcul, de aplicare a unor modele şi de contracte derivate, am pus în evidenţă avantajele şi dezavantajele utilizării instrumentelor derivate in managementul riscului financiar.

Scopul acestei teze este de a surprinde principalele cerinţe şi opţiuni în gestionarea riscurilor financiar-valutare prin utilizarea instrumentelor derivate, în condiţiile în care instituţiile financiare şi de credit sunt supuse unei game largi de riscuri, iar volatilitatea este trăsătura definitorie în care acestea operează. Structurată în trei capitole, teza porneşte de la noţiunea de instrumente financiare derivate şi clasificarea lor după mai multe criterii. Deasemenea este reprezentată tipologie generală asupra instrumentelor financiare derivate care evidenţiază gama de instrumente pe care un management al riscului poate să le folosească pentru diminuarea sau eliminarea riscului.

Logica cercetării şi structura tezei. Scopul şi sarcinile cercetării au determinat structura prezentei teze, care cuprinde: introducerea, trei capitole redând conţinutul de bază al cercetărilor efectuate, concluzii şi propuneri, literatura de referinţă selectivă şi anexe.

Primul capitol – Instrumente financiare derivate, se caracterizează prin definirea definiţiilor, tipurilor de instrumente derivate, modalitatea de utilizare a acestor instrumente de diferiţi operatori de piaţă, precum o atenţie deosebită este acordată pieţilor de tranzacţionare a ,

Capitolul al doilea – instrumentele financiare derivate de bază, se careacterizează prin studierea instrumentelor de bază (futures, options, swap) de pe pieţele bursiere cît şi extrabursiere, sunt dezvăluite principalele caracteristici şi metode de tranzacţionare, de asemenea au fost enumerate şi contractele care derivă de la contrcatele derivate de bază, cu care cele mai renumite burse ale lumii le operează.

Capitolul al treilea – asigurarea şi gestionarea riscurilor, caracterizează principalele tipuri de riscuri care sunt cele mai importante, plus se studiază şi anumite strategii efectuate pentru estimarea coeficienţilor de sensibilitate ai opţiunilor.

Baza informaţională – au constituit-o literatura de specilitate ocupată cu studierea instrumentelor derivate şi metodelor de acoperire a riscului, surse informatice ale siturilor burselor şi organizaţiilor de reglementare financiară mondială, precum şi unele materiale statistice din străinătate etc.

Noutatea a lucrării vizează următoarele aspecte:

În primul rând, interpretarea particularităţilor de bază a instrumentelor financiare derivate ca instrumente de măsurare şi dirijare a riscurilor financiar-valutare, precum şi folosirea riscurilor pentru acăpărarea unor avantaje financiare reltate din aceste instrumente derivate.

În al doilea rând, stabilirea rolului potenţialului inovaţional contemporan în crearea derivatelor mai complexe de acoperire a riscurilor mai complexe;

Preview document

Instrumente Financiare Derivate - Pagina 1
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 2
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 3
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 4
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 5
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 6
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 7
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 8
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 9
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 10
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 11
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 12
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 13
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 14
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 15
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 16
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 17
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 18
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 19
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 20
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 21
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 22
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 23
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 24
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 25
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 26
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 27
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 28
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 29
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 30
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 31
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 32
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 33
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 34
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 35
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 36
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 37
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 38
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 39
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 40
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 41
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 42
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 43
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 44
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 45
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 46
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 47
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 48
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 49
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 50
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 51
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 52
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 53
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 54
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 55
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 56
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 57
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 58
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 59
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 60
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 61
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 62
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 63
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 64
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 65
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 66
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 67
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 68
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 69
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 70
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 71
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 72
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 73
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 74
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 75
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 76
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 77
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 78
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 79
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 80
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 81
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 82
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 83
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 84
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 85
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 86
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 87
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 88
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 89
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 90
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 91
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 92
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 93
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 94
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 95
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 96
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 97
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 98
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 99
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 100
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 101
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 102
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 103
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 104
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 105
Instrumente Financiare Derivate - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Instrumente Financiare Derivate.doc

Alții au mai descărcat și

Comparație privind dezvoltarea piețelor financiare în SUA și în Uniunea Europeană

Capitolul 1 Dezvoltarea pieţei bancare din SUA comparativ cu piaţa bancară din UE Sistemul financiar este alcătuit din piețe cu trăsături...

Lucrări practice la disciplina strategii pe piețele instrumentelor financiare derivate

Lucrarea numărul 1 – „Identificarea trendului acțiunilor SNP și TLV în perioada 20.10.2014 – 28.11.2014” Prețurile de închidere ale acțiunilor...

Evoluția pieței instrumentelor financiare derivate din România

Instrumentele financiare derivate au apărut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative și din doleanța operatorilor economici care...

Piețe de capital

AIG American International Group sau AIG este o companie importantă americană de asigurări, listată la NYSE, al cărui sediu se găsește în clădirea...

Raport de analiza Alro SA

PARTEA I:ANALIZA COMPANIEI Compania ALRO S.A. a fost înființată în România, în anul 1961, făcând parte dintr-un grup ,integrat pe verticală, care...

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Bursa de Valori București

Construirea celei mai performante piete de capital din regiune, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Misiunea Bursei este de a asigura si a...

Te-ar putea interesa și

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Instrumente Financiare Derivate - Contractele Futures

CAPITOLUL 1 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 1.1. Scurt istoric al derivatelor La sfarsitul anului 1630, Tulipomania – Mania bulbului de lalea...

Instrumente Financiare în România - Caracteristicile Instrumentelor Financiare - Instrumente Financiare Derivate

I.1. Caracteristicile instrumentelor financiare. I.1.1. Caracteristici si avertismente cu privire la riscurile asociate investitiilor in...

Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate

CAP.1 RISCUL RATEI DOBÂNZII 1.1.Noţiuni generale despre risc Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu...

Instrumente Financiare Derivate

PARTEA I - NOTIUNI GENERALE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE 1.Definirea instrumentelor financiare derivate Societatile de servicii de investitii...

Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale

Introducere Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor...

Gestiunea Riscurilor Valutare în România

Introducere Tranziţia la economia de piaţă împreună cu schimbările din societate au dus la reconsiderarea tuturor aspectelor vieţii economice a...

Riscuri generate de utilizarea instrumentelor financiare derivate

Capitolul 1. Avantaje și dezavantaje ale utilizării instrumentelor financiare derivate Instrumentele financiare derivate sunt fie apreciate, fie...

Ai nevoie de altceva?