Analiza statistică a bilanțului contabil

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 13512
Mărime: 101.67KB (arhivat)
Publicat de: Ieremia Buzatu
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

Pe plan mondial există două principale tipuri de prelucrări ale bilanţului contabil, care conduc la construcţia unor bilanţuri de natură financiară cum sunt: bilanţul funcţional şi bilanţul financiar.

A. Bilanţul funcţional

Concepţia financiară cu privire la bilanţ grupează patrimoniul unei societăţi în utilizări şi resurse. Analiza financiară statică a bilanţului con¬stă în aprecierea modului de afectare a resurselor la nevoi, la un moment dat.

În cadrul concepţiei financiare, concepţia funcţională vede societatea ca o entitate economică al cărei obiectiv esenţial este producerea de bunuri, servicii sau lucrări. Pentru realizarea acestui obiectiv ea exercită un ansamblu de funcţii: de ex¬ploatare, de investiţii, de finanţare. Combinarea acestor funcţii reflectă un com¬portament specific unei societăţi.

Corespunzător acestei concepţii, bilanţul funcţional grupează utilizările (activele) şi resursele (pasivele) în primul rând după funcţia căreia îi aparţin şi în cadrul acesteia după natura lor, iar în al doilea rând după lichiditatea, respectiv exigibili¬tatea lor. Deci, spre deosebire de bilanţurile contabile întocmite şi prezentate de întreprinderi, în care elementele de activ şi de pasiv sunt clasificate după destinaţia şi originea lor, în bilanţurile funcţionale aceste elemente sunt regrupate după funcţiile întreprinderii

Schematic, acesta se prezintă astfel:

Bilanţ funcţional Bilanţ contabil Bilanţ funcţional

Funcţia de investiţii Utilizări stabile Active imobilizate (valori bmte) Capitaluri proprii (+amortizare, provi¬zioane pentru depre¬cieri, pentru riscuri şi cheltuieli)

Datorii pe termen mediu si lung Resurse stabile Funcţia de finanţare

Funcţia de exploatare Utilizări (nevoi) de exploatare Active circulante (exclusiv disponibili¬tăţi băneşti şi titluri de plasament) (valori brute) Datorii pe termen scurt (comerciale, sociale, fiscale, diverse) Resurse de exploatare Funcţia de exploatare

Gestiunea trezoreriei Trezorerie activă Disponibilităţi băneşti

Titluri de plasament Datorii pe termen scurt financiare Trezorerie pasivă

În vederea caracterizării situaţiei financiare a societăţii, bilanţul funcţional este supus unei analize orizontale care conduce la construcţia şi interpretarea următo¬rilor indicatori:

a) Fond de rulment (FR)

Este determinat din relaţia:

FR = Resurse stabile - Utilizări stabile

Fondul de rulment exprimă echilibrarea funcţiei de investiţii din finanţări stabile sau prin recurgerea la împrumuturile pe termen scurt incluse la resursele de ex¬ploatare. El oglindeşte mărimea resurselor stabile, disponibile pentru finanţarea necesităţilor generate de activităţile curente.

- într-un caz, resursele stabile pot depăşi utilizările stabile reflectând un fond de rul¬

ment pozitiv. El indică acoperirea integrală a imobilizărilor din resurse stabile şi în

plus, posibilitatea acoperirii unei părţi din nevoile de exploatare. Însă afectarea unei

părţi din fondul de rulment funcţiei de exploatare reflectă nişte resurse nerenta¬

bilizate şi supune societatea unui „cost de oportunitate" care îi diminuează perfor¬

manţele financiare.

- într-un al doilea caz, resursele stabile pot fi insuficiente pentru acoperirea utilizărilor

stabile, apărând un fond de rulment negativ. Insuficienţa fondului

de rulment este un indiciu al riscului de insolvabilitate al societăţii pentru că o pune

în dependenţă de băncile care pot sau nu să-i reînnoiască creditele pe termen scurt

la care aceasta apelează pentru a-şi finanţa complet utilizările stabile.

b) Nevoia de fond de rulment (NFR)

Este determinată din relaţia:

NFR = Utilizări de exploatare - Resurse de exploatare

Nevoia de fond de rulment reprezintă rezultatul compensării operaţiilor de ex¬ploatare nefinalizate încă din punct de vedere financiar sub forma încasărilor, respectiv a plăţilor. Astfel, utilizările de exploatare (stocurile şi creanţele) repre¬zintă imobilizări temporare care se vor materializa în încasări, dar până atunci trebuie acoperite din alte resurse. Resursele de exploatare (datoriile faţă de furni¬zori şi alte datorii nefinanciare) se vor materializa în plăţi, dar până atunci ele sunt nişte resurse atrase temporar, care acoperă nişte utilizări cu acelaşi caracter temporar.

Rezultatul compensării utilizărilor cu resursele de exploatare poate să reprezinte o nevoie de fond de rulment atunci când utilizările sunt mai mari decât resursele, iar diferenţa este acoperită din fondul de rulment, sau un excedent de fond de rulment atunci când utilizările sunt mai mici decât resursele.

Analiza nevoii de fond de rulment constă în aprecierea mărimii sale prin compa¬rarea cu previziunile societăţii sau cu normele sectoriale. Astfel, se poate pune un diagnostic asupra echilibrului financiar parţial rezultat din acoperirea nevoilor temporare ale societăţii şi a influenţei acestuia asupra trezoreriei, lichidităţii şi riscului de neplată specific societăţii.

Preview document

Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 1
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 2
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 3
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 4
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 5
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 6
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 7
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 8
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 9
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 10
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 11
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 12
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 13
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 14
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 15
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 16
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 17
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 18
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 19
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 20
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 21
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 22
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 23
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 24
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 25
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 26
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 27
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 28
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 29
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 30
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 31
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 32
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 33
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 34
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 35
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 36
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 37
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 38
Analiza statistică a bilanțului contabil - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Analiza Statistica a Bilantului Contabil.doc

Te-ar putea interesa și

Metode și Tehnici de Analiză Statistică a Riscului Bancar

CAPITOLUL 1. DEFINIRE, CONCEPTE SI REGLEMENTARI INTERNE SI INTERNATIONALE PRIVIND RISCUL BANCAR 1.1. Abordari conceptuale privind riscul si...

Analiza Cifrei de Afaceri a SC Rominsta SRL

INTRODUCERE NECESITATEA ŞI IMPORTANŢA ANALIZEI CIFREI DE AFACERI În spaţiul socio-economic în care activează, întreprinderea trebuie să-şi...

Evaluarea și Fezabilitatea Afacerii la SC Feron Std SRL

INTRODUCERE O astfel de abordare de analiza multifunctionala,a riscului de faliment si a evaluarii propriu-zise permite nu numai o corecta...

Organizarea și conducerea gestiunii financiar bugetare la Primăria Iași

CAPITOLUL 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Organizarea administraţiei publice locale Termenul administraţiei...

Ipoteza piețelor eficiente și evaluarea acțiunilor

“Unul dintre paradoxurie mele favorite este ca daca dupa anuntarea unor vesti economice bune piata creste, cresterea se pune pe seama stirii, iar...

Bilanțul contabil

INTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Bilanțul Contabil

La momentul actual în Republica Moldova a luat sfîrşit procesul de privatizare, ceia ce a permis multor întreprinderi de a căpăta o nouă formă de...

Bilanțul contabil - rol și tipuri

ÎNTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Ai nevoie de altceva?