Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 28372
Mărime: 178.45KB (arhivat)
Publicat de: Nichifor Balazs
Puncte necesare: 9

Extras din proiect

CAPITOLUL I

SISTEMUL BANCAR ROMÂNESC

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ S.A.

1.1 IMPORTANŢA ŞI ROLUL SISTEMULUI BANCAR

Sistemul bancar stă în centrul oricărei economii de piaţă, deoarece asigură cadrul necesar mobilizării tuturor fondurilor băneşti din economie şi dirijării lor în scopul desfăşurării normale a activităţii social-economice.

Sectorul bancar este o componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de piaţă, sectorul bancar influenţează evoluţia întregului sistem macroeconomic, acţionând pentru promovarea preformelor şi manifestarea concretă a mecanismului autoreglării economice.

În toate ţările dezvoltate, sistemul bancar are un rol deosebit în susţinerea economiei reale, cu efecte considerabile asupra consumului şi investiţiilor.

Sistemul bancar românesc este cel mai important intermediar financiar. Mediul bancar românesc s-a îmbunătăţit în ultimii ani, dezvoltându-se în acelaşi timp şi un mediu concurenţial.

Activitatea bancară din ţara noastră este reglementată prin trei acte normative:

- Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară în România,

- Legea nr. 3 1/1990 privind înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale,

- Legea nr. 34/1990 privind înfiinţarea şi funcţionarea Băncii Naţionale a României,

Societăţile bancare au ca obiectiv prioritar asigurarea disponibilităţilor băneşti necesare desfăşurării activităţii curente şi de investiţii a agenţilor economiei, astfel încât să se realizeze o cât mai eficientă utilizare a resurselor financiare şi monetare existente în economie la un moment dat.

Băncile româneşti sunt actualmente, în primul rand, bănci de credit. Creditele reprezintă o componentă majoră a portofoliului de active purtătoare de dobândă dintr-o bancă. Ele sunt principala sursă de venit a băncilor din România.

Problema majoră care se ridică pentru societăţile bancare este de a găsi soluţii optime pentru buna desfăşurare a activităţii lor şi pentru asigurarea unei relaţii constructive cu clienţii, pentru a deveni parteneri activi, în special ai agenţilor economici. Prin activitatea de creditare, băncile au capacitatea de a stimula şi de a menţine trează atenţia agenţilor economici spre o serie de probleme majore, cum sunt: resursele, modul de utilizare şi eficienţa utilizării lor, gestiunea întreprinderilor, modul de repartizare a profitului, activitatea de investiţii, etc.

Prin realizarea unei analize ample asupra activităţii desfăşurate de către firme înaintea acordării creditelor, băncile pot împiedica agenţii economici să se angajeze în activităţi nerentabile şi riscante, diminuând riscurile din gestiunea acestora. Băncile sunt direct interesate în realizarerea de către agenţii economici a unei activităţi profitabile, deoarece aceasta contribuie şi la realizarea unei flexibilităţi reale în activitatea băncii, în reducerea riscului bancar.

Învăţând din eşecul înregistrat de băncile care au dat faliment în România deceniului trecut, B.N.R. a adoptat o politică de impunere a unor reglementări mai dure privind acordarea creditelor de către societăţile bancare. De asemenea. băncile şi-au revizuit şi înăsprit reglementările interne. Ca urmare, se poate constata o îmbunătăţire a creditării în sistemul bancar românesc. Această evoluţie poate fi apreciată ca fiind pozitivă, deoarece băncile nu au înregistrat expuneri mari la riscuri, dar şi negativă, deoarece o aslfel de restricţionare în activitatea de creditare nu este benefică unei economii în tranziţie care are mare nevoie de investiţii.

În prezent, sistemul bancar din România este format aproape în exclusivitate din bănci comerciale cu vocaţie de bănci universale chiar dacă, în titulatura lor, unele din aceste bănci îşi limitează activitatea la anumite domenii economice sau la o anumită specializare bancară (de exemplu : Banca Agricolă, Banca Română pentru Dezvoltare, Banc Post). Băncile care operează în prezent în ţara noastră se împart în : bănci care au capital majoritar privat românesc, bănci care au capital majoritar străin şi bănci care au capital majoritar de stat.

1.2 FORŢA BĂNCILOR

Sistemul este extrem de polarizat. La vârf sunt câteva bănci care deţin cote importante de piaţă. Spre exemplu, primele cinci bănci au aproape 60% din piaţă. La polul opus se află 28 de bănci care au numai 17,4% din piaţă. România are prea multe bănci mici, cu forţă financiară redusă. Acestea vor face faţă din ce în ce mai greu concurenţei. Acţionarii români care controlează băncile mici vor fi nevoiţi fie să vândă, fie să încerce să fuzioneze deoarece nu au bani să susţină dezvoltarea. B.C.R este controlată de stat 70%. Banca are o valoare estimată la peste 1 mld.euro. la sfârşitul anului trecut activul bilanţier era de 4,2 mld.euro.

Preview document

Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 1
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 2
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 3
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 4
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 5
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 6
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 7
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 8
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 9
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 10
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 11
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 12
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 13
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 14
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 15
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 16
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 17
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 18
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 19
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 20
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 21
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 22
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 23
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 24
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 25
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 26
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 27
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 28
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 29
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 30
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 31
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 32
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 33
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 34
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 35
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 36
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 37
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 38
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 39
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 40
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 41
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 42
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 43
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 44
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 45
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 46
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 47
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 48
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 49
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 50
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 51
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 52
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 53
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 54
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 55
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 56
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 57
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 58
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 59
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 60
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 61
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 62
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 63
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 64
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 65
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 66
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 67
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 68
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 69
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 70
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 71
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 72
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 73
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 74
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 75
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 76
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 77
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 78
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 79
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 80
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 81
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 82
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 83
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 84
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 85
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 86
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 87
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 88
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 89
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 90
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 91
Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Creditelor Bancare Acordate Persoanelor Juridice.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Creditul pe Termen Lung

Introducere Creditul, în general, reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitore. Locul şi importanţa...

Organizarea Sistemului Bancar din România

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA. REGLEMENTARI JURIDICE ACTUALE. 1.1 STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR Sistemul bancar este...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Contabilitatea Surselor și Plasamentelor unei Societăți Bancare

1.1. Noţiuni generale privind sistemul bancar românesc România are o economie relativ deschisă, cu exporturi reprezentând 25,7% şi importuri 34,2%...

Studiul privind derularea unui credit pentru persoane juridice acordat de Banca Română pentru Dezvoltare GSG

Introducere În epoca contemporană, în ţările cu economie de piaţă, creditul şi băncile au un rol determinant în desfăşurarea proceselor economice,...

Finanțare credite BCR

În economia oricărei ţări investiţiile reprezintă fundamentul pentru dezvoltarea economico-socială. Prin investiţii se asigură creşterea gradului...

Banca Cooperatistă Creditul Onestean Onesti

Capitolul 1. Descrierea, forma juridică, sediul, durata şi constituirea băncii cooperatiste ‘ Creditul Onestean‘ Denumirea organizaţiei...

Analiza de bonitate a clienților în vederea angajării la credite

Capitolul I Principii şi reguli generale de creditare 1.1 Noţiuni privind bonitatea bancară Principala activitate a băncilor comerciale este...

Ai nevoie de altceva?