Concesiunea bunurilor proprietate publică

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 13356
Mărime: 57.36KB (arhivat)
Publicat de: Narcis Chivu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Catalin Balan

Cuprins

 1. Introducere
 2. 1. Originea concesiunii, scurt istoric, drept comparat 3
 3. 2. Aspecte generale 6
 4. II. Contractul de concesiune
 5. 1. Definiţia contractului de concesiune 6 2. Caracterele contractului de concesiune 7 3. Încheierea contractului de concesiune 8
 6. 3.1. Subiectele contractului de concesiune
 7. 3.2. Condiţiile de validitate ale contractlui de concesiune
 8. -Capacitatea de a contracta
 9. -Consimţământul valabil al părţii care se obligă
 10. -Obiectul contractului de concesiune
 11. -Cauza în contractul de concesiune
 12. -Redevenţa concesiunii
 13. -Forma contractului de concesiune
 14. -Durata concesiunii
 15. 4. Procedura prealabilă încheierii contractului de concesiune 14
 16. 4.1. Iniţierea concesiunii
 17. 4.2. Caietul de sarcini al concesiunii
 18. 5. Formele de încheiere a contractului de concesiune 14
 19. 5.1. Procedurile de concesionare
 20. -Licitaţia
 21. -Negocierea directă
 22. -Atribuirea directă
 23. -Reguli privind oferta
 24. -Determinarea ofertei câştigătoare
 25. -Anularea procedurii de atribuire
 26. 6.Efectele contractului de concesiune 18
 27. - Drepturile şi obligaţiile părţilor
 28. 6.1. Drepturile şi obligaţiile concesionarului
 29. 6.2. Drepturile şi obligaţiile concedentului
 30. -Dosarul concesiunii
 31. 7. Regimul juridic al bunurilor utilizate de concesionar în derularea concesiunii 20
 32. 7.1. Bunurile de retur
 33. 7.2. Bunurile de preluare
 34. 8. Încetarea contractului de concesiune 20
 35. 9. Controlul şi soluţionarea litigiilor privind concesionarea 21
 36. III. Concluzii 22
 37. Anexa 1. Model anunţ de participare licitaţie
 38. Anexa 2. Caiet de sarcini
 39. Anexa 3. Documentaţia de atribuire
 40. Anexa 4. Model anunţ de participare negociere deschisă
 41. Anexa 5. Model anunţ de atribuire
 42. Anexa 6. Model contract de concesiune
 43. IV. Bibliografie

Extras din proiect

I. Introducere

1. Originea concesiunii, scurt istoric, drept comparat

Ideea concesionării unui bun public a fost prezenta şi în antichitate, în dreptul public roman, dar fundamentele instituţiei concesionării pentru bunurile private se găsesc în Evul Mediu.

Se ştie că în Evul Mediu proprietatea- din exclusivă. independentă şi simpla- devine dependentă, complicată şi strivită de sarcini, datorită obiceiului ce apare, după căderea Imperiului Roman, de a transforma folosinta pământului în ceva perpetuu, în baza unui contract, în schimbul unei rente. În felul acesta proprietarul originar păstra proprietatea, iar concesionarul nu avea decât posesiunea şi folosinţă; concedarea folosinţei pământurilor generalizându-se, în curând, cum se arată într-un valoros tratat, mai toate pământurile sunt posedate de simple concesionări, ele primind denumirea de fiefuri sau cesive. Asupra acestor pământuri se suprapuneau, deci, două drepturi, ambele perpetue: dreptul proprietarului originar, care avea domeniul eminent, şi dreptul proprietarului concesionar, care avea domeniul util.

Cu timpul, dreptul concesionarului devine tot mai puternic, pe când cel al seniorului tot mai simbolic, începând să fie uitat. Aşa se explică de ce concesionarul apare, în istorie, încet-încet ca singurul proprietar legitim, iar redevenţa pe care trebuie să

o plătească seniorului ca o “sarcină nesuferită” ce apăsă asupra pământului, implicit cei care primeau redevenţa încep să fie priviţi ca paraziţi sociali, hrăniţi din munca cultivatorului, paraziţi pe care o organizare socială mai bună trebuia să-i înlăture: fiind aici unul dintre obiectivele revoluţiei burgheze.

Concesiunile bunurilor domeniului public, în Evul Mediu, cum s-a văzut, erau surse de venituri pentru monarhi şi mijloace ale luptei politice, modalităţi de răsplătire a loialităţii.

Inovaţiile aduse de Codul domenial din 1970, precum şi reglementările neclare ori contradictorii din legislaţia ulterioară, inclusiv din codurile civile, atât din Franţa, cât şi, mai târziu, la noi, au făcut că nu de puţine ori să se confunde concesionarea bunurilor publice cu cea a bunurilor private, fie se vorbea de una şi aceeaşi categorie juridică (instituţie juridică), fie se căutau explicaţii (inclusiv cu privire la natura juridică a concesiunii ca act juridic ori a unora din elementele ce le presupunea, cum ar fi redevenţa) prin prisma logicii interne a categoriilor din dreptul privat. De această capcană nu a scăpat nici doctrina românească, care, în general, după 1866 a devenit refractară la ideea dreptului exorbitant, implicit a categoriilor pe care acesta le presupunea, între care cea de contract administrativ, mai ales că nici în Codul Civil, nici în Codul Comercial nu este prevăzută şi nici reglementată concesiunea.

După opinia lui M. Vararu, indiferent de opiniile cu privire la natura juridică a concesionării domeniului public, datorită principiului inalienabilităţii aceasta a fost definită ca o ocupare temporară a domeniului public , deci o operaţiune de înstrăinare care întotdeauna era temporară, revocabilă şi răscumpărabilă.

În perioada interbelică, prin sistemul concesiunilor s-au utilizat bunuri neproductive din domeniul public şi s-a contribuit la progresul societăţii, uşurând viaţa socială, fără a greva bugetul statului, ci dimpotrivă, aducându-i venituri; de asemenea, s-a realizat reţeaua de căi ferate, au fost construite poduri, au fost amenajate râuri navigabile, s-a dezvoltat sistemul furnizării de apă potabilă, curent electric, transportul în comun etc.

Prin concesiune se ajunge la situaţia ca un bun aparţinând domeniului public să poată fi utilizat în condiţiile proprietăţii private.

Concesiunea serviciului public reprezintă un mod de administrare a unui serviciu în care o persoană publică, concedentul, însărcinează prin contract administrativ o persoană privată, concesionarul, asumându-şi această sarcină în schimbul unei remunerări care constă din taxe pe care le percepe de la utilizatorii sericiului

Concesionarul percepe taxele în conformitate cu un tarif stabilit de administraţie, tariful fiind un act administrativ unilateral prin care administraţia reglementează în mod general şi impersonal taxele pe care le impune publicului pentru folosirea serviciului public concesionat.

Dintr-o perspectivă generală, concesiunea bunurilor publice, a serviciilor publice nu reprezintă doar un scop în sine, ci doar o modalitate juridică creată de civilizaţia secolului al XIX-lea, dar, mai ales a secolului trecut, pentru a face să fie mai bine puse în valoare bunurile publice ce urmează a fi transmise generaţiilor viitoare, pentru a fi prestate la cerinţe înalte servicii publice esenţiale

Astfel, în doctrina interbelică românească, concesiunea unui bun al domeniului public a fost considerată sub aspectul naturii juridice, fie un contract de arendă, fie un permis poliţienesc, fie un act juridic complex, alcătuit dintr-o parte contractuală şi o parte reglementară.

O opinie caracterizată prin echilibru, întâlnim la acelaşi autor clasic al definiţiei mai sus evocate, ce califică contractul de concesiune, sub aspectul naturii sale juridice, ca fiind un act mixt, o combinaţie de dispoziţii reglementare şi de contract

După cum se reaminteşte în doctrina administrativă actuală, în perioada interbelică s-a dezvoltat principiul dublei naturi a actului de concesiune şi situaţia juridică care rezultă din acest principiu

Pe de o parte, în actul de concesiune există un ansamblu de clauze reglementare, acelea care stabilesc organizarea şi funcţionarea serviciului şi care ar putea figura într-un regulament administrativ. Aceste clauze elaborate în mod unilateral de administraţie pot fi întotdeauna modificate de ea.

Preview document

Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 1
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 2
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 3
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 4
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 5
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 6
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 7
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 8
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 9
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 10
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 11
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 12
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 13
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 14
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 15
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 16
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 17
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 18
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 19
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 20
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 21
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 22
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 23
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 24
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 25
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 26
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 27
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 28
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 29
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 30
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 31
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 32
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 33
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 34
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 35
Concesiunea bunurilor proprietate publică - Pagina 36

Conținut arhivă zip

 • Concesiunea Bunurilor Proprietate Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Proceduri de achiziții publice în administrația publică

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Dreptul de Proprietate Privată

INTRODUCERE Conceptul de proprietate l-a însoţit pe om încă din geneza civilizaţiei, sub acea formă primitivă de stăpânire de atunci, el fiind...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Încheierea contractelor administrative

CAPITOLUL 1 Actul administrativ 1.1 Definiţia şi forma actului administrativ Definiţie Actul administrativ era definit ca fiind „o manifestare...

Concesionarea Serviciului Public

INTRODUCERE Administraţia publică reprezintă o “mare afacere publică “, în care suntem cu toţii implicaţi în calitatea noastră de cetăţeni şi, ca...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Contractul de Concesiune

1. EVOLU|IA DOCTRINEI DE DOMENIU PUBLIC Domeniul public este o institutie traditionala a dreptului administrative, iar cercetarea acestuia a...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Concesiunea Bunurilor Proprietate Publica. Contractul de Concesiune

INTRODUCERE Prima parte din Dreptul Administrativ a cuprins Organizarea Administratiei Publice,altfel spus autoritatile care intra in sfera larga...

Concesionarea bunurilor proprietate publică

Concesiunea unei dependinte a domeniului public reprezinta o modalitate de utilizare privativa a acestuia. Leon Duguit recunoaste doua feluri de...

Ai nevoie de altceva?