Consiliul Europei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 64 în total
Cuvinte : 20954
Mărime: 100.38KB (arhivat)
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Florin

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL 1. CONSILIUL EUROPEI – NOTIUNI GENERALE 4
 3. 1.1.Scurt istoric al Consiliului Europei 4
 4. 1.2. Structura, organele şi atribuţiile Consiliului Europei 2
 5. 1. 3. Etapele constituirii – activităţi şi realizări 6
 6. CAPITOLUL 2 . ACTIVITATEA CONSILIULUI EUROPEI 11
 7. 2.1. Domeniile de activitate ale Consiliului Europei 11
 8. 2.2. Activitatea Consiliului Europei în domeniul media 11
 9. 2.3. Cooperarea juridică 15
 10. 2.4. Democraţia locală şi cooperarea transfrontalieră 21
 11. 2.5. Coeziunea socială 22
 12. 2.6. Protecţia sănătăţii 26
 13. 2.7. Cultura şi patrimoniul 28
 14. 2.8. Activitatea europeana pentru tineret 33
 15. CAPITOLUL 3. CONSILIUL EUROPEI IN EUROPA CENTRALA SI DE EST 39
 16. 3.1.Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa 40
 17. 3.2. Romania si Consiliul Europei 44
 18. 3.3. Instrumentele juridice internationale ratificate de Romania 46
 19. CAPITOLUL 4. ROMANIA LA CONSILIUL EUROPEI 49
 20. 4.1. Admiterea in Consiliul Europei 49
 21. 4.2.Preşedinţia română a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei 50
 22. 4.3. Priorităţile preşedinţiei României a comitetului de miniştri 51
 23. Concluzii 57

Extras din proiect

INTRODUCERE

Scânteia care a aprins torţa unităţii europene a fost emisă de Winston Churchill, într-un discurs pronunţat la Zürich, în 1946. El a ştiut să capteze ambianţa acestei perioade postbelice vorbind despre "Statele Unite ale Europei" şi sugerând că un "Consiliu al Europei" ar putea fi un prim pas în acest sens.

Mai târziu cu aproape trei ani, la 5 mai 1949, zece ţări - Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Norvegia şi Suedia semnau tratatul prin care se înfiinţa Consiliul Europei, al cărui sediu a fost stabilit la Strasbourg. Peste trei luni, Robert Schuman, care reprezenta Franţa, ţara gazdă, deschidea prima reuniune a Comitetului Miniştrilor.

Limbile oficiale ale Consiliului Europei sunt engleza şi franceza, dar se lucrează, de asemenea, în germană, italiană şi rusă. Anumite texte se află în mai multe limbi în cadrul website-ului: www.coe.int

Obiectivul principal al Consiliului Europei este realizarea unei unităţi mai strânse între cele 45 de state membre pentru protejarea libertăţii individuale, libertăţii politice şi a statului de drept, principii care constituie fundamentul tuturor democraţiilor autentice şi care influenţează viaţa tuturor europenilor în nenumărate feluri. Toate statele membre au obligaţia de a face ca libertatea, demnitatea omului şi bunăstarea indivizilor să devină principii ferme ale acţiunii guvernamentale. Alte obiective ale Consiliului Europei sunt: favorizarea conştientizării şi încurajarea dezvoltării identităţii şi diversităţii culturale ale Europei; căutarea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă societatea europeană (discriminarea minorităţilor, xenofobia, intoleranţa, protecţia mediului, clonarea umană, sida, drogurile, terorismul, crima organizată etc.); - dezvoltarea stabilităţii democratice în Europa prin susţinerea reformelor politice, legislative şi constituţionale.

De la crearea sa în 1949, Consiliul a fost o forţă a păcii şi cooperării, ancorată în patrimoniul nostru comun, în drepturile omului şi democraţie. De la căderea Zidului Berlinului în 1989 şi odată cu răspândirea valorilor democratice pe cuprinsul Europei, Organizaţia a câştigat o nouă dimensiune politică. Într-adevăr, extinderea Consiliului Europei este acum aproape completă. Astăzi, Consiliul Europei reprezintă angajamentul comun al celor 800 de milioane de europeni în favoarea drepturilor omului, democraţiei şi a statului de drept.

Orice stat european poate deveni membru al Consiliului Europei cu o condiţie: ca el să accepte principiul supremaţiei dreptului şi să garanteze drepturile omului şi libertăţile fundamentale pentru toate persoanele aflate sub jurisdicţia sa.

Consiliul Europei tratează toate chestiunile majore cu care se confruntă societatea europeană în afară de problema apărării. Programul lui cuprinde următoarele domenii de activitate: drepturile omului, media, cooperarea juridică, coeziunea socială, educaţia, cultura, patrimoniul, sportul, tineretul, democraţia locală şi cooperarea transfrontalieră, protecţia mediului şi amenajarea teritorială.

CAPITOLUL 1. CONSILIUL EUROPEI – NOTIUNI GENERALE

1.1.Scurt istoric al Consiliului Europei

Formula "Consiliul Europei" a fost avansată şi folosită în mai multe rânduri de premierul britanic Winston Churchill în unele din declaraţiile sale din timpul celui de-al doilea război mondial. Sunt demne de reprodus în acest scop cuvintele utilizate de Churchill în octombrie 1942: "Oricât de departe poate părea astăzi acest obiectiv, eu am speranţa fermă că familia europeană va acţiona într-o uniune strânsă în cadrul Consiliului Europei. Aştept şi doresc crearea Statelor Unite ale Europei unde va fi posibilă orice călătorie fără obstacol. Sper să văd economia Europei studiată într-un tot unitar".

La un an şi doar câteva luni după încetarea războiului, în celebrul său discurs de la Zurich, din 19 septembrie 1946, după evocarea ravagiilor pricinuite de acesta, el a invitat Franţa si Germania să se reconcilieze cu scopul de a crea progresiv ceea ce el a numit din nou un "Consiliu al Europei". Acesta va "transforma în întregime situaţia şi pe parcursul câtorva ani, va conferi aceeaşi libertate şi fericire ca cea de astăzi din Elveţia… Noi va trebui să edificăm Statele Unite ale Europei".

Terenul era propice pentru realizarea unei acţiuni având o astfel de finalitate. În mod spontan sunt iniţiate mişcări, acţiuni şi organizaţii in favoarea Europei, bineînţeles de inspiraţie politică diferită, dar având un numitor comun: unificarea europeană (în Marea Britanie, îsi făcuse apariţia Mişcarea Europei Unite, sub preşedinţia lui Winston Churchill, Liga Europeană de Cooperare Economică a belgianului Van Zeeland care cuprindea ca membri economişti, industriaşi şi lideri sindicali importanţi, Consiliul francez pentru o Europă Unită, Uniunea Europeană a Federaliştilor, condusă de H. Brugmans, fost ministru al Olandei, care în decembrie 1947, împreună cu alte grupări, în special noile formaţiuni internaţionale, de facţiune creştin-democrate şi de centru, precum şi Mişcarea Socialistă pentru Statele Unite ale Europei, s-au reunit pentru a constitui "Comitetul Internaţional de Coordonare a Mişcărilor pentru Unitatea Europeană", însărcinat cu pregătirea unui „Congres al Europei”.

Congresul a avut loc la 7 mai 1948, la Haga, în sala Cavalerilor Statelor Generale, la care au participat peste 700 de delegaţi din 16 ţări, cât şi observatori din alte 10 state. A fost ales ca preşedinte de onoare, premierul britanic Winston Churchill, iar în fruntea celor trei comisii ale congresului s-au aflat domnii Ramadier (Franţa), Van Zeeland (Belgia) şi profesorul de Madariaga (exilat din Spania de guvernul Franco). În "mesajul către europeni", aprobat în cadrul ultimei şedinţe plenare, participanţii au aprobat următoarea proclamaţie:

"Noi dorim o Europă Unită restituită în totalitatea ei liberei circulaţii a oamenilor, a ideilor şi a bunurilor.

Noi dorim o Cartă a drepturilor omului, care să garanteze libertatea de gândire, de reuniune şi de exprimare, cât şi libertatea unei opoziţii politice.

Noi dorim o Curte de Justiţie capabilă să aplice sancţiunile necesare pentru respectarea Cartei.

Preview document

Consiliul Europei - Pagina 1
Consiliul Europei - Pagina 2
Consiliul Europei - Pagina 3
Consiliul Europei - Pagina 4
Consiliul Europei - Pagina 5
Consiliul Europei - Pagina 6
Consiliul Europei - Pagina 7
Consiliul Europei - Pagina 8
Consiliul Europei - Pagina 9
Consiliul Europei - Pagina 10
Consiliul Europei - Pagina 11
Consiliul Europei - Pagina 12
Consiliul Europei - Pagina 13
Consiliul Europei - Pagina 14
Consiliul Europei - Pagina 15
Consiliul Europei - Pagina 16
Consiliul Europei - Pagina 17
Consiliul Europei - Pagina 18
Consiliul Europei - Pagina 19
Consiliul Europei - Pagina 20
Consiliul Europei - Pagina 21
Consiliul Europei - Pagina 22
Consiliul Europei - Pagina 23
Consiliul Europei - Pagina 24
Consiliul Europei - Pagina 25
Consiliul Europei - Pagina 26
Consiliul Europei - Pagina 27
Consiliul Europei - Pagina 28
Consiliul Europei - Pagina 29
Consiliul Europei - Pagina 30
Consiliul Europei - Pagina 31
Consiliul Europei - Pagina 32
Consiliul Europei - Pagina 33
Consiliul Europei - Pagina 34
Consiliul Europei - Pagina 35
Consiliul Europei - Pagina 36
Consiliul Europei - Pagina 37
Consiliul Europei - Pagina 38
Consiliul Europei - Pagina 39
Consiliul Europei - Pagina 40
Consiliul Europei - Pagina 41
Consiliul Europei - Pagina 42
Consiliul Europei - Pagina 43
Consiliul Europei - Pagina 44
Consiliul Europei - Pagina 45
Consiliul Europei - Pagina 46
Consiliul Europei - Pagina 47
Consiliul Europei - Pagina 48
Consiliul Europei - Pagina 49
Consiliul Europei - Pagina 50
Consiliul Europei - Pagina 51
Consiliul Europei - Pagina 52
Consiliul Europei - Pagina 53
Consiliul Europei - Pagina 54
Consiliul Europei - Pagina 55
Consiliul Europei - Pagina 56
Consiliul Europei - Pagina 57
Consiliul Europei - Pagina 58
Consiliul Europei - Pagina 59
Consiliul Europei - Pagina 60
Consiliul Europei - Pagina 61
Consiliul Europei - Pagina 62
Consiliul Europei - Pagina 63
Consiliul Europei - Pagina 64

Conținut arhivă zip

 • Consiliul Europei.doc

Alții au mai descărcat și

Consiliul Europei

Consiliul Europei 1. Introducere Ca urmare a numeroaselor pierderi umane și materiale pe care Europa le-a suferit în urma celor două războaie...

Consiliul Europei

Primii pași Consiliul Europei a fost creat în urmă cu 57 de ani ca rezultat al acțiunii și strădaniei câtorva ”părinți fondatori” susținuți de...

Organizații internaționale - liga arabă

Introducere Liga arabă, denumită oficial Liga Statelor Arabe, reprezintă o organizaţie fondată pe criterii teritoriale întrunind statele de...

Participarea României la Consiliul Europei

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC AL CONSILIULUI EUROPEI Formula "Consiliul Europei" a fost avansată şi folosită în mai multe rânduri de premierul...

Bugetul UE - Procedura, Executie, Control Financiar

ABREVIERI CE – Comunitatea Europeană CEE – Comunitatea Economică Europeană CFIP - Controlul financiar intern public ECU - European Currency...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Protectia Juridică a Drepturilor Omului

Pornind de la constatarea, foarte exactă, de altfel, că drepturile omului au fost ridicate, în ultimele două decenii, la rangul de problemă...

Te-ar putea interesa și

Armonizare și Cooperare Fiscală Europeană

Consideraţii introductive Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind şansa...

Aspecte Interdisciplinare Privind Criminalitatea în Domeniul Corupției

INTRODUCERE Coruptia in Romania este evaluata ca fiind foarte mare de catre diverse studii (Transparency International, PricewaterhouseCoopers,...

Drepturile omului și mecanismele europene de protecție a drepturilor omului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE SECTIUNEA 1.1. Definirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, evolutia si importanta acestora...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A DREPTURILOR OMULUI I.1.Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor...

Consiliul Europei

CAPITOLUL I Introducere CONSILIUL EUROPEI: Istoric, Evolutie, Activitati Urmarile nefaste lasate de cel de-al doilea război mondial, atat in...

Consiliul Europei

Actualitatea investigatiei: Actualitatea investigatiei este explicita prin faptul ca Consiliul europei este o organizatie pan-Europeana care...

Cooperarea statelor în cadrul organizațiilor regionale europene

Cooperarea statelor in cadrul organizatiilor internationale europene Cap. I Consideratii generale privind organizatiile 1.1. Notiuni generale...

Consiliul Europei

Primii pași Consiliul Europei a fost creat în urmă cu 57 de ani ca rezultat al acțiunii și strădaniei câtorva ”părinți fondatori” susținuți de...

Ai nevoie de altceva?