Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național

Proiect
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 32762
Mărime: 348.32KB (arhivat)
Publicat de: Ariadna Crăciun
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Raducan Oprea

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL
 3. DREPTULUI ROMÂN
 4. 1.1. Apariţia dreptului mediului p.5
 5. 1.2. Definiţia şi principiile dreptului mediului p. 5
 6. 1.3. Ocrotirea mediului înconjurător, problema contemporaneităţii .p. 7
 7. CAPITOLUL II
 8. CONSERVAREA SI DEZVOLTAREA DURABILĂ
 9. A FONDULUI FORESTIER
 10. 2.1. Consideraţii introductive .p.8
 11. 2.2. Noţiunea de fond forestier şi de pădure.p.9
 12. 2.3. Clasificarea pădurilor din fondul forestier naţional.p.10
 13. 2.4. Proprietatea asupra fondului forestier.p.11
 14. CAPITOLUL III
 15. PROTECŢIA, ADMINISTRAREA, GOSPODĂRIREA
 16. FONDULUI FORESTIER NATIONAL
 17. 3.1. Sistemul naţional de administrare şi gospodărire
 18. a fondului forestier.p.13
 19. 3.2. Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva.p.16
 20. 3.2.1. Temeiul legal.p.16
 21. 3.2.2. Scopul.p.17
 22. 3.2.3. Obiectul de activitate.p. 17
 23. 3.2.4. Patrimoniul .p.18
 24. 3.2.5 Atribuţiile Romsilva .p.19
 25. 3.3. Circulaţia terenurilor din fondul forestier.p.25
 26. 3.4. Amenajarea fondului forestier .p.28
 27. 3.5. Reconstrucţia ecologică, regenerarea si îngrijirea pădurilor.p.29
 28. 3.6. Protecţia fondului forestier naţional .p.30
 29. 3.7. Paza fondului forestier.p.30
 30. 3.8. Produsele pădurii şi folosinţa lor .p.33
 31. 3.9. Proiectul de dezvoltare forestieră .p.34
 32. 3.10. Exploatarea masei lemnoase.p.38
 33. 3.11. Conservarea habitatelor şi a speciilor .p.40
 34. 3.12. Principalele ameninţări asupra fondului forestier naţional .p.41
 35. CAPITOLUL IV
 36. REGIMUL JURIDIC AL ARIILOR PROTEJATE ŞI
 37. MONUMENTELOR NATURII ÎN ROMÂNIA
 38. 4.1. Evoluţia reglementărilor legale în materie.p.45
 39. 4.2. Principalele categorii de arii naturale protejate.p.50
 40. 4.2.1. Noţiunea de rezervaţie şi de monument al naturii .p.58
 41. 4.2.2 Categorii de arii naturale protejate.p.60
 42. 4.2.3. Propunerile Comisiei Uniunii Europene privind
 43. clasificarea ariilor naturale protejate .p.61
 44. 4.2.4. Categorii de arii protejate în viziunea Consiliului Europei .p.63
 45. 4.3. Regimul juridic general al ariilor protejate.p.64
 46. 4.4. Administrarea şi gestiunea reţelei de arii naturale protejate.p.65
 47. CAPITOLUL V
 48. REZERVAŢII NATURALE DE OCROTIRE A
 49. FONDULUI FORESTIER NATIONAL
 50. 5.1. Parcul Naţional Retezat - Rezervaţie a Biosferei.p.69
 51. 5.2. Parcul Naţional Călimani .p.76
 52. 5.3. Parcul natural Lunca Mureşului.p.77
 53. 5.4. Pădurea Gârboavele, rezervaţie naturală a judeţului Galaţi .p.78
 54. CAPITOLUL VI
 55. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ SI SANCTIUNILE APLICABILE
 56. PENTRU INCALCAREA PREVEDERILOR REFERITOARE
 57. LA FONDUL FORESTIER NATIONAL .p.79
 58. CONCLUZII ŞI PROPUNERI.p.82

Extras din proiect

CAPITOLUL I

DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN

1.1. Apariţia dreptului mediului

Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a dezvoltat pornind de la sarcinile imediate încredinţate de societate, în funcţie de nevoile de protecţie a diferitelor elemente ale mediului, ameninţate de dezvoltarea industriei, urbanizării, înmulţirea surselor de poluare.1

Protecţia şi dezvoltarea mediului a devenit treptat o problemă centrală a statului, a agenţilor economici, a tuturor cetăţenilor.

În ţara noastră, legislaţia propriu-zisă de protecţie a unor elemente ale mediului natural a apărut treptat, mai ales în anii ’60 şi la începutul anilor ’70 (cu precizarea că au existat mai demult astfel de reglementări, ca de exemplu cele cuprinse în Codul silvic din 1963.

Dar, de apariţia şi dezvoltarea unei legislaţii ştiinţific fundamentată, bazată pe o concepţie unitară, cu o strategie globală se poate vorbi numai în ultimele două-trei decenii.

În istoria legislaţiei ţării noastre privind mediul ambiant, un moment deosebit de important l-a constituit apariţia Legii nr.9/19732 privind protecţia mediului înconjurător. Scopul declarat al acestei legi a fost exprimarea sintetică a necesităţii asigurării menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii mediului, corespunzător cerinţelor ocrotirii naturii şi desfăşurării armonioase a vieţii pe Terra. În doctrina internaţională se întâlnesc diverse concepţii privitoare la conceptul de mediu, de protecţie a mediului şi desigur, de dreptul mediului.

1.2. Definiţia şi principiile dreptului mediului

Dreptul mediului este o ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează relaţiile sociale apărute în cadrul interacţiunii socio-economico-ecologice dintre om şi mediul înconjurător, în scopul protecţiei, conservării şi dezvoltării sale ori altfel spus, ansamblul relaţiilor interumane formate în legătură cu protecţia şi ameliorarea mediului uman.

Legea protecţiei mediului nr.137/1995 (republicată)3 face referire expresă în art.3 la următoarele principii şi elemente strategice ce stau la baza prezentei legi, în scopul asigurării unei dezvoltări durabile a mediului înconjurător, după cum urmează:

a) principiul precauţiei în luarea deciziei;

a1) principiul prevenirii, reducerii şi controlului integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activităţile care pot produce poluări semnificative;

b) principiul prevenirii riscurilor ecologice şi a producerii daunelor;

c) principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural;

d) principul "poluatorul plăteşte";

e) înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor;

f) crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediului;

g) utilizarea durabilă a resurselor naturale;

h) menţinerea, ameliorarea calităţii mediului şi reconstrucţia zonelor deteriorate;

i) participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul;

j) dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului.

Statul român recunoaşte tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos, garantând în acest scop:

a) accesul la informaţia privind mediul, cu respectarea condiţiilor de confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare;

b) dreptul de a se asocia în organizaţii de apărare a calităţii mediului;

c) dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind dezvoltarea politicilor, legislaţiei şi a normelor de mediu, eliberarea acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu, inclusiv pentru planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul unor asociaţii, autorităţilor administrative sau judecătoreşti în vederea prevenirii sau în cazul producerii unui prejudiciu direct sau indirect;

e) dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit.1

Dreptul mediului este chemat să creeze cadrul legal ştiinţific fundamental necesar şi indispensabil realizării sarcinilor complexe privitoare la protecţia mediului.

Obiectul dreptului mediului îl constituie un complex de relaţii sociale formate între participanţii la procesul multilateral al protejării şi dezvoltării mediului natural şi artificial. 2

Preview document

Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 1
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 2
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 3
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 4
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 5
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 6
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 7
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 8
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 9
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 10
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 11
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 12
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 13
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 14
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 15
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 16
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 17
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 18
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 19
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 20
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 21
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 22
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 23
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 24
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 25
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 26
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 27
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 28
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 29
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 30
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 31
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 32
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 33
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 34
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 35
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 36
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 37
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 38
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 39
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 40
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 41
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 42
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 43
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 44
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 45
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 46
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 47
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 48
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 49
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 50
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 51
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 52
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 53
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 54
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 55
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 56
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 57
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 58
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 59
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 60
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 61
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 62
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 63
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 64
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 65
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 66
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 67
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 68
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 69
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 70
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 71
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 72
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 73
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 74
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 75
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 76
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 77
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 78
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 79
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 80
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 81
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 82
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 83
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 84
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 85
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 86
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 87
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 88
Protecția, administrarea și gospodărirea fondului forestier național - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National.doc

Alții au mai descărcat și

Acte Administrative Jurisdicționale

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - DREPT ADMINISTRATIV 1.1. Concept şi trăsături 1.1.1. Noţiune Definirea principalelor acte juridice ale...

Protecția Juridică a Ariilor Protejate și a Monumentelor Naturii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii privind starea şi necesitatea de protecţie a mediului În ultimele două secole,...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Regimul juridic al rezervațiilor naturale - Rezervația Biosferei Delta Dunării

1. Notiunea de arie naturala protejata si clasificarea acesteia Prin arie naturala protejata se intelege “zona terestra, acvatica si/sau...

Consolidarea Terenurilor - Aspectul Juridic

Întroducere Regulamentul cu privire la consolidarea terenurilor agricole a intrat în vigoare. Autorităţile mizează pe impulsionarea procesului de...

Dispoziții comune referitoare la fondul forestier și vegetația forestieră

Dispozitii comune referitoare la fondul forestier si vegetatia forestiera din afara acestuia Padurile, terenurile destinate impaduririi, cele care...

Protecția juridică a pădurilor - fondul forestier național

Generalități. Printre noile drepturi fundamentale ale omului se înscrie şi dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic....

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Te-ar putea interesa și

Tehnici de Protecție a Mediului

CAPITOLUL I PROTECŢIA JURIDICĂ A SOLULUI 1.1. Protecţia juridică a solului Acţiunea comunitara de protecţie a solului s-a desfăşurat, în mod...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Gestionarea Fondului Forestier Național

ARGUMENT In condiţiile respectării dreptului de proprietate, pădurile din ţara noastră sunt administrate şi gospodărite într-un sistem unitar,...

Protecția Juridică a Pădurilor

Moto „…În afara iubirii aproapelui, aşa cum îi cere Biblia, Omul post-Rio trebuie să iubească natura, inclusiv florile, păsările şi copacii,...

Amenajarea pădurilor

Capitolul 1. Situatia teritorial-administrativa 1.1 Elemente de identificare a unitatii de gospodarire Unitatea de productie şi protectie (U.P.)...

Protecția Juridica a Pădurilor

Reîntoarcerea la natură, respectarea tradiţiilor impuse de prevenirea degradării mediului şi de refacere a „rănilor” provocate de dezvoltarea...

Protecția Juridică a Pădurilor

1. Noțiunea de mediu și cea de fond forestier național Prin “mediu” se înțelege totalitatea factorilor naturali și ai celor creați prin activități...

Proprietarii și administratorii de fond forestier în România

“Padurile au impresionat din totdeauna prin masivitatea lor, prin dimensiunile remarcabile ale arborilor, prin bogatia elementelor constituente....

Ai nevoie de altceva?