Regimul Juridic al Avizelor de Mediu

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 15178
Mărime: 50.83KB (arhivat)
Publicat de: Bebe Onofrei
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Achim Gheorghe

Cuprins

 1. CAPITOLUL I.
 2. 1.1. Introducere 4
 3. 1.2. Structura organizatorică, atribuţiile şi competenţele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 6
 4. 1.3. Definiţia avizelor de mediu 11
 5. CAPITOLUL II.
 6. 2.1. Caracterizarea avizelor de mediu 18
 7. 2.2. Avizul de mediu pentru planuri şi programe 19
 8. 1. Etapa de încadrare 22
 9. 2. Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu 27
 10. 3. Etapa de analiză a calităţii raportului şi de luare a deciziei 35
 11. 4. Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu 45
 12. 5. Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe cu potenţial efect semnificativ asupra mediului în context transfrontier 49
 13. 6. Dispoziţii finale şi tranzitorii 53
 14. 2.3. Avizul pentru stabilirea obligaţiilor de mediu 55
 15. 2.4. Avizul de mediu pentru produse de protecţie a plantelor respectiv pentru autorizarea îngrăşămintelor chimice 58
 16. 2.5. Aviz Natura 2000 59
 17. CAPITOLUL III.
 18. Regimul juridic al avizelor de mediu 62
 19. 3.1. Definirea actului administrativ 62
 20. 3.2. Trăsăturile şi clasificarea actului administrativ 63
 21. 3.3. Forma şi procedura de elaborare a actului administrativ 64
 22. CAPITOLUL IV.
 23. Concluzii 72
 24. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I

1.1. Introducere

Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru actualul mileniu. Comunitatea internaţională a fost pusă în faţa unor evenimente care au avut un impact deosebit asupra mediului: accidentele tancurilor petroliere Tory Canion în 1967, Exxon Valdez –1992, Prestige- 2002, accidentul de la uzinele Sandoz din Elveţia sau cel de la Bhopal din India, şi nu în ultimul rând accidentul de la Cernobîl- Ucraina.

Toate acestea au determinat societatea internaţională să devină conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravieţuirea întregii planete. Astfel, relaţia mediu-societatea umană a căpătat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema ”îmblânzirii naturii”, ci a conştientizării faptului că omul este o parte intrinsecă a mediului, fapt pentru care protecţia şi conservarea acestuia înseamnă, de fapt, asigurarea habitatului necesar pentru continuarea existenţei sale.

Un loc aparte în cadrul acestor preocupări este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precauţie. Rolul lor a crescut odată cu trecerea de la mecanismele „end of pipe” de protecţie a mediului la cele preventive. Varietatea, complexitatea şi acceptarea acestor mecanisme legale au crescut în ultimii ani datorită influenţei reciproce a legislaţiei naţionale şi internaţionale. Printre aceste mecanisme se număra si evaluarea strategica de mediu.

Ce este evaluarea strategica de mediu? Este un instrument folosit in mod sistematic la cel mai înalt nivel decizional, care facilitează, încă de foarte devreme, integrarea considerentelor de mediu in procesul de luare a deciziilor, conduce la identificarea masurilor specifice de ameliorare a efectelor si stabileşte un cadru pentru evaluarea ulterioara a proiectelor din punct de vedere al protecţiei mediului.

Evaluarea strategica se aplica, de către unele state si la nivel de politici si chiar de legislaţie, fiind o metoda de asigurare a unei dezvoltări durabile. In acest sens, s-a dezvoltat un instrument internaţional, pe care si România l-a semnat la Kiev in 2003, Protocolul privind evaluarea strategica de mediu - acesta se refera la planuri, programe, politici si legislaţie care pot face obiectul evaluării de mediu.

Evaluarea strategica de mediu s-a dezvoltat ca măsura de precauţie, la nivel decizional înalt, deoarece evaluarea impactului la nivel de proiect s-a dovedit o măsura destul de limitativa si slaba, si in consecinţa, insuficienta. Aceasta, datorita momentului târziu in procesul decizional, in care se aplica procedura EIA la proiecte. Astfel, răspunsurile la întrebările adresate la nivelul cel mai înalt, de tipul “ce fel de dezvoltare trebuie să aibă loc, unde şi daca acesta trebuie întradevăr să aibă loc” au fost, de cele mai multe ori, nefundamentate din punct de vedere al protecţiei mediului.

Evaluarea de mediu sau “evaluarea strategica de mediu” se aplica la cel mai înalt nivel decizional sau de planificare, de exemplu la dezvoltarea politicilor, strategiilor si, evident al planurilor si programelor. In acest mod se poate focaliza pe “sursa” impactului asupra mediului si nu pe “rezolvarea” simptomelor apărute in urma producerii impactului.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, este organul de specialitate pentru implementarea politicilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

Preview document

Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 1
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 2
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 3
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 4
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 5
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 6
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 7
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 8
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 9
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 10
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 11
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 12
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 13
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 14
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 15
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 16
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 17
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 18
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 19
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 20
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 21
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 22
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 23
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 24
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 25
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 26
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 27
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 28
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 29
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 30
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 31
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 32
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 33
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 34
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 35
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 36
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 37
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 38
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 39
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 40
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 41
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 42
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 43
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 44
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 45
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 46
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 47
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 48
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 49
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 50
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 51
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 52
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 53
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 54
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 55
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 56
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 57
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 58
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 59
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 60
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 61
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 62
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 63
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 64
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 65
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 66
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 67
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 68
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 69
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 70
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 71
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 72
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 73
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 74
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 75
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 76
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 77
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 78
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 79
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 80
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 81
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 82
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 83
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 84
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 85
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 86
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 87
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 88
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 89
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 90
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 91
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 92
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 93
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 94
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 95
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 96
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 97
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 98
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 99
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 100
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 101
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 102
Regimul Juridic al Avizelor de Mediu - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Regimul Juridic al Avizelor de Mediu.doc

Alții au mai descărcat și

Acordul și autorizația de mediu

Motto: “Dacă noi nu putem dovedi că o societate modernă poate prospera în armonie cu locul unde ea trăieste, fragmentele de natura salbatică pe...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Acte de Reglementare

Actele de reglementare I. Categorii de acte de reglementare Conform legislației din dreptul mediului, principalele acte administrative, specifice...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Noțiuni de dreptul mediului - atmosfera

Implicaţiile juridice ale protecţiei atmosferei 1. Atmosfera – aspecte generale Etimologic, cuvântul „atmosferă” provine din limba greacă (athmos...

Dreptul Mediului

1.1. Notiunea de mediu Notiunea de mediu, notiune cameleon, cum este caracterizata de Michel Prieur , cunoaste nenumarate valente si este...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

PROTECȚIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL

CAPITOLUL I . PROTECŢIA JURIDICĂ A MEDIULUI ARTIFICIAL 1.1. Felurile mediului artificial Problemele mediului artificial nu pot fi privite izolat...

Tehnici de Protecție a Mediului în România

Introducere Evoluţiile generale înregistrate în ultimile decenii au determinat un proces amplu de formare şi afirmare a unei ramuri noi, distincte...

Monitoring și Administrarea Mediului

MINISTERUL MEDIULUI Ministerul Mediului acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor...

Instituțiile Mediului în România

CAPITOLUL I • CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - PROBLEMA VITALA A LUMII CONTEMPORANE Din cele mai vechi timpuri, omul...

Protecția Mediului

1. Introducere Problematica “mediului înconjurător”* – subiect aparent facil de dezbătut şi “generos în oferte” de exprimare spontană, dar nu...

Autorizarea Executării Lucrărilor de Construcții

Executarea lucrărilor de construcţie se realizează numai după obţinerea autorizaţiei de contruire. Autorizaţia de construire este actul de...

Dreptul Mediului

OCROTIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR- PROBLEMĂ VITALĂ A LUMII CONTEMPORANE 1.1. Dreptul – instrument important al protecţiei mediului Ființa umană a...

Ai nevoie de altceva?