Societatea pe acțiuni

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6607
Mărime: 59.09KB (arhivat)
Publicat de: Ştefana P.
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. I. Aspecte generale 3
  2. II. Cadrul legislativ 5
  3. III. Noțiuni privind funcționarea societății pe acțiuni 7
  4. 3.1. Constituirea 7
  5. 3.2. Acțiunile 9
  6. 3.3. Administrația societății din punct de vedere unitar și dualist 10
  7. 3.4. Adunările generale 13
  8. 3.5. Cenzorii 14
  9. 3.6. Emiterea de obligațiuni 15

Extras din proiect

ABSTRACT: Tema acestui referat este societățile pe acțiuni, în care se analizează procesul de emitere a obligațiunilor conform prevederilor legale. Conform articolului 167, obligațiunile trebuie să aibă o valoare minimă de 2,5 lei și sunt emise sub formă materială, pe hârtie, prin înregistrare în cont. Procedura de emitere implică întocmirea unui prospect de emisiune care trebuie să cuprindă informații esențiale despre societate, capitalul social, situația patrimoniului, precum și detalii privind obligațiunile emise anterior și cele care urmează să fie emise. Aprobarea emiterii obligațiunilor trebuie să fie făcută printr-o hotărâre a adunării generale extraordinare. Respectarea acestor reguli este esențială pentru asigurarea transparenței și legalității întregului proces de emitere a obligațiunilor în cadrul unei societăți pe acțiuni.

I. Aspecte generale

Conceptul de parteneriat în afaceri datează încă din timpul Imperiului Roman. Se consideră însă că acesta s-a concretizat odată cu apariția companiilor de morărit din Franța medievală, unde persoane private dețineau anumite elemente de infrastuctură, echivalente cu deținerea unui număr de acțiuni. Totodată, sistemul permitea investiții chiar și din partea statului, contra unei părți din profit.

Perioada Evului Mediu a adus o înflorire a comerțului în republicile italiene Genova, Veneția și Florența unde activitatea economică a cunoscut o înflorire reflectată atât în comerțul pe mare, cât și pe uscat. Aici au apărut primele societăți în comandită, care permiteau nobililor, militarilor și persoanelor aparținând clerului să speculeze asupra sumelor de bani deținute desfășurând acte de comerț prin persoane interpuse (comanditarii), deoarece aceste categorii de persoane aveau interdicție de a desfășura activități comerciale în nume propriu .

Relațiile economie au evoluat de-a lungul timpului, odată cu dezvoltarea economiei. În prezent, cadrul legislativ a evoluat de asemenea, iar prevederile diferă de la stat la stat.

Dacă în Germania societatea pe acțiuni este o societate de capitaluri, asociații răspunzând pentru pierderile societății doar în limita acțiunilor deținute, în Olanda ia ființa unei companii al cărei capital se achizitionează prin oferta publică. În Italia societatea pe acțiuni funcționează exclusiv pentru acte publice, responsabilitatea fiind împarțită între toți acționarii care au subscris la capitalul social.

În România, conform Art 2. al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, acestea se pot constitui în una dintre următoarele forme:

a) societate în nume colectiv;

b) societate în comandită simplă;

c) societate pe acțiuni;

d) societate în comandită pe acțiuni;

e) societate cu răspundere limitată.

Societatea pe acțiuni este forma cea mai complexă și, totodată, cea mai evoluată a societății comerciale. Definită de Art. 3 al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, este societatea ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul social, unde răspunderea acționarilor se întinde până la concurența capitalului subscris.

Se consideră că în această formă de societate contează mai mult aporturile asociațiilor decât calitățile acestora. Astfel spus, asociații nu pot pierde mai mult decât au investit. Datorită importanței aporturilor acționarilor la formarea capitalului social, societatea pe acțiuni era denumită în legislația mai veche din România, societate anonimă.

În literature de specialitate este asimilată marilor afaceri, care necesită capitaluri însemnate. Societatea este astfel concepută ca să dreneze contribuțiile bănești modeste pentru formarea unor capitaluri mari, necesare realizării unor investiții de anvergură.

Poate fi constituită în două moduri:

1. societate pe acțiuni închisă;

2. societate pe acțiuni deschisă.

Preview document

Societatea pe acțiuni - Pagina 1
Societatea pe acțiuni - Pagina 2
Societatea pe acțiuni - Pagina 3
Societatea pe acțiuni - Pagina 4
Societatea pe acțiuni - Pagina 5
Societatea pe acțiuni - Pagina 6
Societatea pe acțiuni - Pagina 7
Societatea pe acțiuni - Pagina 8
Societatea pe acțiuni - Pagina 9
Societatea pe acțiuni - Pagina 10
Societatea pe acțiuni - Pagina 11
Societatea pe acțiuni - Pagina 12
Societatea pe acțiuni - Pagina 13
Societatea pe acțiuni - Pagina 14
Societatea pe acțiuni - Pagina 15
Societatea pe acțiuni - Pagina 16
Societatea pe acțiuni - Pagina 17
Societatea pe acțiuni - Pagina 18
Societatea pe acțiuni - Pagina 19
Societatea pe acțiuni - Pagina 20
Societatea pe acțiuni - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Societatea pe actiuni.docx

Te-ar putea interesa și

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Societatea pe Acțiuni

Noţiunea societăţii pe acţiuni Precizări prealabile. Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi totodată, cea mai evoluată a societăţii...

Societatea pe Acțiuni

Capitolul I – Considerații generale ale societatii pe actiuni I.1.-Evoluția istorică a societății pe acțiuni Societatea pe acţiuni (S.A.),...

Organizarea și funcționarea societăților comerciale pe acțiuni

I.ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI 1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Actionarul este un membru societatii pe actiuni,...

Societăți captive de asigurări

1.1.Notiune, caracterizare generala Piata internationala de asigurari este formata din totalitatea tranzactiilor interne si internationale de...

Societățile pe Acțiuni în Comerțul Internațional

Cap. I. Noţiuni generale privind societăţile comerciale pe acţiuni Societatea comercială este constituită ca un grup organizat de persoane, care,...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Ai nevoie de altceva?