Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați

Proiect
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 24189
Mărime: 1.06MB (arhivat)
Publicat de: Pavel-Ciprian Maxim
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.dr.ing Marian Bordei
Lucrarea prezinta aspecte teoretice si practice referitoare la proiectarea si construirea unei statii de epurare a apelor uzate din cadrul unei sociatati comerciale cu profil de productie industriala complexa.

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. Introducere
 2. CAPITOLUL II. Stadiul actual pe plan intern-extern (HG 188, NTPA 001 şi 002)
 3. CAPITOLUL III. Descriere procese tehnologice, ape rezultate din procese tehnologice, cercetare proprie
 4. 3.1. Descrierea proceselor tehnologice de la S.C Beyler S.A
 5. 3.2. Asigurarea apei
 6. CAPITOLUL IV. Proiectarea staţiei de epurare de la S.C Beyler S.A
 7. 4.1. Caracteristicile apelor uzate
 8. 4.2. Metode de epurare
 9. 4.3. Schema de epurare adoptată
 10. 4.4. Efectele combinate ale mecanismului de filtrare
 11. 4.5. Instalaţii utilizate pentru epurare. Amplasare, dimensionare, exploatare
 12. 4.6. Plan general. Detalii de construcţii
 13. 4.7. Instalaţii electrice şi mecanice
 14. CAPITOLUL V. Rezultate obţinute în urma proceselor de epurare a apei
 15. CAPITOLUL VI. Antecalculaţie economică
 16. CAPITOLUL VII. Evaluarea impactului asupra mediului
 17. 7.1. Date generale
 18. 7.2. Descrierea activităţii în cadrul S.C Beyler S.A
 19. 7.3. Detalii de amplasament
 20. 7.4. Amplasarea în mediu
 21. 7.5. Clima şi calitatea aerului
 22. 7.6. Sursele de poluanţi în ape şi protecţia calităţii apelor
 23. 7.7. Concluzii
 24. CAPITOLUL VIII. Norme de protecţia muncii şi PSI
 25. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I

Introducere

Calitatea apelor este cel mai mult afectată de deversarea de materii poluante şi infestarea acesteia de către instituţii şi factorul uman. Urmare a acestui fapt se impune ca măsură principală practică, găsirea soluţiilor celor mai adecvate pentru epurarea apelor infestate cu diverşi poluanţi.

Obiectivul principal al epurării apelor uzate ( denumite şi influent) îl constituie îndepărtarea substanţelor în suspensie, coloidale şi în soluţie, a substanţelor toxice, a microorganismelor, bacteriilor în scopul unei dezvoltări durabile a societăţii ca urmare a măsurilor adecvate de protecţia mediului înconjurător (aer, sol, emisar, etc.).

Începuturile tratării apelor uzate orăşeneşti pot fi plasate pe la mijlocul anilor 1800, în Franţa, constând din primele decantoare pentru separarea materiilor în suspensie. Spre sfârşitul anilor 1800 erau deja generalizate câteva soluţii de epurare, practic concomitent în Europa şi America de Nord.

Prima fosă septică a fost construită în anul 1895 în Anglia. Tot în Anglia, în anul 1904, s-a construit primul decantor etajat, în care s-a putut realiza concomitent epurarea apelor uzate şi tratarea nămolului separat. Cu adevărat revoluţionară a fost însă soluţia patentată pentru decantorul etajat în 1904 de către inginerul german Karl Imhoff. Soluţia tehnologică inventată de el este folosită şi astăzi la scară mondială, făra nici o modificare.

Dezvoltarea industrială a impulsionat cercetarea în vederea găsirii unor procedee căt mai eficiente pentru tratarea apelor uzate. Astfel s-au construit filtrele biologice şi bazinele de aerare cu nămol activ. În scopul obţinerii unor eficienţe (randamente) de epurare cât mai ridicate, epurarea apelor uzate orăşeneşti a devenit o tehnologie foarte specializată.

Spre a doua jumătate a anilor 1900 însă, a devenit foarte clar că, localităţile mici, cu o populaţie de până la cca. 15000 locuitori (cifra fiind doar aproximativă, coborând după unele surse la 5000 locuitori, dar sunt exemple şi pentru un număr mai mare), nu-şi pot permite construirea din resurse proprii a unui sistem de canalizare alcătuit din reţea publică de canalizare şi staţie de epurare, chiar mecanică numai. În paralel, s-au formulat exigenţe din ce în ce mai stricte privind cerinţele de protecţie a mediului.

Aceste schimburi au determinat reorientarea cercetărilor de prin anii 1970 spre tehnologii mai curate, mai puţin costisitoare şi în acelaşi timp şi ecologic "prietenoase", fiind denumite astăzi generic "ecologice".

Etichetarea este pe deplin justificată, având în vedere faptul că, ele se bazează principial pe procesele de epurare (degradarea materiei organice şi transformarea acesteia în materii anorganice) ce se desfăşoară în natură.

Primele staţii de epurare au apărut în Anglia în secolul XIX. Iniţial s-au realizat canalizări, care au rezolvat problema epidemiilor hidrice, dar au făcut din Tamisa un râu mort ce degaja miros pestilenţial, încât în geamurile parlamentului au trebuit atârnate cârpe îmbibate cu clorură de calciu. Abia atunci s-a trecut la realizarea de staţii de epurare. Tot în Anglia s-au pus bazele monitoringului. Parametrul "consum biochimic de oxigen" CBO5 a fost introdus în 1898 şi a fost conceput în concordanţă cu realităţile englezeşti temperatură de 20° C, timp de rezidenţă în râu 5 zile, tip de poluare predominantă fiind cea menajeră.

În SUA, în 1984 existau 15438 de staţii de epurare care deserveau o populaţie de 172.205.000 locuitori, adică 73.1 %. Procentul de epurare a apelor din punct de vedere al încărcării organice măsurate prin CBO5 a fost de 84 % iar din punct de vedere al suspensiilor de 86.3 %. Procentul de epurare a apelor din punct de vedere al încărcării organice măsurate prin CBO5 e planificat să atingă 89.9 %, iar din punct de vedere al suspensiilor de 88.9 %.

În SUA tot mai puţine ape uzate după epurare se descarcă din nou în emisar. Se infiltrează în sol sau se utilizează pentru irigaţii, în industrie, pentru recreere (lacuri), pentru piscicultură, şi chiar ca sursă de apă potabilă, după descărcare în lacuri sau injectare în sol sau chiar direct, dar cu supunere la preparare avansată.

Evacuarea apelor uzate neepurate sau epurate necorespunzător poate prejudicia, printre altele, în primul rând, sănătatea publică; în această ordine de idei STAS 1481 prevede ca apele uzate să fie evacuate, întodeauna, în aval de punctele de folosinţă. De asemenea, STAS 4706 stabileşte o serie de categorii de calitate a emisarului, care trebuie avute în vedere la evacuarea apelor uzate.

Primul pas spre epurare este colectarea apelor uzate, care se face prin sisteme de canalizare, ele sunt mai simple la poluanţi industriali, dar foarte vaste şi complicate în cazul canalizării localităţilor, deoarece trebuie să preia ape uzate menajere de la un foarte mare număr de surse toate chiuvetele, WC-urile, căzile de duş sau baie etc. Se mai adaugă canalele ce preiau apele pluviale. Apele acestea trebuie apoi conduse la staţia de epurare, de unde apoi de regulă sunt restituite în emisar, de obicei un râu.

Staţiile de epurare reprezintă ansamblul de construcţii şi instalaţii, în care apele de canalizare sunt supuse proceselor tehnologice de epurare, care le modifică în aşa fel calităţile, încât să îndeplinească condiţiile prescrise, de primire în emisar şi de îndepărtare a substanţelor reţinute din aceste ape.

În prezent, staţiile de epurare pot fi clasificate în două mari categorii:

• Orăşeneşti;

• Industriale.

Preview document

Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 1
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 2
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 3
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 4
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 5
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 6
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 7
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 8
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 9
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 10
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 11
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 12
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 13
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 14
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 15
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 16
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 17
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 18
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 19
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 20
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 21
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 22
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 23
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 24
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 25
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 26
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 27
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 28
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 29
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 30
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 31
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 32
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 33
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 34
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 35
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 36
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 37
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 38
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 39
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 40
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 41
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 42
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 43
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 44
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 45
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 46
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 47
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 48
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 49
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 50
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 51
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 52
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 53
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 54
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 55
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 56
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 57
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 58
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 59
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 60
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 61
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 62
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 63
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 64
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 65
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 66
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 67
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 68
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 69
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 70
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 71
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 72
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 73
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 74
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 75
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 76
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 77
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 78
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 79
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 80
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 81
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 82
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 83
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 84
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 85
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 86
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 87
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 88
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 89
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 90
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 91
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 92
Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate de la SC Beyler SA Galați - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea unei Statii de Epurare a Apelor Uzate de la SC Beyler SA Galati.doc

Alții au mai descărcat și

Epurarea Apelor Uzate în Municipiul Tecuci

Introducere Apa este una dintre cele mai preţioase resurse ale planetei noastre. Timp îndelungat s-a considerat că apa este o sursă inepuizabilă,...

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Managementul deșeurilor de tip nămoluri de la stațiile de epurare a apelor uzate

INTRODUCERE În urma activitatilor desfasurate în industria petrolului, începând cu extractia, dar mai cu seama în sectorul de rafinare si...

Studii Privind Posibilitatea Emiterii Autorizației de Mediu pentru Societatea SC Laminorul SA Brăila

1. PREVEDERI LEGISLATIVE ASUPRA EMITERII AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Etapele din procedura de reglementare se desfăşoară conform Ordinului nr.863/2002...

Stație de epurare apă

Introducere Acţionând în sensul înţelegerilor internaţionale, cu respectarea intereselor tuturor şi al protecţiei integrităţii sistemului global...

Evaluarea impactului asupra mediului pentru investiția extinderea rețelei de alimentare cu apă în localitățile Putna și Ivancesti, Județul Vrancea

INTRODUCERE Prin evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) se ințelege identificarea, predicţia şi evaluarea impactului pe care îl are un anumit...

Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate

TEMA DE PROIECT Să se proiecteze o staţie de epurare pentru o localitate cu 400.000 de locuitori în care se desfăşoară următoarele activităţi...

Proiectarea unei stații de epurare a unei localități

TEMA PROIECTULUI Sa se stabileasca structura si sa se dimensioneze principalele obiectele tehnologice ale statiei de epurare a unei localitati cu...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul și strategiile societății comerciale Ceprohart Brăila

I. Caracterizarea strategică a societăţii. I.1 Scurt istoric şi descriere. Societatea comercială CEPROHART Brăila este continuatoarea...

Ai nevoie de altceva?