Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 14240
Mărime: 150.46KB (arhivat)
Publicat de: Laurian Chivu
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Georgescu
UNIVERSIATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Cuprins

 1. Introducere 4
 2. CAPITOLUL I- Activitatea de producţie şi comercializare- componentă esenţială a activităţii întreprinderii 7
 3. I.1 Locul şi rolul activităţii de producţie şi comercializare 7
 4. I.2 Conceptul de performanţă economico- financiară 9
 5. I.3 Metode de măsurare a producţiei industriale 11
 6. I.4 Sistemul de indicatori valorici utilizaţi pentru măsurarea producţiei în industrie 13
 7. I.4.1 Producţia industrială 13
 8. I.4.2 Producţia exerciţiului 14
 9. 1.4.3 Cifra de afaceri 15
 10. I.4.4 Valoarea adăugată 18
 11. I.5 Diagnosticul întreprinderii : delimitări conceptuale-diagnosticul fiananciar 20
 12. I.5.1Diagnosticul financiar 23
 13. CAPITOLUL II- Studiu de caz privind analiza cifrei de afaceri şi a valorii adăugate la S.C. Olfarm S.A. 25
 14. II.1 Prezentarea companiei Olfarm S.A. 25
 15. II.2 Analiza cifrei de afaceri 26
 16. II.2.1 Analiza dinamicii cifrei de afaceri 26
 17. II. 2.2. Analiza factorială a cifrei de afaceri 28
 18. II.2.3. Analiza structurii cifrei de afaceri pe produs 33
 19. II.2.4 Reflectarea cifrei de afaceri în principalii indicatori economico-financiari ai societăţii comerciale 36
 20. II.3 Analiza valorii adăugate 38
 21. II.3.1. Analiza dinamicii şi stucturii valorii adăugate 39
 22. II.3.2. Analiza factorială a valorii adăugate 42
 23. II.4 Căi de creştere a cifrei de afaceri şi a valorii adăugate la S.C. Olfarm S.A 48
 24. II.4.1 Căi privind perfecţionarea metodelor manageriale şi de organizare a producţiei şi a muncii 48
 25. II.4.2. Căi legate de perfecţionarea metodelor de marketing şi de studiere a pieţei 51
 26. II. 4.3 Căi legate de ridicarea calităţii produselor 52
 27. CONCLUZII 55
 28. ANEXE 58
 29. BIBLIOGRAFIE SELECRIVĂ 64

Extras din proiect

INTRODUCERE

Economiştii contemporani fixează ca primă prioritate a teoriei economice cunoaşterea legilor şi legităţilor economiei de piaţă, datorită faptului că sistemul concurenţial s-a dovedit a fi singurul sistem valabil şi viabil, capabil să susţină dezvoltarea societăţii în condiţii de criză, întrucât în această perioadă, indifferent de faptul că pe anumite segmente economia mondială înregistrează creşteri, ea se află într-o criză profundă. De asemenea, se poate afirma că întregul sistem economic mondial suferă astăzi transformări paradigmatice, criza generalizată a resurselor conducând la fixarea unor alte priorităţi, respectiv la transformarea informaţiei în principală resursă economică.

Acestei evoluţii la nivel global i se adaugă evantaiul problemelor derivate din desprinderea relativ recentă a unor subsisteme economice care până nu demult adoptaseră economia centralizată – de comandă.

Economiile de tranziţie spre sistemul concurenţial sunt economii problematice, cu multe necunoscute şi au mai mult decât celelalte nevoie de modele consacrate pentru a depăşi stadiul de criză în care se zbat.

Orice organism economic care acţionează în interiorul acestor subsisteme are nevoie mai mult decât oricând de un mare grad de adaptabilitate, de posibilitatea transformării rapide pentru a putea funcţiona în mod corespunzător.

În toate sistemele economice indiferent de principiile constitutive, principalul organism economic este întreprinderea. Tot mai mulţi cercetători abordează întreprinderea în viziune sistematică: un conglomerat de elemente interdependente care funcţionează ca un tot-unitar.

Analiza economico-financiară îşi propune cu predilecţie cercetarea relaţiilor cauză-efect, cercetare care în domeniul economic este deseori mai complexă decât în alte domenii din următoarele motive:

a) acelaşi efect poate fi produs de cauze diferite;

b) efectele diferite se pot combina, dând o rezultantă a complexului de acţiuni;

c) complexitatea şi intensitatea cauzei determină nu numai intensitateafenomenului, ci şi calitatea lui;

În realitatea economică există o îmbinare a însuşirilor esenţiale şi neesenţiale, a celor stabile cu cele întâmplătoare.

Prin definiţie, analiza economico-financiară a activităţii este disciplina care cercetează, pe baza datelor obţinute în activitatea verigilor organizatorice ale economiei factorii care determină rezultatele economice şi căile de îmbunătăţire a acestor rezultate respectiv al eficienţei consumului de resurse în concordanţă cu scopul activităţii respective. Din această definiţie rezultă că obiectul analizei economico-financiare este reprezentat de studierea sub multiple aspecte a rezultatelor utilizării resurselor materiale, umane, financiare şi informaţionale în diverse întreprinderi, la nivel micro sau macroeconomic în scopul descoperirii de noi posibilităţi sau rezerve interne în vederea dezvoltării şi perfecţionării activităţii economice desfăşurate de acestea.

Cunoaşterea şi caracterizarea realităţii economico-financiare la nivel micro şi macroeconomic este posibilă pe baza datelor puse la dispoziţie de sistemul informaţional economic SIE. Ca parte integrantă a sistemului general al resurselor de provenienţă, informaţiile economice se grupează astfel:

a) Provenite din surse exterioare - din conjunctura pieţei interne şi internaţionale.

b) Provenite din surse interne ale unităţii patrimoniale – evidenţa operativă, statistică şi contabilă.

Informaţia economică trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să fie utilă muncii de cunoaştere, conducere şi reglare;

- să fie exactă, să corespundă în totul realităţii;

- să sosească la timp acolo unde e utilizată;

- să fie profundă, să scoată în evidenţă raportul cauzăefect atât pe total, cât şi pe elementele componente ale fenomenului economic;

- să nu fie costisitoare din punctul de vedere al culegerii şi prelucrării.

Rezultatele analizei economico-financiare depind în mod direct de organizarea ştiinţifică a muncii de analiză.

De aceea analiza economico-financiară este necesară şi utilă procesului cunoaşterii esenţei fenomenelor economice pe baza studierii acestora fiind absolut necesară pentru descoperirea legilor şi legităţilor economice.

O cunoaştere temeinică a realităţii economice dublată de o aplicare corectă a metodologiei analitice elimină orice doză de subiectivism în creionarea măsurilor concrete care stau la îndemâna factorilor negativi pentru îmbunătăţirea activităţii. Practic, aceste măsuri nu fac altceva decât să descrie modul de acţiune în vederea schimbării sensului acţiunii factorilor cu influenţă negativă şi creşterii performanţei în acţiunea factorilor pozitivi.

Preview document

Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 1
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 2
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 3
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 4
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 5
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 6
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 7
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 8
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 9
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 10
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 11
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 12
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 13
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 14
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 15
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 16
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 17
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 18
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 19
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 20
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 21
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 22
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 23
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 24
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 25
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 26
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 27
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 28
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 29
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 30
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 31
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 32
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 33
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 34
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 35
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 36
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 37
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 38
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 39
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 40
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 41
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 42
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 43
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 44
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 45
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 46
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 47
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 48
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 49
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 50
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 51
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 52
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 53
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 54
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 55
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 56
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 57
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 58
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 59
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 60
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 61
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 62
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 63
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 64
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 65
Analiza cifrei de afaceri și a valorii adăugate la SC Olfarm SA - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Analiza Cifrei de Afaceri si a Valorii Adaugate la SC Olfarm SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza statistică a activității de producție și comercializare la SC Artego SA

INTRODUCERE Producţia şi comercializarea constituie premisa şi totodată finalitatea activităţii oricărui agent economic, calea de multiplicare a...

Analiza Cifrei de Afaceri la SC Bere Timișoreana SA

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII Orice activitate economica pentru a fi viabilă şi pentru a se...

Analiza Cheltuielilor de Exploatare, a Veniturilor de Exploatare și a Cifrei de Afaceri

CAP.1. Prezentarea Societatii Comerciale Articus Srl Bals 1.1. Constituirea Societatii Comerciale Articus Srl Bals Denumirea societatii este :SC...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Analiza economico financiară

Analiza factoriala a cifrei de afaceri Analiza factoriala = analiza unui indicator economic, analizat pe baza unui model Model de analiza a...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Analiza rezultatelor din activitatea de producție și comercializare a întreprinderii

1. Analiza factorială a cifrei de afaceri, precum şi ale consecinţelor modificării cifrei de afaceri asupra: cheltuielilor fixe la 1000 lei cifra...

Ai nevoie de altceva?