Leasing-ul

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 16240
Mărime: 694.81KB (arhivat)
Publicat de: Monalisa Dobre
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stan Daniel

Extras din proiect

CAPITOLUL 1 – INTRODUCERE

Leasingul a apărut datorită sporirii cererii de maşini , utilaje , echipamente , etc. şi a accelerării uzurii morale a acestora , cât şi datorită faptului că reprezintă un pas înainte în finanţarea întreprinderilor care doresc să îşi achiziţioneze aceste utilaje şi echipamente , dar care nu au posibilităţi financiare .

De aceea leasingul , ca tehnică de finanţare , vizează , în primul rând , întreprinderile care urmăresc lărgirea activităţii şi ridicarea performanţelor , iar pe plan mai general , asigură progresul tehnic .

Această tehnică de finanţare care nu presupune un risc ridicat , vine să dea satisfacţie agenţilor economici care nu pot să obţină credite de la bănci , ori nu vor să-şi greveze bunurile mobile şi imobile prin instituirea de ipoteci sau gajuri . Ca urmare , interesul practic al leasingului este de a asigura înfiinţarea integrală prin fonduri împrumutate a unei investiţii fără ca beneficiarul să constituie măsuri asiguratorii . Prin aceasta leasingul se distinge de tradiţionala creditare a investiţiilor , unde întreprinderea beneficiară suportă o parte din valoarea investiţiei ori este obligată să instituie gaj ipotecar pe bunul achiziţionat .

Leasingul este soluţia ce permite depăşirea dificultăţilor generate de un mediu economic necorespunzător caracterizat prin finanţări limitate şi scumpe , birocraţia sistemului bancar , etc. . De asemenea procedurile de obţinere a unei finanţări în sistem leasing sunt de cele mai multe ori mult mai simple şi mai accesibile unei categorii mai largi de clienţi decât în cazul obţinerii unui credit bancar .

Întrucât prin leasing proprietarul transferă contra cost numai dreptul de folosinţă şi posesiune , atribute suficiente în derularea unei activităţi profitabile , acest contract reprezintă un mijloc tot mai căutat de realizare a finanţării producţiei .

Pentru toate acestea , leasingul apare în comerţul mondial ca o cale nouă , promiţătoare de câştig , în care beneficiarii sunt : producătorul , finanţatorul şi utilizatorul .

CAPITOLUL 2 – NOŢIUNI GENERALE

PRIVIND LEASINGUL

2 . 1 . Conceptul şi definirea noţiunii de leasing .

Conform legislaţiei în vigoare , o parte denumită locator / finanţator , transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este celeilalte părţi , denumită utilizator , la solicitarea acesteia , contra unei plăţi periodice , denumită rată de leasing , iar la sfârşitul perioadei de leasing , locatorul / finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul , de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale . Utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing , dacă părţile convin astfel şi dacă utilizatorul achita toate obligaţiile asumate prin contract .

O definiţie sumară , mai simplă , ar putea fi formulată astfel : leasingul este o formă de închiriere a unor maşini , utilaje , mijloace de transport şi altor bunuri de către întreprinderile care , în general , nu dispun de suficiente fonduri proprii ori împrumutate , nici de credite bancare necesare pentru achiziţia lor . Achiziţia acestor bunuri se face de către societăţi financiare care le cumpără de la producători şi le închiriază pe o anumită perioadă , cu condiţii de plată şi de utilizare clar stipulate într-un contract , ce constituie suportul juridic al acestei acţiuni .

Din punct de vedere economic , leasingul reprezintă o operaţiune de finanţare în care finanţatorul asigură fondurile necesare pentru întreaga investiţie , urmată de predarea bunului unui întreprinzător .

Din punct de vedere juridic , leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un bun fără a plăti imediat preţul .

Termenul de leasing este necunoscut în limba română , fiind preluat din jargonul economic şi comercial englez , unde s-a impus de aproximativ un secol , fiind apoi preluat de ţările europene occidentale .

Definiţia operaţiunilor de leasing trebuie să reliefeze elementele esenţiale ale acestora , precum şi modul lor de realizare .

Identitatea de structură a operaţiunilor de leasing îşi are explicaţia în originea comună a diferitelor reglementări naţionale , respectiv în dreptul american .

Preview document

Leasing-ul - Pagina 1
Leasing-ul - Pagina 2
Leasing-ul - Pagina 3
Leasing-ul - Pagina 4
Leasing-ul - Pagina 5
Leasing-ul - Pagina 6
Leasing-ul - Pagina 7
Leasing-ul - Pagina 8
Leasing-ul - Pagina 9
Leasing-ul - Pagina 10
Leasing-ul - Pagina 11
Leasing-ul - Pagina 12
Leasing-ul - Pagina 13
Leasing-ul - Pagina 14
Leasing-ul - Pagina 15
Leasing-ul - Pagina 16
Leasing-ul - Pagina 17
Leasing-ul - Pagina 18
Leasing-ul - Pagina 19
Leasing-ul - Pagina 20
Leasing-ul - Pagina 21
Leasing-ul - Pagina 22
Leasing-ul - Pagina 23
Leasing-ul - Pagina 24
Leasing-ul - Pagina 25
Leasing-ul - Pagina 26
Leasing-ul - Pagina 27
Leasing-ul - Pagina 28
Leasing-ul - Pagina 29
Leasing-ul - Pagina 30
Leasing-ul - Pagina 31
Leasing-ul - Pagina 32
Leasing-ul - Pagina 33
Leasing-ul - Pagina 34
Leasing-ul - Pagina 35
Leasing-ul - Pagina 36
Leasing-ul - Pagina 37
Leasing-ul - Pagina 38
Leasing-ul - Pagina 39
Leasing-ul - Pagina 40
Leasing-ul - Pagina 41
Leasing-ul - Pagina 42
Leasing-ul - Pagina 43
Leasing-ul - Pagina 44
Leasing-ul - Pagina 45
Leasing-ul - Pagina 46
Leasing-ul - Pagina 47
Leasing-ul - Pagina 48
Leasing-ul - Pagina 49
Leasing-ul - Pagina 50
Leasing-ul - Pagina 51
Leasing-ul - Pagina 52
Leasing-ul - Pagina 53
Leasing-ul - Pagina 54
Leasing-ul - Pagina 55
Leasing-ul - Pagina 56
Leasing-ul - Pagina 57
Leasing-ul - Pagina 58
Leasing-ul - Pagina 59
Leasing-ul - Pagina 60
Leasing-ul - Pagina 61
Leasing-ul - Pagina 62
Leasing-ul - Pagina 63
Leasing-ul - Pagina 64
Leasing-ul - Pagina 65
Leasing-ul - Pagina 66
Leasing-ul - Pagina 67
Leasing-ul - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Leasing-ul.doc

Te-ar putea interesa și

Finanțarea prin Leasing

„Bogăţia nu se măsoară prin titlurile de proprietate, ci prin efectiva utilizare a unor bunuri, chiar dacă sunt proprietatea altora.” Aristotel...

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Contractul de Leasing

Introducere Viaţa economică a secolului nostru se caracterizează prin dinamism şi complexitate. Pe lângă caracterul complex al activităţilor ce se...

Leasingul, tehnică modernă de vânzare

Introducere. 1. Noţiuni generale. Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituită atât...

Contractul de leasing

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND LEASINGUL 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing În orice societate, economiile şi...

Finanțarea prin leasing la compania Arcelor Mittal SA Galați

Introducere În această lucrare am tratat tema privind Leasing-ul tehnică alternativă de finanțare a investițiilor, realizând un studiu de caz pe...

Importanța contractului de leasing

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1. Importanţa temei şi motivaţia de cercetare Motivaţia...

Finanțarea prin Leasing și Implicațiile Sale

1.2 AVANTAJELE FINANTARII PRIN LEASING Aparitia si utilizarea într-o masura semnificativa a leasing-ului duce la concluzia ca acesta ofera...

Ai nevoie de altceva?