Monografie - Sal Company

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 13347
Mărime: 108.02KB (arhivat)
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefura Gabriel

Extras din proiect

Cap. 1 Organizare şi funcţionalitate la SC SAL COMPANY SRL

1.1. Scurt istoric

SC SAL COMPANY SRL este o Societate cu răspundere limitată cu un singur acţionar care deţine întreg capitalul social şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi statutul societăţii. Prin capitalul social al unei societăţi comerciale înţelegem expresia valorii totalităţii aporturilor asociaţilor ce participă la constituirea societăţii.

Sediul social al firmei se află pe Calea Humorului nr.56, în localitatea ŞCHEIA, judeţul SUCEAVA, fiind înregistrată la Registrul Comerţului din Suceava, sub numărul de înmatriculare J33/1058/1995, cod fiscal RO 7785857.

La început Societatea a avut o clădire în care se aflau un restaurant şi cinci camere destinate serviciilor de cazare.

În anul 2000, Societatea a achiziţionat două camioane cu care a efectuat transport internaţional de mărfuri. Deasemenea a mai construit două clădiri, una destinată unui magazin de piese de schimb pentru autoturisme, iar cealaltă destinată prestărilor de sevicii cazare având zece camere.

În anul 2005, Societatea a vândut camioanele şi a desfiinţat magazinul de piese. În locul magazinului s-a construit o vulcanizare şi o spălătorie auto.

În anul 2007, s-a modernizat clădirea cu 5 camere, mărindu-se astfel la 29 de camere. Deasemenea s-a mărit şi restaurantul, construindu-se încă o sală pentru nefumători.

1.2. Obiect/domeniu de activitate

Domeniul de activitate al SC SAL COMPANY SRL este prestări servicii.

Tabelul nr. 1 .

Activitate Cod CAEN

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată (agroturism, pensiuni turistice) 5520

Restaurant 5530

Întreţinerea şi repararea autovehicolelor 5020

În tabelul de mai sus sunt prezentate activităţile pe care le desfăşoară societatea.

Până în anul 2007, activitatea principală a societăţii fost „Transport internaţional de mărfuri”, cod CAEN 6024, iar din anul 2007 s-a schimbat activitatea principală în „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată (agroturism, pensiuni turistice)”, cod CAEN 5520.

Societatea mai are şi două activităţi secundare, şi anume: „Restaurant”, cod CAEN 5530 si „Întreţinerea şi repararea autovehicolelor (spălătorie şi vulcanizare auto)”, cod CAEN 5020.

Pentru Pensiune, consumabilele sunt achiziţionate de la un singur furnizor şi anume „ SC METRO CASH&CARY SRL”, iar pentru Restaurant materia primă este aprovizionată de firmele contractuante. Deasemenea consumabilele pentru vulcanizare şi spălătorie sunt achiziţionate de la doi furnizori şi anume: „SC MAKRO AUTO SRL şi SC MAGNUM TUT SRL”, transportul fiind asigurat de către firma distribuitoare.

1.3. Organizarea internă a SC SAL COMPANY SRL

ORGANIGRAMA SC SAL COMPANY SRL

Activitatea desfăşurată de SC Sal Company SRL este organizată în birouri şi servicii, iar răspunderea în realizarea sarcinilor de serviciu revine şefilor de compartimente. Sarcinile fiecăruia dintre ei sunt bine stabilite prin fişa individuală a postului, fiecare birou îşi cunoaşte atribuţiile, circuitul documentelor între compartimente fiind bine stabilit.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, la nivelul întreprinderii, se stabilesc organe de conducere, care să asigure procesul de coordonare, conducere şi decizie.

Asociatul unic coordonează activitatea societăţii şi are următoarele atribuţii:

- să aprobe bilanţul şi să stabilească repartizarea beneficiului net;

- să desemneze pe administratori, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor;

- să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;

- să modifice actul constitutiv.

Deciziile asociatului unic se consemnează într-un proces verbal în registrul societăţii ce este numerotat, sigilat şi parafat.

Administratorul angajat se ocupă cu administrarea societăţii şi este răspunzator faţă de firmă pentru:

- realitatea vărsămintelor;

- existenţa reală a dividendelor plătite;

- existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;

- exacta îndeplinire a hotărârilor asociatului unic;

- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.

Preview document

Monografie - Sal Company - Pagina 1
Monografie - Sal Company - Pagina 2
Monografie - Sal Company - Pagina 3
Monografie - Sal Company - Pagina 4
Monografie - Sal Company - Pagina 5
Monografie - Sal Company - Pagina 6
Monografie - Sal Company - Pagina 7
Monografie - Sal Company - Pagina 8
Monografie - Sal Company - Pagina 9
Monografie - Sal Company - Pagina 10
Monografie - Sal Company - Pagina 11
Monografie - Sal Company - Pagina 12
Monografie - Sal Company - Pagina 13
Monografie - Sal Company - Pagina 14
Monografie - Sal Company - Pagina 15
Monografie - Sal Company - Pagina 16
Monografie - Sal Company - Pagina 17
Monografie - Sal Company - Pagina 18
Monografie - Sal Company - Pagina 19
Monografie - Sal Company - Pagina 20
Monografie - Sal Company - Pagina 21
Monografie - Sal Company - Pagina 22
Monografie - Sal Company - Pagina 23
Monografie - Sal Company - Pagina 24
Monografie - Sal Company - Pagina 25
Monografie - Sal Company - Pagina 26
Monografie - Sal Company - Pagina 27
Monografie - Sal Company - Pagina 28
Monografie - Sal Company - Pagina 29
Monografie - Sal Company - Pagina 30
Monografie - Sal Company - Pagina 31
Monografie - Sal Company - Pagina 32
Monografie - Sal Company - Pagina 33
Monografie - Sal Company - Pagina 34
Monografie - Sal Company - Pagina 35
Monografie - Sal Company - Pagina 36
Monografie - Sal Company - Pagina 37
Monografie - Sal Company - Pagina 38
Monografie - Sal Company - Pagina 39
Monografie - Sal Company - Pagina 40
Monografie - Sal Company - Pagina 41
Monografie - Sal Company - Pagina 42
Monografie - Sal Company - Pagina 43
Monografie - Sal Company - Pagina 44
Monografie - Sal Company - Pagina 45
Monografie - Sal Company - Pagina 46
Monografie - Sal Company - Pagina 47
Monografie - Sal Company - Pagina 48
Monografie - Sal Company - Pagina 49
Monografie - Sal Company - Pagina 50
Monografie - Sal Company - Pagina 51
Monografie - Sal Company - Pagina 52
Monografie - Sal Company - Pagina 53
Monografie - Sal Company - Pagina 54
Monografie - Sal Company - Pagina 55
Monografie - Sal Company - Pagina 56
Monografie - Sal Company - Pagina 57
Monografie - Sal Company - Pagina 58
Monografie - Sal Company - Pagina 59
Monografie - Sal Company - Pagina 60
Monografie - Sal Company - Pagina 61
Monografie - Sal Company - Pagina 62
Monografie - Sal Company - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Monografie - Sal Company.doc

Ai nevoie de altceva?