Raport de Expertiză

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 7330
Mărime: 47.57KB (arhivat)
Publicat de: Antonia Grecu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr.ing.ec. Maricel Palamariu

Extras din proiect

Cap. I.

a – Introducere

I.1. Obiectul lucrării

Estimarea valorii de circulaţie (valori minime) a imobilelor construcţii şi terenuri din localităţile aparţinătoare Circumscripţiilor Judecătoreşti ALBA IULIA, AIUD, BLAJ, CÂMPENI, SEBEŞ.

I.2. Scopul lucrării

Prezenta lucrare a fost întocmită numai pentru activitatea notarială având aplicabilitate numai pentru stabilirea onorariilor şi a taxei de timbru conform prevederilor Legii 343 / 17 iulie 2006 şi a Normele Metodologice de aplicare .

b. Bazele evaluarii si standardele utilizate

Actele normative care au stat la baza estimării valorilor de piaţă ( de circulaţie) sunt:

• Standardele de evaluare emise de Asociaţia Naţională a evaluatorilor din România

( ANEVAR)

• Legii 343 / 17 iulie 2006 şi Normele Metodologice de aplicare.

• Legea locuinţei nr 114/1996, modificată prin O.U. 44/1998, Legea 145/1999, O.U. 22/2000, O.U. 98/2000, H.G. 496/2004.

• Legea nr. 7/1996;

• HG nr. 500/1994 şi H.G 1553/2003;

• preţuri de tranzacţionare din analiza pieţei imobiliare din jud. Alba, cererea şi oferta de proprietăţi imobiliare;

• recomandări ale Corpului Experţilor Tehnici din România (EXPERTIZA TEHNICĂ);

• normative tehnice de specialitate privind evaluarea bunurilor şi stabilirea gradului de uzură fizică, tehnică şi morală;

Calculele de evaluare a elementelor patrimoniale s-au efectuat în preţuri decembrie 2006, abstracţie făcând de evoluţia ulterioară a inflaţiei.

S-a avut în vedere un raport de schimb de 3, 5000 lei RON / EURO.

În condiţiile în care raportul de schimb se modifică semnificativ (±25%), se impune reactualizarea raportului de Expertiză în mod corespunzător.

În vederea estimării valorilor de piaţă (de circulaţie), au fost expertizate pe teren, sub aspectul stării şi gradului de utilitate, o mare parte din fondul de locuinţe şi terenuri ce fac obiectul prezentului raport.

c. Responsabilităţi

Acest raport de evaluare este destinat strict pentru estimarea valorilor de circulaţie (de piaţă) a bunurilor imobile pe baza criteriilor profesionale de evaluare , bunuri ce fac obiectul actului notarial

Prin prezentul raport, evaluatorul îşi asumă în faţa beneficiarului întreaga responsabilitate privind conţinutul şi conformitatea acestuia cu cerinţele standardelor de evaluare în următoarele condiţii limitative:

- evaluarea s-a făcut în baza inspecţiei pe teren pe un eşantion reprezentativ, a informaţiilor succinte de factură tehnico-economică, a datelor puse la dispoziţie de către Consiliile Locale, Municipale, Orăşeneşti şi Comunale, de agenţii imobiliari locali, de beneficiarii lucrării;

- lucrarea are un caracter generalizator, cuprinzând valorile estimate pentru cele peste 200.000 de proprietăţi de pe raza judeţului ALBA. Evaluatorul nu-şi poate angaja responsabilitatea faţa de specificul fiecărui bun imobiliar, faţă de viciile ascunse de factură tehnică, juridică sau economică ale acestora, cât şi faţă de gradul de acoperire şi corectitudinea datelor ce se pot culege de pe piaţa imobiliară la un moment dat.

Raportul de evaluare are un caracter de confidenţialitate, evaluatorul neacceptând nici o responsabilitate faţă de o terţă persoană, cu excepţia celor autorizate;

Raportul de evaluare sau orice referire la acesta nu poate fi publicat sau inclus în documentele destinate publicităţii, fără acordul scris al evaluatorului.

Prezentul raport de evaluare este destinat strict scopului precizat si doar pentru uzul beneficiarului.

CAP. II.

Consideraţii teoretice asupra valorilor de piaţă (de circulaţie) estimate pe baza criteriilor profesionale de evaluare

Stabilirea valorii de circulaţie a unui imobil (construcţii sau teren) este o activitate complexă având în vedere rapiditatea schimbărilor în perioade relativ scurte, a devalorizării monedei naţionale, a creşterii inflaţiei, a scăderii puterii de cumpărare a cetăţenilor, a modificărilor rapide ale raportului cerere – ofertă, a influenţei finanţării prin credit ipotecar etc.

Pentru rezolvarea în mare măsură a acestor aspecte a fost avut în vedere stabilirea valorii de circulaţie – preţul ce se practică la vânzarea sau cumpărarea unui imobil asemănător cu cel în cauză şi care este dat în primul rând de raportul cerere-ofertă, de caracteristicile tehnico-funcţionale ale imobilului, de materialele încorporate, de nivelul finisajelor, de gradul de confort, funcţionalitatea imobilului, starea de uzură actuală, dar mai ales zona în care se află amplasat.

În vederea stabilirii cât mai exacte a preţurilor de circulaţie a imobilelor (construcţii sau teren) au fost stabilite în decursul timpului o serie de metode matematice de estimare în funcţie de scopul şi destinaţia valorilor rezultate. Metodele de estimare se împart în principal în metode patrimoniale şi metode de randament. Având în vedere specificul activităţii notariale, a obiectivului acestei lucrări s-a considerat oportun utilizarea metodelor patrimoniale de determinare a preţului de circulaţie (piaţă).

În toate cazurile de imobile au fost avute în vedere prevederile Decretului nr. 61/1990 conform căruia Consiliile Locale au delimitat zonele locative în funcţie de amplasarea în cadrul localităţilor, a facilităţilor (reţele tehnico-edilitare, unităţi comerciale etc.) de care beneficiază construcţia sau terenul, materializate prin Decizii ale Consiliilor Locale.

II.1. Estimarea preţurilor de circulaţie ale locuinţelor de tip apartament

În marea lor majoritate apartamentele se încadrează ca locuinţe construite din fondurile statului sau cu ajutorul acestuia, înainte şi după 1977, fiind vândute conform decretului Lege 61, din 7 februarie 1990. Aceste locuinţe sunt amplasate în clădiri de tip blocuri, iar pentru estimarea preţului de piaţă s-a optat pentru utilizarea metodei costului standard.

Estimarea valorii de circulaţie a imobilelor apartamente şi al anexelor aparţinătoare a fost făcută utilizând următoarea relaţie de calcul:

Preview document

Raport de Expertiză - Pagina 1
Raport de Expertiză - Pagina 2
Raport de Expertiză - Pagina 3
Raport de Expertiză - Pagina 4
Raport de Expertiză - Pagina 5
Raport de Expertiză - Pagina 6
Raport de Expertiză - Pagina 7
Raport de Expertiză - Pagina 8
Raport de Expertiză - Pagina 9
Raport de Expertiză - Pagina 10
Raport de Expertiză - Pagina 11
Raport de Expertiză - Pagina 12
Raport de Expertiză - Pagina 13
Raport de Expertiză - Pagina 14
Raport de Expertiză - Pagina 15
Raport de Expertiză - Pagina 16
Raport de Expertiză - Pagina 17
Raport de Expertiză - Pagina 18
Raport de Expertiză - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Raport de Expertiza.doc

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Constatările tehnico - științifice și expertizele criminalistice

Introducere În ultimele decenii, criminalistica mondiala a înregistrat progrese deosebite, vizibile, pentru toata lumea. Acest lucru i-a...

Metodologia de efectuare a expertizei contabile

1.1.NECESITATEA EXPERTIZEI CONTABILE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN ACTIVITATEA ECONOMICĂ De multe ori pentru lămurirea faptelor care formează obiectul unei...

Dinamica accidentelor rutiere

CAPITOLUL I BAZELE TEORETICE ALE EXPERTIZEI JUDICIARE I.1. CAUZELE ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE Circulaţia pe drumurile publice este o activitate...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Expertiză criminalistică - asemănări și diferențieri dintre constatările tehnico-științifice și expert

CAPITOLUL I NOÚIUNI GENERALE DESPRE EXPERTIZĂ Secţiunea I Aspecte introductive Prin săvârşirea mai multor categorii de infracţiuni se creează...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Ai nevoie de altceva?