Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6906
Mărime: 99.62KB (arhivat)
Publicat de: Elena Andreea H.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Finanțe și bănci

Cuprins

  1. INTRODUCERE 3
  2. Capitolul 1. Analiza literaturii de specialitate 4
  3. Capitolul 2. Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional 6
  4. 2.1 Cadrul general al relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional 6
  5. 2.2 Acordurile încheiate de România cu Fondul Monetar Internațional după anul 1990 și efectele acestora asupra economiei românești 9
  6. 2.3 Perspective privind relațiile dintre România și Fondul Monetar Internațional 19
  7. Concluzii și recomandări 21
  8. Bibliografie 23

Extras din proiect

INTRODUCERE

Evoluția relațiilor monetare internaționale reprezintă, în accepțiunea multor autori, istoria

unor repetate eșecuri.în decursul timpului, niciunul din sisteme nu a reușit să se impună cu adevărat, fără a stârni critici, controverse sau proiecte de reformă. Sistemul etalonului-aur, bazat inițial pe convertibilitatea deplină a monedelor naționale în metalul prețios, a fost la început solid și stabil..

Dacă avem, însă în vedere evoluțiile spectaculoase ale sistemului financiar-monetar în ansamblul său, apariția și consolidarea piețelor euromonetare, piețelor valutare, instrumentelor financiare noi, centrele financiare emergente, offshore și volumul propriu-zis al operațiunilor financiare, putem aprecia că este vorba doar de o criză aparentă. Traversăm, de fapt acea perioadă de mutații, adaptări și reforme.

Transformarea economică este un proces deosebit de dificil și complex care impune crearea instituțiilor necesare funcționarii unei economii concurențiale de piață, adoptarea de programe de reformă și stabilizare macroeconomică prin care să se realizeze liberalizarea pieței și a vieții economice în general. Aceste programe solicita sprijin și asistență financiara din partea organismelor financiare internaționale, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondiala.

Studiul de față își propune să realizeze o analiză critică a relațiilor dintre România și FMI

din perspectiva opțiunilor în domeniul politicilor financiare, monetare și fiscale.

Capitolul 1. Analiza literaturii de specialitate

În literatura de specialitate, sistemul monetar este definit ca fiind un mod de organizare și

reglementare a circulației monetare dintr-o țară, pe baza unor legi speciale ale statului respectiv.

Aceeași semnificație se regăsește și în definiția formulată de academicianul C. Kirițescu

care definește sistemul monetar ca fiind „ansamblul normelor legale și al instituțiilor care reglementează, organizează și supraveghează relațiile bănești dintr-un stat”.

De-a lungul timpului, au avut loc mai multe încercări de creare a unui sistem monetar internațional, în care au intervenit diverși factori. Dintre aceștia putem menționa: evoluția dintre diverse țări ale lumii, a comerțului, mișcărilor de capital, investițiilor, procesului de dezvoltare economică. Pe plan internațional se resimțea nevoia unor reglementări în măsură să dirijeze tranzacțiile ce se efectuează între state și să impună o ordine care să fie respectată de toți participanții în vederea evitării dezechilibrelor și crizelor financiare.

O definiție asemănătoare ca cea de sus este însușită Sistemului Monetar Internațional într-o lucrare intitulată Monedă și credit, în care autorii Lupu D. V. și Blănaru C. A. au menționat că „într-o accepțiune generică, Sistemul Monetar Internațional constituie un ansamblu de de norme și tehnici, convenite și acceptate pe baza unor reglementări instituționalizate menite să coordoneze comportamentul monetar al țărilor în raporturile de plăți și stingere a angajamentelor reciproce, determinate de schimburile comerciale, necomerciale și de mișcările internaționale de capital.”

În opinia domnului G. Voinea, prezentată în lucrarea Mecanisme și tehnici valutare și financiare internaționale, Sistemul Monetar Internațional „ cuprinde norme și principii stabilite și aprobate de statele membre în vederea cooperării monetare internaționale, precum și mecanismele de finanțare a schimburilor internaționale.”

Sistemul Monetar Internațional a fost menționat și în lucrarea La monnaie et son role dans l'economie publicată de G. Jachand, în anul 1995. Acesta vorbea însă despre funcționarea Sistemului Monetar Internațional de la Bretton Woods care a prezentat un caracter asimetric, în favoarea S.U.A., și a evidențiat manifestarea unei „incompatibilități denumită de specialiști dilemă între aprovizionarea economiei mondiale cu dolari, care constituie lichidități internaționale, și convertibilitatea acestora în aur .

Bibliografie

1. Backer A.F.P., Instituții financiare internaționale, Ed. Antet, București, 1997.

2. Bran P., Costică I., Relații financiare și monetare internaționale, Ed. Economică, București,1999.

3. Brezeanu P., Simon I., Novac L.E., Instituții financiare internaționale, Ed. Economică, București, 2005.

4. Brezeanu P., Poantă D., Organisme fianaciare internaționale, Ed. Lumina Lex, București, 2003.

5. Daianu D., Echilibru monetar si moneda : keynesism si monetarism, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1993

6. Floricel C., Relații Valutar-Financiare internaționale, Ed. Național, București,2001

7. Gaftoniuc S., Finanțe internaționale, Ed. Economică, București, 2000

8. Jachand G., La monnaie et son role dans l'economie, Ed.Dunod, 1995

9. Moisuc C., Nicoară D., Gurgu E., Relații valutar-financiare internaționale, Ed. Fundației România de Mâine, București, 2002.

10. Popa I., Tranzacții internaționale, Editura Recif, București, 1992, pg. 78

11. Stoica V., Deaconu P., Bani și Credit. Banii. Teoriile monetare. Administrarea banilor și politica monetară, Ed. Economică, București, 2003.

12. Varujan V., Reforma piețelor financiare din România, Ed. Polirom, Iași, 1999

13. Voinea G., Mecanisme si tehnici valutare si financiare internationale, Ed. Sedcom Libris, Iasi, 2004, pg.22

14. http://www.capital.ro

15. http://www.imf.org/external/country/ROU/index.htm

16. http://www.imf.org/external/np/sec/pr/1998/pr9822.htm

17. http://www.mae.ro

18. http://www.wall-street.ro

19. http://www.zf.ro

Preview document

Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 1
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 2
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 3
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 4
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 5
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 6
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 7
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 8
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 9
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 10
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 11
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 12
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 13
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 14
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 15
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 16
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 17
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 18
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 19
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 20
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 21
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 22
Analiza relațiilor României cu Fondul Monetar Internațional - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Analiza relatiilor Romaniei cu Fondul Monetar International.docx

Alții au mai descărcat și

Procesul bugetar la unitățile administrativ teritoriale - studiu de caz - Primăria Sapoca

Capitolul 1. Bugetele locale şi procesul bugetar 1.1. Bugetul local în sistemul unitar de bugete În ţara noastră funţionează mai multe bugete şi...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială

În cadrul economiei mondiale moderne, una din cerinţele fundamentale, care conduce la progresul fiecărei economii naţionale, este reprezentată de...

FMI și Rolul Său în Economia Romaneasca

CAPITOLUL I - EVOLUŢII ISTORICE PRIVIND FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1. CONSTITUIREA F.M.I. 1.1. CĂUTAREA UNUI NOU SISTEM. CONFERINŢA DE LA...

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică

INTRODUCERE Rolul organismelor financiare internaționale este deosebit de disputat în ultima perioadă, ca urmare a gestionării defectuoase a...

Relații comerciale și de cooperare economică dintre România și Italia - prezent și perspectivă

INTRODUCERE Primul capitol conţine istoricul relaţiilor comerciale româno-italiene, care datează înca de la începutul anului 1919. Prima perioadă...

Banca Mondială între Tradiție și Modernitate

Introducere Am ales ca temă a lucrării de licenţă ,,Banca Mondială între tradiţie şi modernitate” datorită multiplelor posibilităţi de abordare pe...

FMI și BIRD

Introducere In procesul de elaborare a politicilor monetare un rol important il au organismele financiare internationale : • Fondul Monetar...

România și Fondul Monetar Internațional

INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări îl reprezintă analiza relațiilor dintre România și FMI în contextul statutului de stat membru FMI de care...

Ai nevoie de altceva?