Cheltuielile Publice

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 2802
Mărime: 126.92KB (arhivat)
Publicat de: Rafael Murariu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sandu Gheorghe

Extras din proiect

1.1 Concepte teoretice

Cheltuielile publice exprimã relaţii economico-sociale în formã bãneascã,care se manifestã între stat şi persoane fizice sau juridice, cu ocazia repartizãrii şi utilizãrii resurselor financiare ale statului, în scopul îndeplinirii funcţiilor acestuia.În cadrul cheltuielilor publice includem cheltuielile publice efectuate de administraţiile publice centrale, locale, cheltuielile finanţate din bugetul asigurãrilor sociale de stat, precum şi cheltuielile organismelor internaţionale fectuate din prelevãri de la membrii acestora.Pentru analiza cheltuielilor publice se dimensionează o serie de indicatori. Aceşti indicatori se referã la volumul, structura şi dinamica cheltuielilor publice.

1.1.1. Indicatori privind nivelul cheltuielilor publice

a) Un prim indicator privind nivelul cheltuielilor publice este volumul cheltuielilor publice. Acest indicator reprezintã o însumare a cheltuielilor publice, la nivelul tuturor bugetelor.

Suma cheltuielilor publice ale tuturor bugetelor mai este cunoscutã şi sub denumirea de cheltuieli publice totale neconsolidate (CPTN).

Dacã eliminãm transferurile (T) din cheltuielile publice totale neconsolidate obţinem cheltuielile publice totale consolidate.

CPTC = CPTN - T

Volumul cheltuielilor publice ne sau consolidate se poate exprima atât în preţurile perioadei curente (în mărimi nominale), cât şi în preţurile unei perioade de bază, adică în preţuri constante (în mărimi reale).

b) În comparaţii internaţionale se foloseşte, ca indicator privind nivelul cheltuielilor publice, ponderea cheltuielilor publice în produsul intern brut.

1.1.2. Indicatori privind structura cheltuielilor publice

Aceşti indicatori exprimã ponderea fiecãrei categorii de cheltuieli publice în total cheltuieli sau într-o anumitã grupã de cheltuieli. Indicatorii privind structura cheltuielilor publice se calculeazã pe baza clasificãrii cheltuielilor publice.

unde:

gi = ponderea cheltuielii în total cheltuieli sau într-o anumitã grupã de cheltuieli;

CPTi = cheltuiala publică totală a cãrei pondere se calculeazã;

CPT = cheltuiala totalã sau volumul cheltuielilor unei anumite grupe de cheltuieli.

Cheltuielile publice ale bugetului de stat al României, spre exemplu, se clasifică după două criterii: economic, respectiv funcţional.

c.1) Conform clasificaţiei economice avem:

Cheltuielile totale ale bugetului de stat = Cheltuieli curente + Cheltuieli de capital + Împrumuturi acordate + Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe şi interne Cheltuielile curente = Cheltuieli de personal + Cheltuilei materiale + Prime + Subvenţii + Transferuri + Dobânzi aferenet datoriei publice + Rezerve

c.2) Conform clasificaţiei funcţionale avem:

Cheltuielile totale ale bugetului de stat = Servicii Publice generale + Apărare, Ordine publică şi siguranţă naţională + Cheltuieli Social-Culturale + Servicii şi Dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape + Acţiuni economice + Cercetarea ştiinţifică + Transferuri + Împrumuturi acordate + Dobânzi aferente datoriei publice + Fonduri de rezervă

1.1.3. Indicatori privind dinamica cheltuielilor publice

Pentru a cuantifica modificãrile survenite în timp se folosesc o serie de indicatori:

- modificarea nominalã şi realã, în mãrime absolutã şi relativã a cheltuielilor publice;

- modificarea ponderii cheltuielilor publice în produsul intern brut;

- modificarea ponderii cheltuielilor publice;

- coeficientul de concordanţã a cheltuielilor publice cu produsul intern brut;

- elasticitatea cheltuielilor publice în raport cu produsul intern brut.

Modificarea nominalã şi realã a cheltuielilor publice, exprimatã în mãrime absolutã şi relativã, permite comparaţii între cheltuielile publice a mai multor ani. Pentru a determina modificarea nominalã a cheltuielilor publice vom folosi mãrimea cheltuielilor publice exprimate în preţuri curente. Aceastã modificare poate fi determinatã atât în mãrime absolutã, cât şi relativã.

Pentru obţinerea unor informaţii cât mai aproape de realitate cu privire la modificarea cheltuielilor publice, vom folosi cheltuielile publice exprimate în preţuri constante.

Modificarea în mãrime realã a volumului cheltuielilor publice se determinã prin urmãtoarele formule:

Preview document

Cheltuielile Publice - Pagina 1
Cheltuielile Publice - Pagina 2
Cheltuielile Publice - Pagina 3
Cheltuielile Publice - Pagina 4
Cheltuielile Publice - Pagina 5
Cheltuielile Publice - Pagina 6
Cheltuielile Publice - Pagina 7
Cheltuielile Publice - Pagina 8
Cheltuielile Publice - Pagina 9
Cheltuielile Publice - Pagina 10
Cheltuielile Publice - Pagina 11
Cheltuielile Publice - Pagina 12
Cheltuielile Publice - Pagina 13
Cheltuielile Publice - Pagina 14
Cheltuielile Publice - Pagina 15
Cheltuielile Publice - Pagina 16
Cheltuielile Publice - Pagina 17
Cheltuielile Publice - Pagina 18
Cheltuielile Publice - Pagina 19
Cheltuielile Publice - Pagina 20
Cheltuielile Publice - Pagina 21
Cheltuielile Publice - Pagina 22
Cheltuielile Publice - Pagina 23
Cheltuielile Publice - Pagina 24
Cheltuielile Publice - Pagina 25
Cheltuielile Publice - Pagina 26
Cheltuielile Publice - Pagina 27
Cheltuielile Publice - Pagina 28
Cheltuielile Publice - Pagina 29
Cheltuielile Publice - Pagina 30

Conținut arhivă zip

  • Proiect la Cheltuielile Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Cheltuielilor Publice

I. PREZENTAREA CADRULUI CONCEPTUAL Dimensiunea democrată a oricărui stat modern se reflectă în faptul firesc că orice cetăţean este îndreptăţit să...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Probleme rezolvate Finanțe

Problema 1. 1. Se încheie un contract pentru cumpărarea unei opţiuni put pentru 100 acţiuni cu o primă de 6500 lei, la un preţ de exerciţiu de...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Mutații în Dinamica și Structura Cheltuielilor Publice

Capitolul 1 Structura cheltuielilor publice şi indicatori specifici analizei cheltuielilor publice 1.1 Conţinutul economic al cheltuielilor...

Studiu de Caz Privind Cheltuielile Publice în România

Introducere Prin cheltuielile publice statul acordă necesităţile publice de bunuri şi servicii considerate prioritare în fiecare perioadă....

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Polonia

Capitolul 1. Cadrul conceptual și metodologic 1.1. Conceptul de cheltuială publică si structura cheltuielilor publice conform clasificației...

Dinamica Cheltuielilor Publice în România și Factori de Influență asupra Acesteia

CAP 1: Indicatori privind cheltuielile publice In analiza cheltuielilor publice se tine cont de o serie de indicatori. Acesti indicatori determina...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunea și structura cheltuielilor publice în România și Bulgaria în perioada 2000-2004

CAPITOLUL I- CADRUL CONCEPTUAL AL ANALIZEI CHELTUIELILOR PUBLICE 1.1. Notiunea de cheltuieli publice Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat...

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Franța

CAPITOTLUL I: CADRUL CONCEPTUAL ȘI METODOLOGIC 1.1.Definirea și clasificarea cheltuielilor publice bugetare Cheltuielile publice reprezintă o...

Analiza cheltuielilor publice

Argument ... pag. 3 Capitolul I: Prezentarea cheltuielilor publice ... pag. 4 I.1 Definiție și trăsături ... pag. 4 I.2 Indicatorii...

Studiu de caz comparativ privind dimensiunile și structura cheltuielilor publice (bugetare) în România și în Suedia

I. Cadrul conceptual și metodologic I.I. Conceptul de cheltuială publică Noțiunea de cheltuilă publică s-a evidențiat pe fundalul apariției și...

Ai nevoie de altceva?