Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 2859
Mărime: 26.65KB (arhivat)
Publicat de: Simion Balazs
Puncte necesare: 7

Extras din proiect

Capitolul 1. Banca Centrală și locul acesteia în economie.

1.1. Abordări conceptual prinvind banca central și funcțiile acesteia.

1.1.1. Delimitări conceptual privind noțiunea de bancă centrală.

Operațiunile bancare au aparut odata cu apariția banilor și dezvoltarea vieții sociale, în cadrul economie de schimb. Primele evocări atestă existența acestora cu 20 sec. î.H., Mesopotamia, acolo unde sa format una din cele mai vechi civilizați-cultura sumeriană.Termeniu generic de bancă desemnează o instituție financiară și de credit care îndeplinește, indiferent de particularitățile ce există de la o țară la alta, acelaș rol în viața economică, constând în: atragerea de capitaluri bănești și acordarea de împrumuturi întreprinzătorilor mobilizarea unei părți însemnate din veniturile bănești și economiile diferitelor categorii ale populație și transformarea acestora în capital de împrumut.

În ceea ce privește sfera de cuprindere a noțiuni de bancă centrală, putem considera un sens larg și un sens restrâns.Astfel, sensul lor restrâns a noțiuni de bancă centrală este acela de instituție de stat care deține monopolul emisiuni, privilegiu ce ii conferă posibiltatea de a implementa politica monetară, în concordanță cu politica economic a acestuia și tot odată, este în măsură să reglimenteze și să supravegheze sistemul financiar bancar, contribuind la asigurarea stabilități sale. În sensul larg al termenului, putem asimila toate tipurile de autorități monetare cunoscute până în prezent. Schuler, într-una din lucrările sale, prezintă tipurile de autorități monetare din 155 țări, cunoscute în ultimo 50 ani.

1. Tipuri de autorități monetare.

- Banca centrală

- Consiliul monetary

- Institute monetare

- Bănci comerciale private înzestrate cu monopolul emisiuni de bacnote

- Free Banking

- Moneda altei țări

- Bani de ocupație

- Emisiune monetară liberă

- Emisiunea de monedă realizată direct de către govern.

1.1.2 Funcțiile specific bănci centrale.

Funcțiile specifice bănci centrale au fost atribuite acesteia în timp, odată cu schimbările intervenite în mediul economic, un rol central în cadrul economielor în care funcționează.

2. Funcțiile specific de bază ale băncii central și atribuțile ce le revin.

1. Conducerea politici monetare – funcția bănci centrale prin care duce la îndeplinire obectivele propuse prin statut, în colaborare cu autoritatea guvernamentală și în concordanță cu celelalte component ale politici economice.

2. Administrează cantitatea de numerar în economie – capacitatea bănci centrale de a asigura cantitatea de bacnote și monedă metalice necesară cisculației în economie, ca urmare adeținerei monopolului în acest domeniu.

3. Împumutător de ultimă instanță – capacitatea bănci centrale de a acorda lichidități unei instituți financiare sau piței monetare, în condițiile existenței unei cereri de lichidități cauzată de o criză la nivel de instituție sau la nivel de piață care nu poate fi satisfăcută printr-o altă sursă alternativă.

4. Supraveghează si reglementează activitatea băncilor comerciale – capacitatea bănci central de a monitoriza, controla, autoriza și reglementa activitatea băncilor comerciale sau a întregului system bancar.

5. Reglementează și supraveghează sistemul de decontare și de plăți – capacitatea bănci centrale de a mijloci sistemele de decontare și de plăți, atât în calitate de participant cât și de supraveghetor.

Preview document

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 1
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 2
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 3
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 4
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 5
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 6
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 7
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 8
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 9
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 10
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 11
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 12
Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Relatia Banca Centrala - Banci Comerciale in Contextul Economiei de Piata.docx

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind strategiile bancare într-o economie modernă

Introducere Imaginea actuală a sistemului bancar românesc a fost conturată, în primul rând, de deschiderea economiei româneşti, fapt ce a...

Managementul Sistemului de Credit al Republicii Moldova în Perioada de Tranziție

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procesul trecerii de la o economie centralizată la o economie de tip concurenţial, reprezintă prin...

Relația Bancă centrală-bănci Comerciale în Contextul Economiei de Piață

1.Sistemul bancar român în economia de piaţă Pentru a analiza şi a vedea ce tipuri de relaţii există între banca centrală şi băncile comerciale...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

CAPITOLUL I Locul si rolul bancilor centrale si comerciale în cadrul sistemelor bancare 1. Conceptul de banca centrala, banca comerciala În...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Apariţia şi organizarea băncilor centrale Apariţia băncilor, în accepţiunea modernă a termenului, a avut loc după anul 1100, atunci când comerţul,...

Creditare Raiffeisen

CAPITOLUL I BANCILE COMERCIALE IN CADRUL SISTEMULUI BANCAR IN ROMANIA 1.1 SISTEMUL BANCAR IN ROMANIA 1.1.1 Originea, rolul si structura...

Studiu privind Activitatea de Creditare

CAPITOLUL.I. NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL REFORMEI SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. CONTEXTUL POLITIC ŞI ECONOMIC DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST...

Relația Banca Centrală - bănci comerciale în contextul economiei de piață

Capitolul 1. Sistemul bancar român în economia de piata 1.1. Restructurarea sistemului bancar român în perioada de tranzitie la economia de piata...

Ai nevoie de altceva?