Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 22983
Mărime: 202.19KB (arhivat)
Publicat de: Monalisa Dobre
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ilie Rotariu
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILE

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. CAP. 1 ANALIZA FENOMENULUI TURISTIC RURAL .6
 3. 1.1. Scurt istoric.6
 4. 1.2. Definirea turismului rural.9
 5. 1.3. Turismul rural european.12
 6. 1.4. Programe europene privind dezvoltarea turismului rural.13
 7. CAP. 2 RELAŢIA TURISM DURABIL – TURISM RURAL .17
 8. 2.1. Factorii implicaţi în dezvoltarea turismului durabil .17
 9. 2.2. Turismul rural – componentă a dezvoltării rurale .20
 10. 2.3. Ecoturism şi turism durabil .22
 11. 2.4. Efectele turismului durabil .25
 12. CAP. 3 SATUL TURISTIC – CADRUL DE DEZVOLTARE AL TURISMULUI RURAL .28
 13. 3.1. Satul ca destinaţie turistică .28
 14. 3.2. Concept şi tipologie .31
 15. 3.3. Organizarea şi amenajarea satelor turistice.34
 16. CAP. 4 STRATEGII DE DEZVOLTARE ALE TURISMULUI RURAL ÎN ZONA MALAIA-VOINEASA .40
 17. 4.1. Potenţialul turistic al zonei Malaia-Voineasa .41
 18. 4.2. Analiza SWOT .57
 19. 4.3. Adoptarea unui mix de marketing vizând dezvoltarea agroturismului în zona Malaia-Voineasa .59
 20. CONCLUZII .70
 21. BIBLIOGRAFIE .72

Extras din proiect

INTRODUCERE

Ca industrie a serviciilor, turismul face parte din sectorul terţiar, fiind legat de producţia ramurilor din sectorul primar şi secundar ca un mare consumator al produselor industriei alimentare, textile, construcţiilor de maşini, agricultură etc.

Turismul, datorită importanţei economice, sociale şi politice a acestuia, a determinat elaborarea unor strategii de politică economică destinate să introducă această activitate printre mijloacele de acţiune asupra comerţului exterior, balanţei de plăţi, forţei de muncă, dezvoltării în profil territorial.

Rolul şi locul turismului se defineşte prin activităţile componente – cazare, alimentaţie publică, transport, agrement, tratament etc, considerate ca subsisteme, cu relaţii interdependente în cadrul sistemului şi cu determinări sau influenţe în alte sisteme.

Turismul se manifestă şi ca un mijloc de diversificare a structurii economice naţionale, prin crearea unor activităţi proprii (industria de agreement) şi amplificarea celor existente.

În ţările cu tradiţie turistică, prin dezvoltarea turismului se obţine un semnificativ spor de producţie, cuantificat prin participarea turismului ce 5-10% la crearea PIB, proporţie comparabilă cu raportul unor ramuri de bază ca industria de automobile şi agricultura.

Datorită faptului că turismul acţionează în direcţia introducerii în circuitul economic intern şi internaţional a condiţiilor naturale, a patrimoniului cultural-istori, a realizărilor economice, acesta contribuie direct la dezvoltarea economică a unor localităţi sau zone, stimulând dezvoltarea transportuirlor, a circulaţiei măfurilor etc, creând totodată noi locuri de muncă.

În acest sens, putem spune că rezutatele obţinute din activitatea de turism duc nemijlocit la creşterea eficienţei turismului atât la nivel naţional, cât şi regional, sau respectiv, zona Malaia-Voineasa. Vâlcea a fost şi va rămâne un ţinut neasemuit de pitoresc, ieşit parcă de sub penelul unui mare pictor.

De la cronicile anonime, la însemnările de călătorie ale unor drumeţi străini, de la descrierile lui Grigore Alexandrescu din acel fermecător “Memorial.”, până la lucrările lui Vlahuţă şi Geo Bogza, Vâlcea a fost mereu şi pretutindeni prezentă în conştiinţa colectivă, ca un tărâm plin de frumuseţe şi farmec.

Ospitalitatea este un termen general, asociat activităţii de turism.

Aceste aspecte naturale deosebite, alături de valorile cultural-antropice de o inestimabilă valoare au contribuit şi contribuie în egală măsură la dezvoltarea turismului în zonă. Toate acestea reprezintă tocmai ce am intenţionat să consemnez şi să tratez în această lucrare.

CAPITOLUL 1

ANALIZA FENOMENULUI TURISTIC RURAL

Turismul rural cuprinde toate activităţile turistice desfăşurate în mediul rural, în afara zonelor destinate „turismului luminilor”(în oraşe), ”turismul albastru” (de litoral), ”turismul de sănătate” (în staţiuni balneoclimaterice) şi „turismului alb” (în spaţiul montan).

În Uniunea Europeană, piaţa turismului rural este estimată la peste 370 milioane persoane, iar 25% din turiştii europeni îşi petrec concediile în spaţiul rural. Statisticile UE arată că 57% din cei care îşi petrec vacanţa în mediul rural nu au avut o sursă de informare în acest scop, ceea ce arată că posibilitatea petrecerii unei astfel de vacanţe este foarte puţin cunoscută în ţările UE.

Turismul rural cu componenta sa, agroturismul, se practică empiric, în România de peste 60 ani. Dar abia după 1990, acesta a cunoscut o dezvoltare mai amplă şi chiar o organizare pe piaţa internă şi externă. Pentru promovare, la nivel naţional, s-a înfiinţat ANTREC - Asociaţia Naţională pentru Turismul Rural, Ecologic şi Cultural - cu 32 de filiale în teritoriu. Pentru dezvoltarea complexă a zonei montane s-a constituit FRDM - Federaţia Română pentru Dezvoltare Montană.

Mediul înconjurător natural şi umanizat constituie „suportul” şi „materia primă” pentru dezvoltarea durabilă a oricărei economii. Între turismul rural şi mediul înconjurător este o relaţie complexă, legăturile dintre ele manifestându-se în ambele direcţii. Mediul natural şi moştenirea cultural-istorică a satelor, prin componentele lor: apa, flora, fauna, relief, peisaj, monumente istorice şi tradiţii etnofolclorice etc., reprezintă resursele de bază ale turismului; pe de altă parte, activitatea turistică, în complexitatea sa, influenţează mediul ecologic şi cultural, modificând elementele componente enumerate.

De aceea, dezvoltarea turismului face necesară acordarea unei atenţii deosebite mediului înconjurător prin măsuri de protejare şi dezvoltare a calităţii şi resurselor sale în ariile intrate în circuitul turistic sau în perspectiva de a fi valorificate prin turism, precum şi controlul consecinţelor acestei activităţi în vederea valorificării optime a potenţialului turistic.

Preview document

Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 1
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 2
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 3
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 4
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 5
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 6
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 7
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 8
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 9
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 10
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 11
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 12
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 13
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 14
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 15
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 16
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 17
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 18
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 19
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 20
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 21
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 22
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 23
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 24
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 25
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 26
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 27
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 28
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 29
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 30
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 31
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 32
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 33
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 34
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 35
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 36
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 37
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 38
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 39
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 40
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 41
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 42
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 43
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 44
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 45
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 46
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 47
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 48
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 49
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 50
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 51
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 52
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 53
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 54
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 55
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 56
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 57
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 58
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 59
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 60
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 61
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 62
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 63
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 64
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 65
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 66
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 67
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 68
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 69
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 70
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 71
Valorificarea Satului Turistic Vâlcean pe Principii Durabile - Pagina 72

Conținut arhivă zip

 • Valorificarea Satului Turistic Valcean pe Principii Durabile.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu de Oportunitate Privind Dezvoltarea Turistică și Agroturistică a Județului Cluj din Punct de Vedere Geografic

JUDEŢUL CLUJ INTRODUCERE SCURT ISTORIC Teritoriul actualului Cluj a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri.Astfel, cea mai veche aşezare...

Spații montane rurale și agroturismul în Carpații Orientali - studiu de caz pe județele Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea

Introducere Spaţiile montane rurale româneşti sunt mult mai defavorizate decât restul spaţiilor de pe teritoriul ţării din punct de vedere al...

Studiu de oportunitate privind dezvoltarea turistică și agroturistică a județului Sibiu

Introducere Asezat în centrul tarii, acolo unde se întâlnesc drumurile ce au legat teritoriile istorice românesti, Sibiul este o punte de...

Strategii de dezvoltare a turismului privind stațiunea Vatra Dornei(după 1989)

INTRODUCERE Prin potentialul sau, atât natural cât si antropic, statiunea Vatra Dornei, respective depresiunea Dornelor, se impune atât pe plan...

Turism și agroturism în Botoșani

INTRODUCERE În ultimii ani, oamenii a devenit tot mai preocupaţi de destinaţia vacanţelor lor, turismul devenind una din cele mai importante...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?