Agragat de Frământare - Modelare

Proiect
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 3501
Mărime: 157.24KB (arhivat)
Publicat de: Andrian Szekely
Puncte necesare: 6
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara Facultatea Tehnologia Produselor Agroalimentare

Extras din proiect

Agregatul de frământare –modelare la presiune normală este utilizat în

industria pastelor făinoase.

REŢETA DE FABRICAŢIE

• FĂINĂ - 100 kg

• APĂ - 5 l

• OUĂ - 100 bucăţi

Se amestecă făina, apa, ouăle, până la formarea aluatului, după care aluatul este modelat în fucţie de sortimentul fabricat. Semifabricate obţinute sunt supuse operaţiilor de preuscare şi uscare rezultând produsele finite dorite.

PREGĂTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE

Pregătirea materiilor prime şi auxiliare reprezintă operaţia prealabilă a procesului tehnologic, având drept scop aducerea materiilor într-o stare fizică potrivită pentru prepararea aluatului si desfasurarea fabricaţiei.Ambalajele asigură protecţia calitaţii produselor până la consumator şi prezentarea lor cât mai estetică.

FĂINA:

Reprezintă materia primă de bază, care intră în cea mai mare proporţie în componenţa produselor făinoase. Pentru obţinerea produselor de bună calitate, făina trebuie să aibă însuşiri cât mai constante şi corespunzatoare cerinţelor de fabricaţie a fiecărui sortiment sau grupă de sortiment. Pentru realizarea pastelor făinoase se utilizează făina provenită din măcinarea grâului “dur”. Culoarea făinii de paste făinoase provenită din grâul “dur” este gălbuie – pronunţată,datorită conţinutului sporit de pigmenţi carotenoizi ai bobului de grâu “dur”. Această culoare se trasminte şi pastelor făinoase, care rezultă cu aspect galben-pai, deosebit de plăcut. La fabricarea pastelor făinoase se utilizează făina grişată, având granulaţia cât mai uniformă, deoarece acesta determină formarea aluatului compact, bine legat,vâscos şi plactic, din care rezultă paste făinoase de calitate superioară, rezistente , sticloase, cu suprafaţa netedă, lucioasă si de culoare gălbuie.Granulaţia făinii pentru pastele lungi este cuprinsă între 180 – 370 µ. De asemenea, conţinutul în gluten al făinii trebuie să fie cât mai mare (30%) şi să aibă extensibilitate superioară. Se menţionează faptul că la făina grişată, concomitent cu creşterea granulaţiei sporeşte şi conţinutul în pigmenţi carotenoizi, astfel că făina prezintă culoarea gălbuie, ceea ce are importanţă deosebită la fabricarea pastelor de bună calitate.

APA:

La prepararea aluatului pentru fabricarea diverselor produse se utilizează apa, în cantităţi care variază după capacitatea de hidratare a făinii, în cantitatea celorlalţi componenţi lichizi ce se adaogă în aluat. Rolul apei în aluat este dintre cele mai importante deoarece în prezenţa ei particulele de făina se hidratează şi se formează glutenul, care condiţionează obţinerea aluatului. La o cantitate insuficientă de apa nu se asigură formarea completă a glutenului,obţinandu-se aluat cu consistenţă mare,elasticitate redusă. Acesta situaţie este caracteristică în cazul pastelor făinoase.Apa trebuie să fie potabilă, îndeplinind condiţiile stabilite în standard în ce priveşte compoziţia chimica şi microbiologică. Se mai cere ca apa să nu aibă gust sau miros străin, care ar putea modifica proprietaţile senzoriale ale produselor. Verificarea calităţii apei în unitaţile de produse făinoase se rezumă la examenul senzorial,în care scop se controlează mirosul, gustul şi impurităţile vizibile.

OUĂ:

Ouăle se utilizează mai ales la fabricarea unor sortimente de paste făinoase, cărora le sporeşte valoarea alimentară, înbunătăţindu-le în acelaşi timp aspectul, gustul şi rezistenţa la fierbere. Valoarea alimentară a ouălelor este determinate de compoziţia lor chimică, în primul rând de conţinutul sporit de proteine, precum şi de alte substanţe. Recepţia ouălelor consta în verificarea aspectului, mirosului şi gustului. La ouăle întregi se mai verifică aspectul coji, caracteristicile interioare şi masa nominală.

Preview document

Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 1
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 2
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 3
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 4
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 5
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 6
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 7
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 8
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 9
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 10
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 11
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 12
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 13
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 14
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 15
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 16
Agragat de Frământare - Modelare - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Agragat de Framantare - Modelare.doc

Te-ar putea interesa și

Paste Făinoase

Pastele făinoase Generalităţi Valoarea alimentară ridicată a produselor făinoase se bazează nu numai pe apotul lor energetic, conferit de...

Ambalarea spaghetelor

INTRODUCERE Valoarea alimentară ridicată a produselor făinoase se bazează nu numai pe apotul lor energetic, conferit de conţinutul sporit în...

Ai nevoie de altceva?