Proiectele din domeniul Litere

Monografia satului în opera lui Ion Creangă

INTRODUCERE Ion Creangă este considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai neamului românesc. Măiestria scrierilor sale i-a atribuit un loc de cinste în registrul clasicilor literaturii române alături de marele poet Mihai Eminescu, de mentorul Junimii, Titu Maiorescu ,de dramaturgul fără pereche Ion Luca... citește mai departe

77 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Textul literar - textul nonliterar

Scoala: Colegiul National "Vladimir Streinu", Gaesti Clasa: a IX-a A Data: 21 mai 2009 Profesor: Obiectul: Limba si literatura romana Tema: Tipuri de texte. Textul literar - textul nonliterar Tipul: Aprofundare si sistematizare a cunostintelor Scopul: Formarea de priceperi si deprinderi privind lucrul cu... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Noapte de iarnă (decupare,lipire materiale diverse)

Data: 21. 02. 2018 Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Călmățuiu de Sus Prof. înv. primar: Clasa: Pregătitoare Aria curriculară: Arte vizuale Disciplina: Arte vizuale și abilități practice Unitatea de învățare : Flori de gheata Subiectul lecției: Noapte de iarna (decupare,lipire materiale diverse)... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Activități remediale

PROPUNĂTOR : Prof. Tomescu Sofica CLASA a V-a GRUP ȚINTĂ: V. A., M. B., D. G., H. D., E. D., D. A. SCOP - fixarea și consolidarea cunoștințelor deprinse într-o măsură nesatisfăcătoare la orele de curs de către elevii cu ritm lent de învățare; COMPETENȚE: - înlănțuirea clară a ideilor în povestirea orală a unui... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Extras Preview

Propoziția circumstanțială concesivă

DATA: 17.04.2013 CLASA: a VIII-a B ARIA CURRICULARĂ : Limbă și comunicare DISCIPLINA: Limba și literatura română UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Genul dramatic SUBIECTUL LECȚIEI : Propoziția circumstanțială concesivă TIPUL LECȚIEI: predare-învățare PROFESOR: COMPETENȚE GENERALE : 2.Utilizarea corectă și adecvată a... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Sportul de performanță

Introducere Practicarea exercițiilor fizice a însoțit omenirea de-a lungul sale existențe. Structurată ca fenomen social distinct, cu o determinare calitativă proprie, această formă specifică de acțiune umană reprezintă o componentă necesară și permanentă a vieții sociale. Fenomenul de practicare a exercițiilor... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiect clasa pregătitoare și a III-a CLR și Limba și Literatura Română

DATA: 20.03.2014 CLASA: PREGĂTITOARE ARIA CURRICULARĂ: Comunicare in limba română DISCIPLINA: Comunicarea in limba română UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: SALUTARE PRIMAVARA! SUBIECTUL: ,,PRIMĂVARA” TIPUL LECȚIEI: Dobandire de noi cunoștințe FORMA DE REALIZARE: activitate integrată COMPETENȚE VIZATE: CLR: 1.1.... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Extras Preview

Schimbarea lingvistică din perspectivă sociolingvistică

I. Limba este văzută de W. Von Humboldt în două ipostaze: ca Ergon (produs al activității) și ca Energeia (activitate). Cea de-a doua ipostază presupune crearea și re-crearea limbii de către fiecare individ în parte. Saussure formulează două principii legate de limbă: creativitatea și ateritatea, primul putând fi... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Strategii ale discursului narativ Cosmote - Fluturele

Argument Reclamele reprezintă un mod de discurs publicitar prin care se promovează vânzările și se informează clienții cu ajutorul mijloacelor de comunicare în masă. Pentru ca o reclamă să aibă succes este necesară cunoașterea publicului țintă și a nevoilor lui. Reclamele beneficiază de structuri publicitare... citește mai departe

6 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Indentificarea strategiei de comunicare Dodo Pizza

Dodo pizza este o franciză (dreptul acordat de o întreprindere cu renume unei alte întreprinderi prin care aceasta din urmă poate să exploateze drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale francizorului, în schimbul unei contribuții financiare, în scopul producerii sau livrării de bunuri sau al... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Metode în dialectologie

Metodele folosite pentru culegerea materialului dialectal sînt variate, mai ales dacă avem în vedere noile procedee privitoare la achiziția unor fapte de limbă relevante, dar și perspectivele de abordare ale problemei, diferite de la o etapă sau de la o școală lingvistică la alta . Metodologia cercetării... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic - Cuvânt de Tudor Arghezi

Clasa: a VII-a Profesor: Subiectul lecției: „Cuvânt“ de Tudor Arghezi Tipul lecției: de predare- învățare de noi conținuturi Competențe generale /Competențe specifice: 1.Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare; 1.1.înțelegerea semnificației generale a mesajului oral, sesizând progresia și... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiectul zilei clasa a 2-a

Unitatea tematica: „Bun venit, Primăvară!” Discipline / arii curriculare: - Consiliere și orientare - Dezvoltare personală - Limbă și comunicare - Comunicare în limba română - Matematică și științe - Matematică și explorarea mediului - Arte și tehnologii - Arte vizuale și abilități practice Grup țintă: elevii... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect de activitate integrată

UNITATEA: Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Târgoviște DATA: 30.03.2018 GRUPA: mare (nivel II:5-6/7 ani) MENTOR: Nistor Alice STUDENT PRACTICANT: TEMA ANUALĂ DE STUDIU : ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” TEMA SĂPTĂMÂNII:”Oul roșu și frumos, de învierea lui Hristos!” TEMA ZILEI: “ Vine, vine... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview