Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 18553
Mărime: 227.07KB (arhivat)
Publicat de: George C.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Maxim
Univ A.I. Cuza IAsi Fac de Economie si Administrare a Afacerilor (FEAA)

Cuprins

 1. INTRODUCERE . 4
 2. CAP.1. EVALUAREA-ACTIVITATE DIN SFERA SERVICIILOR PROFESIONALE . 5
 3. 1.1 Definirea, scopul, continutul si necesitatea evaluării întreprinderii . 5
 4. 1.2 Valoarea si teoria evaluarii . 5
 5. 1.3 Prezentarea societăţii şi mediul economic în care îşi desfăşoară activitatea. 7
 6. CAP.2. DIAGNOSTICUL S.C. VALMIR PRODUCTION S.R.L. – ETAPǍ PRELIMINARǍ EVALUǍRII .9
 7. 2.1 Necesitatea diagnosticului pentru evaluarea întreprinderii.9
 8. 2.2 Diagnosticul juridic .9
 9. 2.3.1 Înfiinţarea şi funcţionarea societăţii .10
 10. 2.3.2 Acţiunile comerciale ale organizaţiei .10
 11. 2.3 Diagnosticul tehnic .12
 12. 2.3.1 Structura şi dinamica mijloacelor fixe . 12
 13. 2.3.2 Procesul de fabricaţie şi analiza activităţii de producţie . 14
 14. 2.4 Diagnosticul comercial şi de marketing .18
 15. 2.4.1 Produse şi servicii .18
 16. 2.4.2 Piaţa firmei .18
 17. 2.5 Diagnosticul resurselor umane .21
 18. 2.5.1 Asigurarea resurselor umane .21
 19. 2.5.2 Structura personalului .21
 20. 2.5.3 Circulaţia personalului .25
 21. 2.6 Diagnosticul financiar .26
 22. 2.6.1 Diagnosticul performantelor pe baza contului de profit şi pierdere .26
 23. 2.6.2 Diagnosticul poziţiei financiare pe baza bilanţului .32
 24. 2.6.3. Diagnosticul pe baza rentabilităţii .37
 25. CAP.3. EVALUAREA S.C. VALMIR PRODUCTION S.R.L. PE BAZA PROFITULUI. 41
 26. 3.1. Evaluarea pe bază de profit . 41
 27. 3.2. Evaluarea prin metoda patrimonială .48
 28. 3.3. Utilizarea informaţiilor evaluării .50
 29. CONCLUZII .52
 30. BIBLIOGRAFIE .54
 31. ANEXE .55

Extras din proiect

INTRODUCERE

„Cel mai mare dintre toate darurile este puterea de a estima lucrurile la adevărata lor valoare” ( La Rochefoucauld).

În acest context „Evaluarea întreprinderii pe baza profitului” are tocmai scopul de a stabili adevărata bogăţie a întreprinderii, reflectată sintetic prin valoarea de piaţă.

Structurată pe trei capitole principale, fiecare capitol din lucrare cuprinde mai multe subcapitole care prezintă conceptele de bază şi tratează metodologic-aplicativ probleme de interes practic.

Capitolul1, „Evaluarea – activitate din sfera serviciilor profesionale” – defineşte conceptul de evaluare, prezintă care este scopul şi conţinutul evaluării întreprinderii; conţine valoarea şi teoria evaluării; prezintă care sunt principalele categorii de valori utilizate în evalure; cuprinde un ultim subcapitol care conţine clasificarea evaluărilor din mai multe puncte de vedere.

Pentru evaluarea întreprinderii este necesar ca mai întai aceasta să fie foarte bine cunoscută, să i se detecteze punctele slabe şi cele forte, sensibilitatea entităţii ca un întreg, la factorii din afara, şi asta în urma unei analize diagnostic.

„Fericit cel ce a putut cunoaste cauzele lucrurilor” ( Vergiliu).

Capitolul 2, „Diagnosticul S.C. VALMIR PRODUCTION S.R.L.” începe cu prezentarea firmei. Pentru evaluarea unei întreprinderi este necesar efectuarea unui diagnostic complet care presupune mai multe paliere de analiză: diagnosticul juridic, diagnosticul tehnic, diagnosticul comercial şi de marketing, diagnosticul resurselor umane şi diagnosticul financiar.

Pe baza concluziilor desprinse din analiza diagnostic, capitolul 3 „ Evaluarea S.C. VALMIR PRODUCTION S.R.L. pe baza profitului” are scopul de a stabili valoarea întreprinderii la un moment dat, măsurarea avuţiei reale şi a potenţialului acesteia de a-şi mări bogăţia în viitor.

Valoarea economică a întreprinderii este dată atât de averea actuală- cât şi de posibilităţile existente de creştere a acesteia.

Evaluarea întreprinderii pe bază de randament are în vedere tocmai capacitatea întreprinderii, a capitalului investit de a realiza venituri, de a produce profit.

„Orice lucru valorează atât cât cumpărătorul este dispus să plătească pentru el” (PUBLIUS, sec. I. i.e.n.).

CAPITOLUL I EVALUAREA - ACTIVITATE DIN SFERA SERVICIILOR PROFESIONALE

1.1. DEFINIREA, SCOPUL SI CONTINUTUL EVALUARII INTREPRINDERII

Evaluarea înseamnă determinarea cu aproximaţie a mărimii care reflectă dimensiunea cantitativă şi/sau calitativă a unei entităţi care nu este obiectiv măsurabilă. Se recurge în astfel de situaţii la aprecieri, estimari, calcule care substituie masurării obiective, dar care au la bază metode, tehnici, teorii şi chiar paradigme fundamentate ştiinţific şi larg recunoscute, astfel încât valorile obţinute să fie percepute ca reprezentări ale realităţii. În economie valoarea răspunde atât nevoii generale de informare şi cunoaştere, cât şi unor cerinţe ale funcţionării şi dezvoltării organizaţiilor.

Evaluarea are tocmai scopul de a stabili valoarea pe care o are un bun sau un sistem economic la un moment dat. Prin evaluare se determină o valoare aproximativă, comparabilă ca marime cu valoarea de piaţă a bunurilor sau întreprinderilor similare care au făcut obiectul unor tranzacţii de piaţă recente. Rareori vom putea găsi un element identic sau foarte asemănător şi, din acest motiv, trebuie să recurgem la o serie de metode şi tehnici prin care să ajungem la o valoare aproximativă.

Evaluarea este, prin urmare, o succesiune de operaţiuni prin care, cu ajutorul unor metode, tehnici procedee specifice şi în baza unor ipoteze credibile se stabileşte valoarea unui bun economic sau a unei întreprinderi la un moment dat.

Situaţiile care impun evaluări economice pot fi grupate în două categorii:

1. Situaţii care ţin de viaţa curentă a întreprinderii, şi anume: asigurarea condiţiilor pentru realizarea funcţiilor amortizării; aprecierea corectă a gradului de realizare a obiectivelor; participarea la bursa de valori; garantarea creditelor; aprecierea corectă a unor drepturi de capital; încheierea unor contracte de asigurare; relaţii de parteneriat cu alte firme; vânzarea unor bunuri sau active; informarea terţilor.

2. Situaţii excepţie, care ţin în principal de participarea întreprinderii la acte comerciale şi juridice de importanţă deosebită, nu apar în mod curent în viaţa întreprinderii şi care produc modificări structurale, organizatorice, patrimoniale sau legate de forma de proprietate.

Între acestea, mai importante sunt: modificarea capitalului social şi schimbarea structurii acţionariatului; divizarea întreprinderii; lichidarea întreprinderii; privatizarea întreprinderilor de stat; exproprieri sau naţionalizări; tranzacţii cu firme.

1.2. VALOAREA ŞI TEORIA EVALUĂRI

Teoria evaluării s-a dezvoltat în legătură cu bunurile destinate consumului sau utilizării pentru a explica mecanismele schimbului şi preţul. Mai târziu o dată cu dezvoltarea organizaţiilor productive, apare necesitatea cunoaşterii valorii globale a averii proprietarilor, alcătuită din bunuri tangibile şi intangibile de natură diferită care contribuie în comun la realizarea unor obiective. Referirile la primele evaluări de întreprinderi ne trimit cu mii de ani în urma, dar metodologia specifică se dezvoltă o dată cu evoluţia sistemelor de evidenţă contabilă. Aceasta explică şi faptul că mulţi ani la rând evaluarile au avut în vedere elementele patrimoniale şi nu condiţiile pieţei.

Preview document

Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 1
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 2
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 3
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 4
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 5
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 6
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 7
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 8
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 9
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 10
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 11
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 12
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 13
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 14
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 15
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 16
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 17
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 18
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 19
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 20
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 21
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 22
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 23
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 24
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 25
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 26
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 27
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 28
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 29
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 30
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 31
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 32
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 33
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 34
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 35
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 36
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 37
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 38
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 39
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 40
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 41
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 42
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 43
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 44
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 45
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 46
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 47
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 48
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 49
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 50
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 51
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 52
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 53
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 54
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 55
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 56
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 57
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 58
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 59
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 60
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 61
Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Intreprinderii pe Baza Profitului.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Diagnosticarea viabilității economice și manageriale la SC Tresim România SA

I. CARACTERISTICILE TIPOLOGICE ALE FIRMEI Societatea comerciala TRESIM S.A. este persoana juridica româna,având forma juridica de societate pe...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea financiară a întreprinderii SC Aerostar SA

1.1. Prezentare evaluatori 1. Beneficiarul lucrarii: Societatea comerciala AEROSTAR S.A. 2. Echipa de evaluatori : 3. Scopul evaluarii îl...

Diagnostic Financiar

CAP.I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DISCIPLINA EVALUĂRII FIRMELOR I.1. DEFINIREA EVALUĂRII. TIPURI DE EVALUĂRI I. 1.1. Conceptul de evaluare În...

Proiect evaluarea întreprinderii - raport de evaluare

1. SPECIFICAREA MISIUNII DE EVALUARE Datele de identificare ale societatii: Numele firmei: SC BIOFARM SA Sediul firmei (adresa, telefon, fax):...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Capitolul 1 Noţiuni introductive în finanţele întreprinderii 1.1. Conţinutul finanţelor întreprinderii Noţiunea de finanţe are un dublu sens: un...

Evaluarea performanțelor resurselor umane în cadrul SC Serus Service

CAPITOLUL I 1. Rolul şi importanţa mangementului în societatea modernă Managementul, ca ştiintă, s-a definit relativ recent (primele lucrări de...

Sinteză evaluării

I. SINTEZA EVALUARII 1.1. Scopul lucrarii Preocuparea constant a specialistilor si a practicienilor, evaluarea întreprinderilor a devenit un...

Raport de Evaluare - SC Sima SRL

PREZENTAREA S.C. SIMA S.R.L. Scurt istoric Societatea comerciala SIMA S.R.L. a fost infiintata prin Hotararea judecatoreasca nr. Structura...

Raport Evaluare - SC Galatis SRL

OPINIA SI CONCLUZIILE EVALUATORULUI 1.2. REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE SI AL CONCLUZIILOR IMPORTANTE Obiectul evaluarii il reprezinta SC...

Ai nevoie de altceva?