Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 16057
Mărime: 93.19KB (arhivat)
Publicat de: Felix Cristian
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Cap. I – Performanta, conditie obligatorie a succesului managerial
 2. 1.1. Fundamentele teoretice ale performantei profesionale 3
 3. 1.1.1. Performanta si competenta umana 3
 4. 1.1.2. Creativitatea si performanta 6
 5. 1.2. Criterii de performanta si calitati ale resursei umane 8
 6. 1.2.1. Caracteristicile fundamentale si factorii performantei umane 9
 7. 1.2.2. Exigentele resursei umane solicitate de succesul managerial 13
 8. Cap. II – Particularitatile evaluarii performantelor profesionale
 9. 2.1. Obiectivele si etapele evaluarii 16
 10. 2.2. Instrumente ale evaluarii performantelor 19
 11. 2.3. Influentele evaluarii asupra recompensarii angajatilor 25
 12. Cap. III – Prezentarea S.C. ARCTIC S.A.
 13. 3.1. Date generale 31
 14. 3.2. Elemente de analiza generala si functionala 33
 15. 3.3. Activitatile de resurse umane la nivelul firmei 38
 16. Cap. IV – Recompensara angajatilor din cadrul S.C.
 17. 4.1. Sistemul de recompensare practicat de S.C. ARCTIC S.A. 41
 18. 4.2. Influentele rezultatelor evaluarii performantelor asupra sistemului de recompensare 41
 19. 4.3. Analiza diagnostic a resurselor umane din cadrul S.C. ARCTIC S.A. 43
 20. 4.4. Elemente de constructie salariala 46
 21. Concluzii si propuneri 47
 22. Bibliografie 48
 23. Anexe 49

Extras din proiect

CAPITOLUL I

PERFORMANTA, CONDITIE OBLIGATORIE A SUCCESULUI MANAGERIAL

1.1. FUNDAMENTELE TEORETICE ALE PERFORMANTEI PROFESIONALE

1.1.1. PERFORMANTA SI COMPETENTA UMANA

Capacitatea de cunoaştere a omului este inseparabilă de abilitatea sa de a evalua, care face posibilă selecţia, ierarhizarea şi sistematizarea informaţiilor. Fie că vizează obiective, fenomene sau procese, plasarea pe o anumită poziţie a unei scări valorice determină în mod curent atitudini, decizii şi acţiuni.

Din perspectiva managerială, aprecierea rezultatelor unei activităţi, raportate la obiectivele organizaţiei şi în relaţie cu contextul real în care se desfăşoară, constituie o condiţie a oricărui demers de perfecţionare sau de adaptare. La nivel individual, de organizaţie sau sistem, evaluarea corect efectuată permite înţelegerea clară a deficienţelor şi deschide calea unor posibile îmbunătăţiri.

Performanţe şi competenţe profesionale. Tot mai mulţi manageri nu acordă suficientă importanţă măsurării performanţelor profesionale, afirmând că pe primul loc se situează producţia. Acesta este un raţionament fals care nu mai funcţionează într-o economie de piaţă în care competiţia este mare şi competenţa profesională este o calitate peste care nu se poate trece cu uşurinţă, costurile fiind deloc neglijabile. Această problema a modificării performanţelor profesionale este întâi o problemă de schimbare, legată de cum poate fi modificat în timp sistemul de deprinderi şi priceperi al unei persoane. La nivelul performanţelor profesionale schimbările au un caracter dinamic. Alte schimbări pot surveni în timp şi se referă la modificarea performanţelor legate de productivitate, atât la nivelul grupului cât şi al individului, schimbarea poziţiei ierarhice a individului în grup. Există studii iniţiate de Hofman, Jacobs şi Gerras care subliniază faptul că, atunci când se investighează dinamica performanţei profesionale, abordarea individuală este superioară celei colective. Este un mod important de a pune problema. Se insistă astfel asupra diferenţelor individuale iar accentul este pus pe individ.

În altă ordine de idei, atunci când se pune problema evaluării competenţei unei persoane într-o anumită activitate profesională, reuşim, cu o precizie mai mare sau mai mică, în funcţie de instrumentul utilizat, să surprindem un anumit stadiu prezent al reuşitei profesionale, care, cu timp în urmă, era fixat la un anumit nivel, şi care, peste un alt timp, va atinge un cu totul alt nivel.

Caracterul dinamic al competenţei profesionale este o realitate care nu poate fi neglijată de către conducerea unei organizaţii. Cunoaşterea fiecărui angajat, sau a resurselor pe care le posedă, înseamnă rezolvarea ştiinţifică a planificării forţei de muncă şi implicit predicţia performanţelor umane, premisă a realizării politicii organizaţiei în cauză.

Schematic, dinamica competenţelor profesionale este prezentată în figura urmatoare.

Figura 1 – Dinamica competentelor profesionale

Astfel, pentru fiecare individ în ruta sa profesională se întâlnesc o succesiune de stadii, de transformări legate de evoluţia sa profesională. O simplă probă de lucru la care supunem un candidat pe un post în vederea încadrării în muncă va evidenţia stadiul prezent sau momentan al situaţiei priceperilor şi deprinderilor sale de muncă, adesea denumit şi experienţă profesională. Încadrată în muncă, aceeaşi persoană va fi evaluată periodic din punctul de vedere al eficienţei, astfel fiind determinate nivelurile intermediare ale reuşitei profesionale, adică progresul realizat pe parcursul activităţii.

Preview document

Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 1
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 2
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 3
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 4
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 5
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 6
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 7
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 8
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 9
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 10
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 11
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 12
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 13
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 14
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 15
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 16
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 17
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 18
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 19
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 20
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 21
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 22
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 23
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 24
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 25
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 26
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 27
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 28
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 29
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 30
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 31
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 32
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 33
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 34
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 35
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 36
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 37
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 38
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 39
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 40
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 41
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 42
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 43
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 44
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 45
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 46
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 47
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 48
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 49
Impactul performanțelor profesionale asupra recompensării factorului uman la SC Arctic SA - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Impactul Performantelor Profesionale asupra Recompensarii Factorului Uman la SC Arctic SA.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Performanțelor Profesionale

CAPITOLUL I NECESITATEA ŞI ROLUL RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI 1.1. CONCEPTUL DE RESURSE UMANE „Omul este măsura tuturor lucrurilor”,...

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL

INTRODUCERE Trainingul „EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI DIN CADRUL SC. MEDLIFE SRL” este...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Stimularea individuală a angajaților și programele de recunoaștere

I. STIMULAREA INDIVIDUALA A ANGAJATILOR SI PROGRAMELE DE RECUNOASTERE 1. BANII SI MOTIVATIA Notiunea de stimulant financiar a aparut la sfarsitul...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Resurselor Umane

1.1. Conceptul de resurse umane La începutul epocii moderne, clasicii ştiinţei economice – A. Smith şi D. Ricardo au argumentat convingător că...

Ai nevoie de altceva?