Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2

Proiect
9/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 32457
Mărime: 131.00KB (arhivat)
Publicat de: Viorica Stroe
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. CAP 1 Instituţia publică în România
 3. 1 1 Conceptul şi caracteristicile instituţiilor publice din sistemul administraţiei publice româneşti 3
 4. 1 2 Cadrul general privind organizarea administraţiei publice locale din România 8
 5. 1 3 Reforma – o necesitate pentru sistemul administrativ din România 12
 6. CAP 2 Prezentarea generală a Primăriei Sectorului 2
 7. 2 1 Scurt istoric 16
 8. 2 2 Cadru legislativ 17
 9. 2 3 Obiectiv de activitate 20
 10. 2 4 Sistemul de obiective al Primăriei Sectorului 2 21
 11. 2 4 1 Obiective fundamentale 21
 12. 2 4 2 Obiective în execuţie 23
 13. 2 5 Finanţarea activităţii Primăriei Sectorului 2 25
 14. 2 6 Relaţiile Primăriei Sectorului 2 cu alte instituţii 32
 15. 2 7 Elemente privind strategia Primăriei Sectorului 2 36
 16. 2 7 1 Particularităţi ale strategiei 36
 17. 2 7 2 Strategia Primăriei Sectorului 2 38
 18. CAP 3 Analiza sistemului de management al Primăriei Sectorului 2
 19. 3 1 Analiza structurii organizatorice la nivelul Primăriei Sectorului 2 45
 20. 3 1 1 Particularităţi ale structurii organizatorice 45
 21. 3 1 2 Analiza principalelor documente organizatorice 46
 22. 3 1 3 Analiza structurii organizatorice pe baza principiilor de raţionalitate 55
 23. 3 1 4 Analiza resurselor umane în cadrul Primăriei Sectorului 2 59
 24. 3 2 Analiza sistemului informaţional la nivelul Primăriei Sectorului 2 62
 25. 3 2 1 Particularităţi ale sistemului informaţional 62
 26. 3 2 2 Analiza sistemului informaţional 64
 27. 3 3 Analiza sistemului decizional la nivelul Primăriei Sectorului 2 70
 28. 3 3 1 Particularităţi ale sistemului decizional 70
 29. 3 3 2 Analiza sistemului decizional 71
 30. 3 3 3 Executarea şi controlul deciziei 78
 31. CAP 4 Modalităţi de îmbunătăţire a activităţii Primăriei Sectorului 2
 32. 4 1 Identificarea punctelor slabe şi a punctelor forte 80
 33. 4 2 Recomandări de îmbunătăţire a activităţii Primăriei Sectorului 2 89
 34. CAP 5 Efectele modalităţilor de îmbunătăţire a activităţii Primăriei Sectorului 2
 35. 5 1 Performanţă şi calitate în activitatea Primăriei Sectorului 2 96
 36. 5 2 Efectele analizei şi a recomandărilor de îmbunătăţire a activităţii Primăriei Sectorului 2 100
 37. Concluzii 106
 38. Anexe
 39. Bibliografie

Extras din proiect

Capitolul 1

Instituţia publică în România

1 1 Conceptul şi caracteristicile instituţiilor publice din sistemul administraţiei publice româneşti

În concepţia teoreticienilor, administraţia publică desemnează: folosirea teoriilor şi proceselor manageriale, politice şi juridice în vederea realizării mandatelor guvernării legislative, executive şi judecătoreşti, pentru a asigura reglementările şi serviciile pentru societate în ansamblu, cât şi pentru segmentele acesteia Pentru a înţelege rolul administraţiei publice în condiţiile statului de drept trebuie să se urmărească, depăşind analiza structurală şi funcţională (ce se referă la comportamentul intern al administraţiei), relaţiile dintre elementele sistemului, precum şi dintre acestea şi întregul său şi celelalte elemente ale sistemului social

Cunoaşterea şi aprofundarea relaţiilor structurale interne ale administraţiei publice – instituţiile publice, autorităţile administrative, colectivităţile locale etc , regulile juridice sau nejuridice, mijloacele materiale şi umane ale administraţiei publice – nu se pot realiza în bune condiţii dacă nu stabilim mai întâi care sunt relaţiile, pe de o parte între administraţia publică centrală sau locală ca subsisteme ale sistemului social global şi celelalte elemente ce formează subsisteme distincte şi care, împreună compun mediul sau cadrul social înconjurător al administraţiei publice

Pentru satisfacerea cerinţelor membrilor unei colectivităţi umane sunt înfiinţate anumite organisme sociale, sub denumirea de servicii publice care în sens larg reprezintă „activităţi utile destinate satisfacerii unei nevoi sociale” Serviciul public poate fi definit ca fiind acea organizaţie de stat sau a colectivităţii locale, înfiinţată de autorităţile competente, cu scopul de a asigura satisfacerea unor cerinţe ale membrilor societăţii, în regim de drept administrativ sau civil, în procesul de executare a legii Se mai poate spune că serviciile publice, înţeles în sens larg, sunt ansambluri de persoane şi lucruri create în vederea satisfacerii unei nevoi publice de către o colectivitate publică, supuse autorităţii şi controlului acesteia

Organizaţiile care prestează servicii publice pot fi grupate în trei categorii:

a) organe ale administraţiei publice;

b) instituţii publice;

c) regii autonome de interes public

Un serviciu public se organizează şi funcţionează ca o instituţie cu personalitate juridică distinctă faţă de stat sau de colectivităţile locale Altfel spus, este o persoană de drept public creată special pentru a asigura satisfacerea interesului general

În limbajul cotidian, cuvântul instituţie păstrează sensul iniţial, juridic, desemnând instituţiile care au statut, reguli de funcţionare stabilite prin acte normative, având rolul de a satisface anumite nevoi sociale Scopurile unei instituţii sunt definite în raport cu anumite valori Ansamblul valorilor şi scopurilor, precum şi normele existente, caracterizează finalitatea instituţiei

Instituţia publică este o persoană juridică şi posedă toate atributele în acest sens: calitatea de subiect de drept, care antrenează constituirea unui patrimoniu, autonomia financiară, o anumita independenţă în gestionarea activităţii sale prin încheierea de contracte în nume propriu, etc

Este o persoană juridică de drept public Această soluţie capitală nu s-a impus decât progresiv în prima jumătate a secolului XIX, calificativul de instituţie publică era dat atât persoanelor juridice private beneficiind, graţie caracterului lor de interes general, de recunoaşterea utilităţilor publice, cât şi persoanelor publice În mod treptat, calificativul a fost rezervat de jurisprudenţă şi lege numai celei de-a doua categorii, primele formând categoria instituţiilor de utilităţi publice Acestea se identifică prin:

- misiunea (obiectivul) serviciului public;

- prezenţa prerogativelor de putere publică;

- reguli de organizare şi funcţionare a organismului considerat, care dovedesc un control al administraţiei

Este o persoană juridică care îşi asumă gestiunea unui serviciu public Această trăsătură deosebeşte instituţia publică de persoanele publice teritoriale, ale căror câmp de acţiune se întinde asupra ansamblului problemelor locale Instituţia publică, dimpotrivă, este o persoană specializată: competenţa sa se limitează la serviciul care i-a fost încredinţat; principiul specializării se aplică instituţiei publice în mod strict Totodată, acest caracter se atenuează în cazul instituţiilor publice teritoriale

Acest element al definiţiei, pe de altă parte, conferă procedeului veritabila sa semnificaţie: instituţia publică este un procedeu de organizare a serviciilor publice În timp ce descentralizarea teritorială corespunde existenţei unor colectivităţi concrete, descentralizarea prin intermediul serviciului este o metodă administrativă, prin care autoritatea publică o utilizează din motive tehnice De aceea, procedeul alegerii de către cei interesaţi a organismelor de conducere aferente persoanelor juridice, esenţial în cazul descentralizării teritoriale, nu intervine decât în mod excepţional în cazul instituţiilor publice De asemenea, acesta este motivul pentru care politica urmată în cazul instituţiilor publice este variabilă: după cum un guvern este sensibil la avantajele procedeului (o mare supleţe a acţiunilor administrative) sau la pericolele administrative (dispersie, „dezmembrare a administraţiei” denunţată de Curtea de Conturi) sau mai ales la pericolele financiare (prejudicierea unităţi bugetare), acest guvern are tendinţa să multiplice sau să suprime instituţiile publice Tendinţa de multiplicare pare să-l domine în prezent Acest element al definiţiei suportă excepţii, chiar în cazul instituţiilor publice tradiţionale, în sensul că unele dintre ele nu corespund unui serviciu public, ci unor activităţi private de interes general (asociaţii sindicale de proprietari) sau unor interese private colective (Camera de Comerţ) Regimul lor nu se mărgineşte câtuşi de puţin la regulile comune tuturor instituţiilor publice de tip clasic

Preview document

Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 1
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 2
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 3
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 4
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 5
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 6
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 7
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 8
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 9
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 10
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 11
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 12
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 13
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 14
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 15
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 16
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 17
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 18
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 19
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 20
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 21
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 22
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 23
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 24
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 25
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 26
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 27
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 28
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 29
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 30
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 31
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 32
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 33
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 34
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 35
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 36
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 37
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 38
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 39
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 40
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 41
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 42
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 43
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 44
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 45
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 46
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 47
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 48
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 49
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 50
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 51
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 52
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 53
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 54
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 55
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 56
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 57
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 58
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 59
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 60
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 61
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 62
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 63
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 64
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 65
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 66
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 67
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 68
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 69
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 70
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 71
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 72
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 73
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 74
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 75
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 76
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 77
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 78
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 79
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 80
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 81
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 82
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 83
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 84
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 85
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 86
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 87
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 88
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 89
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 90
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 91
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 92
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 93
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 94
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 95
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 96
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 97
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 98
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 99
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 100
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 101
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 102
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 103
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 104
Modalități de îmbunătățire a activității în Primăria Sectorului 2 - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Modalitati de Imbunatatire a Activitatii in Primaria Sectorului 2.doc

Alții au mai descărcat și

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Leadership în administrația publică locală

Plenitudinea existentei umane, în mare parte, este determinata de confortul individual si social al individului. Acesta, la rândul lui poate fi...

Transparența Decizională în Administrația Publică

Introducere Implicarea cetăţenilor în administrarea localităţii în care trăiesc este nu numai benefică, dar şi necesară. Cei aleşi în...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității la Primăria Municipiului Iași

CAP.I. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Municipiului Iaşi. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare...

Așezarea și perceperea impozitelor și taxelor locale la Primăria Comunei Comarna

1.Notiuni privind Administratia Publica Locala.Primaria Administratia Publica reprezinta un domeniu de activitate care asigura, in principal,...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității Primăriei Comunei Saboani

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei comunei Săbăoani. Premise şi factori de impact 1.1. Cadrul general de înfiinţare şi...

Proiect de practică la Primăria Sectorului 2

PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 Primaria sectorului 2 este o institutie publica din sectorul administratiei locale de stat. Primaria nu se...

Program monitorizare a climatului etic din Primăria Municipiului Iași

I. Introducere I.1. Etica şi sfera ei de cuprindere Despre etică se spune că este un domeniu al ştiinţei care studiază principiile morale, legile...

Te-ar putea interesa și

Orientarea administrației publice locale spre formare și perfecționare profesională ca factor de creștere a performanțelor

Lucrarea propune o cercetare privind creşterea performanţei administrației publice locale prin orientarea acesteia spre formare şi perfecţionare...

Proiect practică Primăria Sectorului 6

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1. Denumirea institutiei : Primaria sectorului 6 ; Profil : Administrativ ;...

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI CARACTERISTICI GENERALE: Primaria sectorului 2 Bucuresti se organizeazã şi funcţioneazã...

Istoricul Stării Civile în România

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALA 1.1 PREZENTAREA INSTITUTIEI Sectorul 2 este situat în partea de nord-est a Bucurestilor, cu prelungiri în zona...

Motivarea Funcționarilor Publici

1. Necesitatea cresterii gradului de motivare a functionarilor publici în general si pentru Primaria Sectorului 2 Activitatea administratiei...

Proiect de practică - Primăria Sector 4 București

Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Municipiul Bucureşti...

Practică în Primăria Sectorului 2

1. Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiectul de activitate profesionala...

Ai nevoie de altceva?