Clauze obligatorii ale contractului individual de munca

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1055
Mărime: 60.89KB (arhivat)
Publicat de: Elena H.
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. Capitolul I : Clauze obligatorii ale contractului individual de munca .3
  2. Capitolul II : Spete .. ...6
  3. Capitolul III : Concluzii ... .7
  4. Bibliografie . ...7

Extras din referat

Capitolul I: Clauze obligatorii ale ontractului individual de munca

Codul Muncii defineste contractul individual de munca in urmatoarea maniera: „contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu”.

Contractul individual de munca are in component clauze obligatorii si poate contine si clauze specifice, ce pot fi negociate . Esential este ca salariatul nu va putea renunta nici limita drepturile recunoscute de lege, negocierea facandu-se numai in sensul acordarii de drepturi superioare, deoarece trebuie sa se respecte faptul ca, „clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative sau prin contracte colective de munca .

Elementele obligatorii zle contractului individual de munca sunt aceleasi cu elementele obligatorii din formarea care prevede incheierea contractului . Aceste elemente sunt prevazute in detaliu in articolul 17, aliniatul 3 din Codul Muncii si se refera la:

a) identitatea partilor;

b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;

c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;

e) criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

f) riscurile specifice postului;

g) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;

h) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;

i) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;

j) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;

k) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;

l) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;

m) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;

n) durata perioadei de proba. ( Articolul 17, aliniatul 3 ,Codul Muncii).

Clauzele specifice acestui tip de contract sunt:

a)clauza cu privire la formarea profesionala;

b) clauza de neconcurenta;

c) clauza de mobilitate;

d) clauza de confidentialitate, etc.

In cazul in care salariatul urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate , angajatorul are obligatia de a-i comunica in timp util toate informatiile aratate mai sus, precum si alte informatii redate la lit . a(-g) ale articolului 18 , aliniatul 1 :

a)durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate;

b)moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata;

c)prestatiile in bani si/sau in natura aferente desfasurarii activitatii în strainatate.;

d)conditii de clima;

e)reglementari principale privitoare la dreptul muncii in acea tara;

f)obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertate sau siguranta personala;

g)conditii de repatriere a lucratorului, dupa caz.

Bibliografie

- DREPTUL MUNCII, curs universitar, Mihaela Tofan, Mihai Bogdan Petrisor ;

- .raspunsurijuridice.ro;

-.portal-resurseumane.ro;

-suport de curs

Preview document

Clauze obligatorii ale contractului individual de munca - Pagina 1
Clauze obligatorii ale contractului individual de munca - Pagina 2
Clauze obligatorii ale contractului individual de munca - Pagina 3
Clauze obligatorii ale contractului individual de munca - Pagina 4
Clauze obligatorii ale contractului individual de munca - Pagina 5
Clauze obligatorii ale contractului individual de munca - Pagina 6
Clauze obligatorii ale contractului individual de munca - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Clauze obligatorii ale contractului individual de munca.docx

Alții au mai descărcat și

Servicii publice electronice în România

Capitolul I. Guvernarea electronică Noțiuni generale Pentru a înțelege mai bine cum funcționează serviciile publice electronice și la ce se...

Tendințe de modernizare a administrației publice din România

1. Noțiuni introductive în administrația publică 1.1 Concepte si definiții Administrația publică a apărut mai înainte de toate, atunci când doi...

Administrația publică în teritoriu

Administrația publică în teritoriu Activitatea executivă înfăptuită de administrația publică se realizează în cea mai mare parte a ei în...

Evaluarea performanțelor individuale în administrația publică din România

Managementul performanței este un proces strategic în activitatea de resurse umane, având ca scop îmbunătățirea activității organizației pe termen...

Sistemul administrativ al Finlandei

Introducere În Evul Mediu, regatul suedez a cucerit Finlanda și s-a ocupat de creștinizarea acesteia. Asezarea geografica a Finlandei, intre...

Contractul de achiziții

Achizițiile publice fac parte din activitatea desfașurată de o instituție publică. Deoarece activitatea unei instituții publice presupune un consum...

Smart City Gouvernance

In ultimii ani , notiunea de “smart city” este tot mai cunoscuta in toata lumea , inspirand strategiile atat din orasele mici , cat si din cele...

Internet of things implicații și probleme pentru societatea secolului XXI

REZUMAT Internet of Things reprezintă o tehnologie de pe piața actuală care are o însemnătate deosebită atât pentru consumatori, dar și pentru...

Te-ar putea interesa și

Aspecte cu Privire la Contractul Individual de Munca și Clauzele Acestuia

Introducere Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 ( Codul Muncii) reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în...

Cadrul Reglementativ al Dreptului Salariatului de a Beneficia de Concediu

Capitolul I Contractul individual de munca-temei al aparitiei raportului juridic de munca 1.1. Definitie si reglementare Dreptul la munca este...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Introducere “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi, temeiul unui stat, bogăţia unui popor”(Mihai Eminescu). Munca poate fi...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Anterior încheierii sau modificarii CIM, angajatorul are obligatia de a informa persoana care solicita angajarea ori, dupa caz, salariatul, cu...

Clauzele Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

Contractul individual de muncă. Definiţie: Articolul 10 din Codul Muncii dă o definiţie mai complexa contractului individual de muncă definindu-l...

Clauzele Obligatorii ale Contractului Individual de Muncă

I. Contractul individual de muncă Codul muncii defineste contractul individual de muncă ca fiind „contractul în temeiul caruia o persoană fizică,...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Munca

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub...

Clauze Obligatorii ale Contractului Individual de Munca

Introducere: Contractul individual de munca – definitie si obiect Potrivit art. 10 din Codul Muncii, contractul individual de munca este definit...

Ai nevoie de altceva?