Cercetarea accidentelor de munca

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4592
Mărime: 19.79KB (arhivat)
Publicat de: Amza Cazacu
Puncte necesare: 7

Extras din referat

CAPITOLUL I

1. Introducere. Baza legală

1.1 Cerinţe minime cu privire la comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor

1.2 Legislaţia naţională

Începând cu data de 1.10.2006 a intrat în vigoare Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, care are ca scop instituirea de măsuri privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor. Legea stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea şi instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Maniera de abordare a oricărui eveniment trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în Legea nr. 319/2006, cu privire la comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor.

Articolele 26 - 29 fac referire la obligaţia angajatorilor de a comunica şi cerceta accidentele de muncă.

Articolul 26 din Legea nr. 319/2006 se referă la orice eveniment, aşa cum este definit la art.5 lit. f), care va fi comunicat de îndată angajatorului, de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.

Articolul 27 din Legea nr. 319/2006 stabileşte obligaţia angajatorului de a comunica evenimentele, de îndată, precum şi modalitatea de semnalizare a unei boli profesionale.

Articolul 29 din Legea nr. 319/2006 stabileşte instituţia care se ocupă de cercetarea evenimentelor, astfel:

- de către angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca;

- de către inspectoratele teritoriale de munca, în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidenta sau confirmata, deces, accidente colective, incidente periculoase, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca lucrătorilor la angajatorii persoane fizice, precum si în situaţiile cu persoane date dispărute;

- de către Inspecţia Muncii, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

- de către autorităţile de sănătate publică teritoriale, respectiv a municipiului Bucureşti, în cazul suspiciunilor de boala profesionala si a bolilor legate de profesiune.

Rezultatul cercetării evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.

În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, instituţia medico-legala competenta este obligata sa înainteze inspectoratului teritorial de munca, în termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului de constatare medico - legala.

Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale se face în conformitate cu prevederile Capitolului VII din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, modificate şi completate ulterior (numite în continuare Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006).

Comunicarea evenimentelor va cuprinde cel puţin următoarele informaţii, conform modelului prevăzut în anexa nr.:

- denumirea/numele angajatorului la care s-a produs accidentul şi, dacă este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;

- sediul/adresa şi numărul de telefon ale angajatorului;

- locul unde s-a produs evenimentul;

- data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul;

- numele şi prenumele victimei;

- datele personale ale victimei: vârsta, starea civilă, copii în întreţinere, alte persoane în întreţinere, ocupaţia, vechimea în ocupaţie şi la locul de muncă;

- împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive;

- consecinţele accidentului;

- numele şi funcţia persoanei care comunică evenimentul;

- data comunicării;

- unitatea sanitară cu paturi la care a fost internat accidentatul.

Comunicarea se va redacta conform modelului din Anexa nr. 1.

CAPITOLUL II

2. Dosarul de cercetare a evenimentului

2.1. Cerinţe minime privind conţinutul dosarului de cercetare a evenimentului

În cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca cercetarea se execută de către angajator.

Comisia de cercetare a evenimentului va fi compusă din cel puţin 3 persoane, dintre care o persoană trebuie să fie, după caz:

- lucrător desemnat;

- reprezentant al serviciului intern de prevenire şi protecţie;

- reprezentant al serviciului extern de prevenire şi protecţie cu pregătire corespunzătoare conform art. 47 lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, modificate şi completate ulterior. Conform art. 123 din Normele metodologice de aplicare a prevederilorLegii nr. 319/2006, modificate şi completate ulterior:

- filele dosarului se numerotează, se semnează de inspectorul care a efectuat cercetarea şi se ştampilează cu ştampila angajatorului;

- se va menţiona în opis numărul total de file conţinut de dosarul şi numărul de file pentru fiecare document anexat la dosar;

- fiecare document, cu excepţia procesului-verbal de cercetare, se identifică ca anexă;

- paginile şi spaţiile albe se barează.

Alte cerinţe privind actele emise de inspectoratul teritorial de muncă care efectuează cercetarea:

- vor avea antet conform prevederilor Procedurii generale referitoare la procesul Controlul documentelor şi înregistrărilor;

- redactarea se va face cu fonturi Times New Roman, dimensiune de 14, spaţiate la 1 rând;

- formatul paginilor este A4, cu marginea stânga de 2,5 cm şi celelalte margini de 1,5 cm.

În completarea prevederilor art. 122 din Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, dosarul de cercetare va cuprinde:

Bibliografie

1. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă

2. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, modificate şi completate ulterior

3. Ghid pentru întocmirea dosarului de cercetare a evenimentelor – elaborat de Inspecţia Muncii din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

4. Ordinul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 3/03.01.2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM

5. Dosar de cercetare a accidentului de muncă în care a fost implicat lucrătorul societăţii.

Preview document

Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 1
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 2
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 3
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 4
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 5
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 6
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 7
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 8
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 9
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 10
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 11
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 12
Cercetarea accidentelor de munca - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Cercetarea accidentelor de munca.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea apărării împotriva incendiilor la AF Mihalca

Cap. 1. PREVEDERI GENERALE Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor presupune: a) stabilirea structurilor cu atribuţii în...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Accidente de Muncă

INTRODUCERE Din momentul în care omul a început că muncească – deci să desfăşoare o activitate conştientă, o activitate de transformare a...

Adordare generală privind protecția în muncă și protecția socială a angajaților. Studiu de caz - Grupul Școlar Toma Vodă Solca

INTRODUCERE Sistemul economic, fondat pe piaţa liberă, nu e capabil prin el însuşi să asigure un venit satisfăcător pentru toată populaţia, având...

Metodica cercetării accidentelor de muncă

Introducere Procedeul probator, denumit în Codul român de procedură penală cercetarea la faţa locului (art.129 C.p.) - cunoscut în legislaţiile...

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

INTRODUCERE Noţiunea de accident, în general, desemnează un eveniment neaşteptat, care apare brusc, este imprevizibil şi întrerupe desfăşurarea...

Cercetare Accident de Muncă

CAPITOLUL 1 GENEZA ACCIDENTELOR DE MUNCĂ ŞI ÎMBOLNĂVIRILOR PROFESIONALE Din relatările antice, rezultă existenţa unor preocupări şi acţiuni...

Direcțiile de îmbunătățire a protecției muncii - studiu de caz SC Maratex SA

INTRODUCERE NOTIUNEA DE PROTECŢIE A MUNCII În sens larg, prin protecţia muncii se desemnează ansamblul de norme obligatorii, respectarea lor...

Dreptul Muncii - Accidente de Munca

ACCIDENTE DE MUNCĂ 1. Prevederi generale Prin accident de muncă se înțelege vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicația acută...

Analiza sistemului psiho-sociotehnic din cadrul SC Salubris SA Iași - analiză psihologică a unui loc de muncă

CAPITOLUL I: ANALIZA SISTEMULUI PSIHOSOCIOTEHNIC DIN CADRUL SC SALUBRIS SA 1.1 PREZENTAREA SOCIETATII SC SALUBRIS SA Iasi este - unitate...

Ai nevoie de altceva?