Proiect semestrial - modelare pe piața financiară

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 2201
Mărime: 327.28KB (arhivat)
Publicat de: Marcel Vlad
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist. Univ. Drd. Silviu - Gabriel URSU

Cuprins

  1. Capitolul I. Durata Macaulay de evaluare a obligaţiunilor
  2. 1.1. Descrierea setului de ipoteze
  3. 1.2. Formularea modelului
  4. 1.3. Aplicabilitatea practică a modelului
  5. Capitolul II. Modelul binomial de evaluare a opţiunilor
  6. 2.1. Descrierea setului de ipoteze
  7. 2.2. Formularea modelului
  8. 2.3. Aplicabilitatea practică a modelului
  9. Bibliografie

Extras din referat

Capitolul I. Durata Macaulay de evaluare a obligaţiunilor

1.1. Descrierea setului de ipoteze

Durata unei obligaţiuni (DURATION) reprezintă măsura maturităţii obligaţiunii. Conceptul de durată a fost introdus în anii ’30 ai secolului trecut de către Frederick R. Macaulay.

Durata este o mărime ponderată a vieţii unei obligaţiuni, care ia în considerare mărimea şi scadenţa fiecărui flux cash. De fapt, aceasta este o medie a scadenţelor fiecărui flux ponderat cu ceea ce reprezintă fluxul respectiv în valoarea obligaţiunii.

Ponderea dată fiecărei perioade este valoarea PV a fluxului cash plătit la vremea respectivă sub formă de cotă-parte din preţul disimulat („dirty price“) al obligaţiuni respective.

În consecinţă determinarea duratei constă în calcularea ponderii valorii prezente a fiecărui cash-flow în totalul valorilor prezente ale acestora, urmată de înmulţirea fiecărei ponderi cu scadenţa fiecărui cash-flow şi însumarea valorilor obţinute.

Obligaţiunile corporative sunt obligaţiuni emise de companii private, fiind cele mai riscante dintre obligaţiuni. În prezent există agenţii internaţionale de rating care analizează şi clasifică emitenţii în funcţie de riscul lor pe mai multe clase de risc.

Aceste obligaţiuni există în patru forme:

- "simple": nu sunt garantate de către emitent;

- "garantate": emitentul garantează plata cuponului şi rambursarea principalului;

- "subordonate": au prioritate în cazul intrării în incapacitate de plată de emitentului;

- "convertibile": permit convertirea lor în acţiuni (de regulă) la o dată prestabilită.

Cea mai mare parte a obligaţiunilor corporative sunt răscumpărabile înainte de scadenţă. Uneori emisiunea de obligaţiuni poate fi dublată de impunerea de restricţii din parte creditorilor cu privire la managementul financiar al companiei emitente (plata dividendelor de exemplu).

Ipotezele pe care a fost construit modelul în cazul obligaţiunilor corporative sunt următoarele:

- Preţul obligaţiunii este rezultatul însumării valorilor prezente ale cash-flow-urilor;

- Rata cuponului este constantă până la maturitate.

- Suma împrumutată se rambursează în totalitate la scadenţă.

- Obligaţiunile sunt tranzacţionate în mod continuu.

- Rata de actualizare rd este constantă şi aceeaşi pentru toate scadenţele.

1.2. Formularea modelului

În condiţiile unei rate de actualizare constante, preţul unei acţiuni corporatiste care plăteşte un cupon anual se calculează cu ajutorul formulei:

unde,

P – preţul obligaţiunii;

C – cuponul anual;

r – rata de actualizare;

VN – principalul sau valoarea nominală;

T – numărul de ani până la maturitate;

Dacă ţinem cont de faptul că seria de cupoane plătite de emitent este o anuitate şi că valoarea prezentă a unei nauităţi de 1 u.m. în care plata se realizează la sfârşitul perioadei este:

Atunci putem calcula preţul obligaţiunii după formula:

Relaţia de calcul a duratei Macaulay pentru o obligaţiune corporativă (cupon anual) se calculează prin relaţia:

Preview document

Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 1
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 2
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 3
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 4
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 5
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 6
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 7
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 8
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 9
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 10
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 11
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 12
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 13
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 14
Proiect semestrial - modelare pe piața financiară - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Proiect Semestrial - Modelare pe Piata Financiara.docx

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Modelare pe Piața Financiară

Capitolul 1 Modele de evaluare a acţiunilor În contextul multiplelor programe de dezvoltare socio-economică, reformele sectoarelor economiei...

Fiscalitate

Capitolul I SISTEMUL FISCAL IN ROMANIA Concept, organizare si evolutie Obiectivele cursului 1. Intelegerea notiunilor “fisc”, “fiscal”, “sistem...

Ai nevoie de altceva?