Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 6832
Mărime: 39.03KB (arhivat)
Publicat de: Relu Scurtu
Puncte necesare: 9

Cuprins

  1. Capitolul I Expertiza contabila judiciara
  2. Procedura de efectuare a expertizei contabile judiciare
  3. Capitolul II Prezentarea generala a S.C. “Silcotub” S.A Zalau
  4. Denumirea, forma juridica, durata si sediul societatii
  5. Structura organizatorică a societăţii
  6. Elaborarea situatiilor financiare previzionate
  7. Capitolul III Concluzii
  8. Bibliografie

Extras din referat

Introducere

Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale si reprezinta prin urmare, mijloc de proba Raport de expertiza contabila cu observatii, cuprinde pe lânga elementele specifice raportului obisnuit, necalificat, un capitol distinct numit "Consideratii personale ale expertului contabil". Aceste consideratii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare. Standardul profesional nr. 35 al CECCAR recomanda expertului contabil numit din oficiu sa evite acest capitol din raportul de expertiza contabila judiciara, deoarece simpla sa existenta vine în contradictie cu principiul deontologic privind secretul profesional si confidentialitatea profesionistului contabil. Poate uzita de el expertul contabil recomandat de parte, fara a incrimina însa partile adverse implicate. Orice intentie sau tendinta de incriminare , chiar si disimulata, constituie o încalcare grava a principiilor deontologice carora expertul contabil trebuie sa se conformeze.

Raport de expertiza contabila cu opinii separate se întocmeste uneori, când pentru solutionarea unei cauze s-au numit mai multi experti din oficiu, sau ca experti-parte. Este important de retinut ca expertul-parte care a ajuns la un punct de vedere diferit de cel exprimat de expertul numit din oficiu, trebuie sa motiveze si sa argumenteze pe baza de probe punctul sau de vedere.

Când au fost numiti sau angajati mai multi experti contabili în aceeasi cauza se întocmeste un singur raport de expertiza contabila. În cazul existentei unor deosebiri de opinii, acestea sunt consemnate în cadrul raportului de expertiza contabila sau în cadrul unei anexe a acestuia.Raportul se semneaza si se parafeaza pe fiecare pagina, de catre expertii numiti de organele în drept sau de catre expertul contabil care a coordonat misiunea. De regula, raportul de expertiza contabila judiciara se întocmeste în doua exemplare, originale: unul pentru organul care a dispus efectuarea raportului de expertiza contabila judiciara, celalalt pentru arhivare la cabinetul expertului autor. La solicitarea organului beneficiar se pot elabora mai multe exemplare de raport cu valoare de original. Raportul de expertiza contabila judiciara, cu avizul organismului profesional privind auditul calitatii, se depune la organul judiciar cu un numar de 5 zile înaintea termenului de judecata fixat sau la data dispusa prin Ordonanta în cazul expertizelor întocmite în faza de urmarire sau cercetare penala.

Capitolul I

Expertiza contabila judiciara.

Expertiza tehnica efectuata de experti sau de specialisti, din dispozitia organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, în vederea lamuririi unor fapte sau împrejurari ale cauzei, constituie expertiza tehnica judiciara.

Valorificarea raportului de expertiza contabila

Raportul de expertiza contabila judiciara este valorificat în actul de justitie ca mijloc de proba, alaturi de alte probe administrate în functie de natura cauzei. Tocmai din acest motiv, expertiza contabila trebuie sa prezinte un nivel calitativ ridicat, astfel încât sa contribuie efectiv la solutionarea cauzei respective. Acest lucru nu se realizeaza însa din oficiu, fiind supus unei exigente aprecieri critice. În practica judiciara nu exista un sistem de ierarhizare a importantei probelor, expertiza contabila nefiind acceptata ca fiind superioara altor probe; forta de convingere a raportului de expertiza contabila este teoretic egala cu a celorlalte probe administrate. Prin urmare, expertiza contabila nu are forta probanta absoluta, ponderea sa fiind egala cu a oricarui alt mijloc de proba. Eficienta raportului de expertiza contabila ca mijloc de proba cu fundamentare stiintifica , este determinata de contributia sa la solutionarea cauzei. În evaluarea calitatii unei lucrari de expertiza contabila, organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii, cum ar fi corelatia cu alte probe. Este posibil însa, ca un raport de expertiza contabila temeinic fundamentat, prin raportare la stiinta contabilitatii si pe baza unor rationamente profesionale riguroase, sa poata dobândi caracterul de proba dominanta în judecarea unei cauze, chiar si în conditiile în care nu concorda întrutotul ce alte probe. Finalitatea actului de evaluare a calitatii si modului de valorificare a raportului de expertiza contabila judiciara revine organului care a dispus efectuarea expertizei, întrucât acesta raspunde de hotarârea care se pronunta pe baza documentelor probante. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciara presupune însusirea concluziilor acesteia de catre organul beneficiar. Este posibil, uneori, ca dupa examinarea lucrarii de catre organul care a dispus efectuarea expertizei contabile, sa se ajunga la concluzia ca aceste nu este corespunzator. În astfel de situatii, din oficiu sau la cererea oricareia dintre partile implicate, organul abilitat poate dispune masuri de refacere sau de completare a expertizei contabile.

Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de proba utilizabile în rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor în fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare. Expertizele contabile judiciare sunt probe individuale administrate de organul judiciar , concluziile acestora neputând fi automat însusite de catre organul care le-a dispus sau le-a acceptat; organul judiciar poate sa admita sau sa respinga concluziile expertizei contabile judiciare , în functie de nivelul stiintific, calitatea acesteia si corelatia cu celelalte probe administrate în cauzele supuse cercetarii si judecarii.Expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau acceptate, la cere partilor implicate în procesul judiciar, în toate fazele de desfasurare a acestuia, cu scopul stabilirii adevarului material si justei solutionari a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau de judecata.Expertizele contabile judiciare se afla la punctul de interferenta dintre domeniul contabilitatii si domeniul dreptului, îndeplinind functia de proba stiintifica. Obiectul de cercetare al expertizelor contabile îl constituie fenomenele si procesele economice reflectate de documentele cu valoare probatorie indicate de catre fiecare parte aflata în litigiu.

Principalele trasaturi caracteristice (particularitati) ale expertizei contabile judiciare sunt: este mijloc de proba în justitie si intervine numai atunci când organele judiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor în curs de ancheta sau de judecata;este activitatea prin care organele judiciare primesc informatii de natura economico-financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau judecate;se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele judiciare;are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico-operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare;confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri, etc.;intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de judecata , în vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei, deficientei, abaterii, etc.;este o activitate ocazionala care are loc doar când se dispune de catre organele judiciare.

Preview document

Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 1
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 2
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 3
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 4
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 5
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 6
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 7
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 8
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 9
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 10
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 11
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 12
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 13
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 14
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 15
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 16
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 17
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 18
Raportul de Expertiză Contabilă Judiciară - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Raportul de Expertiza Contabila Judiciara.doc

Alții au mai descărcat și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității

Introducere Lumea este într-o continuă evoluție, piața muncii este într-o continuă schimbare, la fel și nevoile utilizatorilor de informații....

Raport de Expertiză Contabilă Judiciară

Subsemnatul DP, expert contabil, domiciliat în localitatea Arad, str....., judeţul Arad, posesor al carnetului de expert contabil nr.55/ 1992,...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Raport de Expertiză Contabilă

Capitolul 1: Conceptul de expertizã contabilã 1.1 Noţiuni generale privind expertiza contabilã Expertiza contabilă este activitatea efectuată de...

Expertiză financiar-contabilă

1.Definirea expertizei contabile Prin expertiza contabila se intelege misiunea data unui expert contabil de a controla registrele, conturile si...

Expertiza Contabilă în Procesul Civil și Penal

CAP. I. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND EXPERTIZA, EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI EXPERTIZA CONTABILĂ JUDICIARĂ 1.1. Conceptul de expertiză Cuvântul expertiză...

Raport de Expertiză Contabilă Judiciară

Subsemnatul DP, expert contabil, domiciliat în localitatea Arad, str....., judeţul Arad, posesor al carnetului de expert contabil nr.55/ 1992,...

Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară

1. CONCEPTUL DE EXPERTIZA CONTABILA Calitatea de expert contabil a fost recunoscută printr-un decret regal, iar primele Institute de experti...

Raport de expertiză contabilă judiciară

Capitolul I INTRODUCERE Paragraful (I) Subsemnata Dumbravă Veronica, expert contabil, domiciliată în Comuna Berești - Meria, sat Berești Meria,...

Ai nevoie de altceva?