Apelul

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1206
Mărime: 18.95KB (arhivat)
Publicat de: Ştefana P.
Puncte necesare: 4

Extras din referat

Apelul, este o cale de atac conform Codului de procedură civilă, care permite justițiarilor să corecteze erorile instanțelor de judecată, fiind un mijloc prin care se poate obține anularea sau reformarea parțială/totală a unei hotărâri judecătorești. Potrivit legii, căile de atac sunt aplicabile doar în prezența unei hotărâri susceptibile de a fi atacată, conform art. 457 alin. 1, C.P.C. Ordinea între calea ordinară de atac a apelului și căile extraordinare de atac este reglementată în cazul identificării unei sentințe considerate nelegale. Astfel, căile extraordinare de atac, cum ar fi recursul, contestația în anulare și revizuirea, nu pot fi exercitate atâta timp cât calea de atac a apelului este deschisă. Sintetizând „o hotărâre susceptibilă de apel nu poate fi atacată decât prin intermediul acestei căi de atac.”

Codul de procedură civilă nu furnizează o definiție legală a apelului, astfel încât doctrina îl definește în funcție de principiile, soluțiile instanței de apel și caracteristicile apelului. De exemplu, din conținutul normelor referitoare la apel, art. 476, alin.1 indică că apelul, exercitat în termen, generează o nouă judecată asupra fondului, instanța de apel pronunțându-se atât în fapt, cât și în drept. Iar alin. 3 susține că prin apel se poate „solicita anularea hotărârii de primă instanță și respingerea sau anularea cererii de rechemare în judecată.”

Apelul, ca și cale de atac, permite controlul integral asupra soluționării de către prima instanță, având caracteristici definitorii, precum:

Calea de atac ordinară, părțile au libertate deplină de exercitare a apelului, fără condiții specifice privind deschiderea acestuia. Caracterul comun, apelul este accesibil părților implicate în proces, neexistând restricții asupra subiecților calificați. Caracterul ierarhic și de reformare, apelul este soluționat de o instanță superioară celei care a emis hotărârea atacată, având posibilitatea de a modifica hotărârea, reexaminând fondul. Caracterul devolutiv: Cauza este transmisă integral instanței superioare, inclusiv cu toate chestiunile de fapt și de drept aferente. Caracterul suspensiv de executare, hotărârea judecătorească are putere executorie numai după reexaminarea în fond de către a doua instanță.

Preview document

Apelul - Pagina 1
Apelul - Pagina 2
Apelul - Pagina 3

Conținut arhivă zip

Te-ar putea interesa și

Apelul în noul cod de procedură civilă

Lucrarea de faţă îşi propune un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai importante instituţii de drept procesual civil şi anume apelul. În...

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Apelul penal - particularitățile și efectele acestuia

INTRODUCERE. Orice persoană căreia i s-a lezat un drept oarecare poate pretinde repararea acestuia prin adresarea în instanţa de judecată, ce este...

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Reglementarea Juridică a Apelului în Dreptul Procesual

CAPITOLUL I. INSTITUŢIA APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL ROMÂN I.1. NOŢIUNEA DE CALE DE ATAC ŞI NOŢIUNEA DE APEL Căile de atac sunt mijloace...

Apelul în Procesul Penal

CAPITOLUL I: Consideraţii introductive privind căile de atac in general şi apelul in special Secţiunea I. Aprecieri privind căile de atac in...

Apelul în Procesul Penal

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. Cãile de atac în general Cãile de atac reprezintã acele mijloace prevãzute de lege prin care o hotãrâre...

Instanța apelului

Capitolul 1 - Aspecte introductive privind instituţia apelului 1. 1. Noţiune Apelul a apărut în legislaţiile ţărilor, într-o perioadă în care...

Ai nevoie de altceva?