Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3818
Mărime: 87.65KB (arhivat)
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Maria Harbada

Cuprins

 1. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare
 2. 1.1 Importanţa şi domeniul de aplicare al contractului de vânzare-cumpărare
 3. 1.2 Noţiunea şi caractele juridice ale contractului de vânzare-cumpărare
 4. II.Condiţii de validitate şi elementele contractului de vânzare-cumpărare
 5. 2.1 Condiţiile de valabilitate ale contractului de vânzare-cumpărare
 6. 2.2 Elementele contractului de vânzare-cumpărare
 7. III.Efectele contractului de vânzare-cumpărare
 8. 3.1 Obligaţiile vânzătorului
 9. 3.2 Obligaţiile cumpărătorului
 10. Conluzii
 11. Bibliografie

Extras din referat

I.Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare

1.1 Importanţa şi domeniul de aplicare al contractului de vânzare-cumpărare

Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi contracte cunoscute civilizaţiei umane. Reglementarea raporturilor de vânzare-cumpărare cuprinde o perioadă de dezvoltare de aproximativ patru mii de ani. De asemenea contractul de schimb este temelia apariţiei şi dezvoltării contractului de vânzare-cumpărare.

Din punct de vedere economic, vânzarea reprezintă o variantă mai evoluată a schimbului, din care îşi trag rădăcinile. Astfel, vânzarea-cumpărarea, pare a fi preluat forma schimbului dintre două lucruri, unul dintre ele având valoarea echivalentului general. Mai târziu însă cu apariţia monedei, vânzarea-cumpărarea capătă sensul schimbului unui lucru contra unei valori monetare - preţ (pretium).

Vânzarea-cumpărarea priveşte contractul prin care se strămută/transmite în schimbul unui preţ orice drept, şi nu doar cel de proprietate, precum un alt drept real sau un drept de creanţă.

Noul Cod Civil aduce în prim plan o schimbare majoră în materia contractelor în general, instituind un regim juridic comun contractelor comune şi comerciale, ca urmare a abrogării Codului comercial. Noţiunea de "contract special" este dominată de două antinomii: opoziţia dintre regulile generale şi regulile speciale, pe de o parte, iar pe altă parte, opoziţia dintre contractele numite şi contractele nenumite. Astfel, dreptul contractelor speciale se află între teoria generală a obligaţiilor şi organizarea particulară a unui contract individual.

Cu privire la domeniul de aplicare al contractului de vânzare-cumparare, noua reglementare alocă instituţiei vânzării un număr de 112 articole, de la art.1650 până la art.1762, care formează Capitolul I al Titlului IX "Diferite contracte speciale" din Cartea a V-a: Despre obligaţii. Noul Cod Civil aduce modificări importante cu privire la denumire, obiect, condiţii de validitate şi efetele sale.

Reglementări ale vânzării se găsesc şi in alte acte normative cum ar fi vânzarea locuinţelor proprietate de stat în condiţiile Legii nr. 85/1992, ale Legii nr. 112/1995 sau ale Legii nr.10/2001. În ceeea ce priveşte definiţia vânzării, conform art.1650 NCC reglementeză contractul de vânzare, iar nu de vânzare-cumpărare. Definiţia actualului cod civil nu este diferită mult faţă de cea prevăzută din Codul civil din 1864, deoarece, contractul de vânzare presupune transferul dreptului de proprietate asupra unui bun de la vânzător la cumpărător în schimbul plăţii unui preţ.

Prin definiţia formultă în art.1650 NCC, vânzarea este: "contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească."

Transmiterea imediată a dreptului de proprietate( la moementul încheierii vânzării), indiferent dacă s-a făcut predarea lucrului vândut sau plata preţului, operează numai dacă sunt întrunite următoarele condiţii :

- vânzătorul este proprietarul lucrului vândut;

- obiectul este proprietarul determinat individual;

- lucrul vândut există;

- părţile sau legea să nu fi amânat transferul dreptului de proprietate.

Preview document

Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 1
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 2
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 3
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 4
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 5
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 6
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 7
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 8
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 9
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 10
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 11
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 12
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 13
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 14
Condiții de Validitate și Domenii de Aplicare a Contractului de vânzare-cumpărare - Pagina 15

Conținut arhivă zip

 • Conditii de Validitate si Domenii de Aplicare a Contractului de Vanzare-Cumparare.docx

Alții au mai descărcat și

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Condiții de validitate ale contractului de donație

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Testamentul

INTRODUCERE Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche....

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare

CAPITOLUL 1 – Noţiunea si caracterele generale ale contractului de vânzare - cumpărare 1.1.Noţiunea contractului de vânzare - cumpărare Vânzarea...

Contractele

1. NOŢIUNI GENERALE Conform art. 942 C.c. “Contractul este acordul între două sau mai multe persone, spre a constitui sau a stinge între dânşii...

Contractul de vânzare-cumpărare

,, Trăim din ce în ce mai mult contractual “ , spunea încă din 1937 L. Josseran , un mare civilist francez . Alegaţia este valabilă cu atât mai...

Efectele contractului de vânzare-cumpărare

I. Efectele contractului de vanzare-cumparare Contractul de vanzare-cumparare, prin incheierea sa, produce anumite efecte, urmarite de partile...

Te-ar putea interesa și

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Antecontractul de vânzare - cumpărare imobiliară

Capitolul 1 Noţiune Secţiunea I Definiţie şi esenţă Antecontractul de vânzare-cumpărare este un acord de voinţe contractual prin care părţile...

Condiții de validitate ale contractului de vânzare-cumpărare

I Noţiuni generale 1. Privire istorică Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi...

Inchierea și revocarea donației

INTRODUCERE Lucrarea „Încheierea și revocarea contractelor de donație” relevă contractele de donație care pot fi înfăptuite în diverse forme...

Contractul - donație

INTRODUCERE Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligațiilor civile și comerciale are ca obiect de...

Convenția Accesorie de Arvună

SECŢIUNEA 1: NOŢIUNE I.1.1. SEDIUL MATERIEI 1. Reglementarea instituţiei arvunei o face Codul Civil Român în art.1297-1298, în cuprinsul titlului...

Contractul de Locațiune

ARGUMENT Contractele de locaţiune dau naştere la obligaţii atât faţă de locatar cât şi faţă de locator; fiecare din părţi având clare sarcinile ce...

Ai nevoie de altceva?