Primul termen de judecată

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1227
Mărime: 34.75KB (arhivat)
Publicat de: Bălașa A.
Puncte necesare: 5
Facultatea de Drept
Universitatea Nicolae Titulescu, Bucuresti
Materie: Drept Procesual Civil II

Extras din referat

Procesul civil reprezintă, în esență, activitatea tuturor organelor și persoanelor ce participă la dezbateri în vederea realizării sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile încălcate sau nerecunoscute. Desfășurarea procesului civil se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzătoare fiecărei faze. Aceasta este desfășurarea normală a procesului civil, o desfășurare continuă, cu parcurgerea numai a fazelor strict necesare .

Pentru a reliefa accentuat trăsăturile procesului civil, am realizat o analiză a primului termen de judecată. Deși judecata unui proces se realizează la mai multe termene stabilite de instanță, primul termen de judecată reprezintă prima întâlnire a justițiabililor cu acesta și prezintă o importanță practică deosebită în cursul soluționării unui proces. Acest lucru se datorează actelor de procedură pe care reclamantul și pârâtul le pot îndeplini până la acest moment, dar și a responsabilităților pe care instanța trebuie să le îndeplinească.

Primul termen de judecată are corespondent în Vechiul Cod de procedură civilă prima zi de înfățișare, preluând astfel funcțiile acesteia. Așa cum am precizat mai sus, importanța practică a primului termen de judecată este în mod clar conturată grație actelor de procedură realizate de către reclamant și pârât până la acest moment al procesului.

Potrivit reglementărilor legale, la primul termen de judecată se efectuează acte de procedură care au ca scop completarea cadrului inițial al procesului și substituirea anumitor lipsuri semnalate până la această dată, neefectuarea acestora atrăgând sancțiunea decăderii din dreptul de a le mai putea îndeplini .

Conform art. 204, alin. (1) Cod de procedură civilă, reclamantului i se dă dreptul, ca până la primul termen de judecată la care este legal citat, să își modifice cererea și să propună noi probe, sub sancțiunea decăderi, urmând ca instanța să dispună amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei. Dispozițiile acestui articol au caracter de ordine publică . Probele noi trebuie să fie diferite față de cele indicate deja în cererea de chemare în judecată, ceea ce înseamnă că, dacă acțiunea principală nu cuprinde o asemenea mențiune, reclamantul nu va putea, în temeiul dispozițiilor art. 204 alin. (1) Cod de procedură civilă, să solicite direct la primul termen de judecată probele de care înțelege să se folosească în susținerea pretențiilor sale . Totodată, potrivit alin. (3) al aceluiași articol, atunci când părțile își dau acordul expres, reclamantul își poate modifica cererea de chemare în judecată și după primul termen de judecată. Prin ,,acordul expres” al tuturor părților, rezultă că înțelegerea părților nu poate fi dedusă din lipsa unui răspuns al acestora în acest sens și nici din neprezentarea lor în fața instanței, deși au fost citate cu mențiunea de a-și preciza poziția procesuală față de modificarea cererii principale de către reclamant .

Preview document

Primul termen de judecată - Pagina 1
Primul termen de judecată - Pagina 2
Primul termen de judecată - Pagina 3
Primul termen de judecată - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Primul termen de judecata.docx

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ privind căile de atac ordinare în procesul penal - apelul și recursul

CUVÂNT ÎNAINTE Statul de drept presupune asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către autorităţile publice, fără...

Efectele divorțului asupra copiilor minori din cadrul familiei

INTRODUCERE Legiuitorul permite oricărei persoane căsătorite să solicite desfacerea căsătoriei, atunci când datorită unor motive temeinice...

Recursul - Cale Ordinară de Atac

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND CĂILE DE ATAC ÎN GENERAL 1.1) Aprecieri privind căile de atac 1.1.1) Noţiunea şi funcţionarea...

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Judecata în fața instanței de fond - etapa scrisă

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I Consideraţii generale privind justiţia Noţiunea de justiţie are mai multe sensuri : - Intr-un...

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Judecata în Prima Instanță

Judecata în Prima Instanţa 1. Introducere Noţiunea de judecată are un sens restrâns, prin care se înţelege operaţiunea logică practică şi...

Rolul Activ al Judecătorului

Principiul rolului activ al judecătorului Rolul activ al judecătorului este, deopotrivă, un principiu fundamental în procesul civil în afară de...

Ai nevoie de altceva?