Respectul vieții private

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1372
Mărime: 24.50KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela C.
Puncte necesare: 4
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Drept civil

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. Delimitări conceptuale 4
  3. Domeniul vieții private 6
  4. Concluzii ...7
  5. Bibliografie ...8

Extras din referat

Introducere

Respectul vieții private și al demnității persoanei umane sunt aspecte care ne vizează în mod direct pe fiecare în parte. Sunt dese situațiile în care dacă cineva ne lezează viața personală și integritatea, să nu acționăm în mod direct, împăcându-ne cu ideea că ni s-a făcut un rău pe care, însă, îl trecem cu vederea.

În anul 1948 în Declarația Universală a Drepturilor Omului se afrmă faptul că nimeni nu va fi obiectul imixtiunilor arbitrare în viața sa privată și că oricine are dreptul la protecție legală împotriva unor astfel de imixtiuni.

Astfel, in 1950 Declarația Universală a Drepturilor Omului consacra, de manieră directă, dreptul persoanei la respectarea vieții sale private, a domiciliului și a corespondenței. Pactul internațional relativ la drepturile civile și politice nu face decât să reitereze ideea ocrotirii dreptului la viață privată, ca unul dintre drepturile fundamentale ale omului.

Modelul european plasează respectul vieții private în contextul drepturilor și libertăților individuale care suportă limitele impuse de exercitarea drepturilor și libertăților celorlalți. Dreptul la viață privată se fundamentează, din acest punct de vedere, pe echilibrul ponderat între interesele indivizilor și interesul general. Aceasta este, de altfel, ideea-laitmotiv a hotărârilor Curții de la Strasbourg pronunțate pe marginea art. 8 din Convenție .

Legiuitorul român reglementează în noul Cod civil, la Cartea I (Despre persoane), în Titlul II (Persoana fizică), sub Capitolul II intitulat „Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente”, începând cu art. 58 și până la art. 81 inclusiv, un ansamblul de drepturi identificate la art. 58 prin marginalul „Drepturi ale personalității”, statuând că „Orice persoană are dreptul la viață, sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieții private, precum și alte asemenea drepturi recunoscute de lege”.

Delimitări conceptuale

În actuala Constituție a României, legile fundamentale recunoșteau formal secretul corespondenței și inviolabilitatea domiciliului , aspecte ale vieții private, dar nu conțineau precizări despre viața privată ca atare.

Actuala Constituție a României afirmă dreptul la viață ca drept fundamental și complex, aspect al respectării personalității omului, proclamată ca valoare supremă în primul său titlu .

Astfel, in art.26 alin.(1) se prezintă obligația autorităților în raport cu respectarea vieții private a cetățeanului “ Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familiară și privată” .

Viața intimă este acel segment care este „mai personal” decât viața privată și de familie .

Tot ceea ce înseamnă intimitatea este de domeniul privat, dar viața privată nu este în mod necesar numai intimă.

Conținutul vieții private pare a se modifica sub aspectul conținutului și limitelor divulgării, după cum persoana vizată este cunoscută publicului ca om politic, artist al scenei sau ecranului, sportiv de performanță sau simplu cetățean .

S-a spus că viața privată este dreptul individului la o viață retrasă și anonimă dar totodată este un concept cameleonic, care își schimbă înfățișarea, de-a lungul timpului, dar care își păstrează, totodată, elemente de perenitate.

Pe langa limitele generale la care face referire art. 75 NCC, exista situatii speciale reflectate in reglementare, care limiteaza caracterul absolut al dreptului la viata privata.

In acest sens, potrivit art. 27 alin. 2 din Constitutie, dreptul la viata privata poate suferi restrangeri in cazul :

a) executarii unui mandat de arestare sau a unei hotarari judecatoresti,

b) inlaturarii unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane sau cel al

c) apararii securitatii nationale sau a ordinii publice.

Bibliografie

1. Noul Cod Civil

2. M. Constantinescu, I. Deleanu, A. Iorgovan, I. Muraru, F. Vasilescu, I. Vida, Constituția României - comentată și adnotată, București, R.A. „Monitorul Oficial”, 1992,

3.Constituția Romaniei

4. E. Tanislav, Ocrotirea penală a dreptului la intimitate, „Revista de drept penal”, nr. 3, 1998

Preview document

Respectul vieții private - Pagina 1
Respectul vieții private - Pagina 2
Respectul vieții private - Pagina 3
Respectul vieții private - Pagina 4
Respectul vieții private - Pagina 5
Respectul vieții private - Pagina 6
Respectul vieții private - Pagina 7
Respectul vieții private - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Respectul vietii private.docx

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Vicii de consimțământ - dolul

DOLUL (VICLENIA) 1. Definiţie Dolul este viciul de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene,...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Statutul juridic al jurnaliștilor în situații de conflict armat

Introducere Lucrarea de faţă are la bază o problemă reală cu care populaţia în ansamblu şi „universul” media se confruntă de fiecare dată când...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Dreptul persoanei la respectarea vieții private în jurisprudența CEDO

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Înregistrările și interceptările audio-video și telefonice - mijloace de probă în procesul penal

Capitolul 1. Consideratii preliminare referitoare la mijloacele de proba audio-video in cadrul sistemului probator Orice persoana are dreptul la...

Violarea Dreptului la Secretul Corespondenței

Introducere Respectarea secretului corespondenţei - Drept fundamental al omului Drepturile si libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului...

Drepturile Omului - Studiu de Caz

In speta se face vorbire despre o pretinsa incalcare a art.8 al Conv.Europene a Drepturilor Omului, (dreptul la respectarea vietii private), a...

Dreptul la respectarea vieții private și de familie

Schimbările intervenite în întreaga lume de-a lungul anilor au avut efecte, atât pozitive, cât și negative asupra modului în care este privită...

Dreptul la Respectarea Vieții Private și de Familie

DREPTUL LA RESPECTAREA VIEȚII PRIVATE ȘI DE FAMILIE 1. Definirea conceptului de drepturi ale omului În literatura de specialitate au fost...

Ai nevoie de altceva?