Răspunderea administratorilor societăților comerciale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3968
Mărime: 46.06KB (arhivat)
Publicat de: Iancu Zaharia
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tanasoiu Nicolae

Cuprins

  1. CAPITOLUL I. Răspunderea administratorilor societăţilor comerciale
  2. 1.1 Reglementarea juridică a răspunderii administratorilor
  3. 1.2 Răspunderea civilă a administratorilor
  4. 1.2.1 Diferite forme şi cazuri de răspundere civilă a administratorilor
  5. 1.2.2 Acţiunea în răspundere civilă contractuală sau delictuală
  6. 1.3 Răspunderea penală a administratorilor
  7. Bibliografia

Extras din referat

CAPITOLUL I.

Răspunderea administratorilor societăţilor comerciale

1.1 Reglementarea juridică a răspunderii administratorilor

Conform art. 72 din Legea nr. 31/1990, obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele special prevăzute de legea societăţilor comerciale.

În art. 73 din aceeaşi lege se precizează că administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi;

b) existenţa reală a dividendelor plătite;

c) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Administratorii răspund faţă de societate pentru nerespectarea obligaţiilor izvorâte din mandatul încredinţat.

În acest caz răspunderea lor este civilă contractuală. Însă administratorii răspund şi pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin din legea societăţilor comerciale.

Încălcarea unei obligaţii legale constituie pentru administratori o faptă ilicită, care în raport de gravitatea acesteia poate fi un delict civil sau o infracţiune.

În acest caz răspunderea administratorilor poate fi una civilă delictuală ori o răspundere penală. Reprezentantul permanent, persoană fizică, al unui administrator persoană juridică va răspunde ca şi un administrator persoană fizică.

Răspunderea reprezentantului nu exonerează de răspundere pe administratorul persoană juridică şi nici nu-i micşorează răspunderea solidară (art. 136 alin. 2 din Legea nr. 31/1990).

- exonerează - a scuti pe cineva, total sau parţial, de o datorie, de o obligaţie, de o sarcină.

1.2 Răspunderea civilă a administratorilor

Între răspunderea civilă contractuală şi cea delictuală a administratorilor societăţii comerciale nu există deosebiri de esenţă. În timp ce răspunderea contractuală a administratorilor este angajată în raporturile lor juridice cu societatea, răspunderea civilă delictuală intervine în raporturile cu terţii, precum şi atunci când încălcarea unei obligaţii contractuale constituie în acelaşi timp şi o infracţiune.

În doctrina comercială se apreciază că există trei variante ale răspunderii civile:

- răspundere ordinară (normală) a administratorilor faţă de societate şi faţă de asociaţi;

- răspundere excepţională faţă de terţi

- răspundere agravată în caz de faliment al societăţii comerciale precum şi în anumite cazuri specifice de răspundere civilă a administratorilor, reglementate în mod expres de Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale considerate ca o răspundere comercială (răspundere societară).

1.2.1 Diferite forme şi cazuri de răspundere civilă a administratorilor

a) Răspunderea ordinară (normală) faţă de societate a administratorilor

Această formă de răspundere civilă a administratorului este una contractuală. Administratorul, în calitate de organ al societăţii, urmează să răspundă, lato sensu, pentru neîndeplinirea totală sau parţială, ori îndeplinirea cu întârziere a obligaţiilor ce îi revin din contractul constitutiv al societăţii (mandatul convenţional), ori din prevederile legii (mandatul legal), precum şi din hotărârile adunării generale a asociaţilor (acţionarilor).

În acest ultim caz, societatea a suportat prejudiciul produs de administrator şi urmează a se îndrepta cu o acţiune în regres împotriva administratorului.

În cadrul răspunderii directe faţă de societate se impune o distincţie între administratorul unic şi organul colegial de administrare, pe de o parte, şi între administratorul persoană fizică şi administratorul persoană juridică, pe de altă parte.

Administratorul unic persoană fizică nu ridică nici un fel de probleme în privinţa răspunderii sale directe faţă de societate. Aceasta se angajează în condiţiile dreptului comun al răspunderii civile contractuale.

- lato sensu - în sens larg

În cazul administratorului colegial, funcţionează principiul că nu există o răspundere directă a acestuia ca entitate distinctivă, ci numai o răspundere individuală a fiecărui administrator care face parte din consiliul de administraţie sau din comitetul de direcţie.

Referitor la administratorul persoană juridică, poate exista o răspundere directă faţă de societatea pe care o administrează pentru neexecutarea obligaţiilor rezultate din contractul de administrare şi o răspundere de regres, faţă de reprezentantul său permanent persoană fizică, potrivit art. 136 din Legea nr. 31/1990.

Preview document

Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 1
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 2
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 3
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 4
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 5
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 6
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 7
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 8
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 9
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 10
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 11
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 12
Răspunderea administratorilor societăților comerciale - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Rapunderea Administratorilor Societatilor Comerciale.docx

Alții au mai descărcat și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Răspunderea administratorului într-o societate

Introducere Pentru a putea determina care sunt faptele ce atrag răspunderea administratorului unei societăți, este necesar de a porni de la natura...

Administratorul în Societățile Comerciale

NOŢIUNI GENERALE PRIVIND SOCIETAŢILE COMERCIALE I. Noţiunea, Reglementarea şi Clasificarea Societăţilor Comerciale 1.1 Originile societăţii...

Deschiderea Procedurii Falimentului

CAPITOLUL I DESCHIDEREA PROCEDURII FALIMENTULUI În reglementarea Legii nr. 85/2006, procedura falimentului constă într-un ansamblu de operaţiuni...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Societatea cu Răspundere Limitată

Societatea cu raspundere limitata e societatea în care partile nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si care nu pot fi cedate altor...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOŢIUNEA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îşi datorează...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOTIUNEA SI CARACTERISTICILE SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA 1.1. Aspecte introductive Societatea cu răspundere limitată este...

Administratorii societății comerciale cu răspundere limitată

Prezentare generala a societatilor cu raspundere limitata Reprezentand rezultatul nevoilor resimtite in activitatile comerciale (datorate faptului...

Contabilitatea Stocurilor de Mărfuri

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1. MOTIVAŢIE ŞI METODE ŞTIINŢIFICE DE CERCETARE FOLOSITE Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Societatea în Nume Colectiv

Capitolul I Noţiunea societăţii în nume colectiv 1.1. Noţiunea societăţii în nume colectiv Societatea în nume colectiv este cea mai veche formă...

Ai nevoie de altceva?