Societatea cu răspundere limitată

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2973
Mărime: 28.99KB (arhivat)
Publicat de: Sori T.
Puncte necesare: 4

Extras din referat

1. Introducere

Societatea cu răspundere limitată a fost creată pentru a oferi un cadru juridic cât mai adecvat simbiozei dintre muncă și capital mic sau mijlociu, de a răspunge exigențelor exploatării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Echilibrarea ponderii elementului personal și cu a celui patrimonial a condus la apariția acestei forme de societate mixtă care îmbină avantajele societăților de persoane și cele ale societăților de capitaluri.

- în cadrul SRL, asociații răspund în limita aporturilor lor la capitalul social pentru obligațiile societății.

- SRL se înființează în temeiul actului constitutiv alcătuit din contract de societate și statut.

- cum relația dintre asociați are la bază încrederea lor reciprocă, numărul acestora este mic, de regulă 2 persoane, însă limitat de lege la maximum 50 de persoane.

- dimensiunea personală a societății impune fracționarea capitalului acesteia în părți sociale, titluri de valoare care nu pot fi negociate și în principiu nici nu pot fi transmise.

- în schimbul părților sociale, asociații contribuie la constituirea capitalului social numai cu aporturi în numerar și aporturi în natură. Prin legea nr. 223/2020 pentru simplificarea și debirocratizarea transferului de părți sociale și a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990, a fost eliminată limita de 200 lei pentru capitalul social al unui SRL. Prin modificarea art. 11 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 si anume „(1) Capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată se divide în părți sociale egale” valoarea capitalului social al unei societăți cu răspundere limitată nu poate fi mai mică de 1 leu.

Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic (SRL unipersonală) este singura structură societară care poate fi constituită și prin actul de voință al unei singure persoane, situație în care prezintă următoarele particularități:

- actul constitutiv este format exclusiv din statut, act juridic unilateral.

- o persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură SRL; iar o SRL nu poate avea ca asociat unic o altă SRL cu asociat unic.

- dacă se contribuie la constituirea capitalului social cu aporturi în natură, acestea obligatoriu sunt supuse unei expertize de specialitate pentru a se asigura o evaluare obiectivă a bunurilor.

- asociatul unic deține toate prerogativele de conducere a societății, voința societară concretizându-se în decizia asociatului unic, care trebuie consemnată în scris de îndată.

- asociatul unic poate cumula și calitatea de salariat al SRL, beneficiind în această calitate de ansamblul drepturilor salariale și de asigurări sociale.

- sub sancțiunea nulității absolute, toate contractele dintre asociatul unic și societate trebuie să fie încheiate în formă scrisă.

2. Infiintarea Societatii cu raspundere limitata

Societățile reglementate de Legea nr.31/1990 sunt acele persoane juridice înregistrate la registrul comerțului, care exploatează o întreprindere economică pe riscul lor și, eventual și în subsidiar pe riscul asociaților, în vederea obținerii de profit.

In cazul SRL, la infiintare distingem două etape bine precizate normativ:

2.1. întocmirea actului constitutiv în conformitate cu condițiile impuse de lege,

2.2. înregistrarea și autorizarea funcționării societății.

2.1. Actul constitutiv este alcătuit:

- din contract de societate și statut, în cazul societății cu răspundere limitată pluripersonale (doi sau mai mulți asociați);

- numai din statut, în cazul societății cu răspundere limitată cu asociat unic (unipersonală).

În principiu, contractul de societate se referă la raporturile dintre asociați și dintre aceștia și societate, iar statutul stipulează modul de organizare, de funcționare și de desfășurare a activității societății, inclusiv de încetare a acestei entități juridicico-economice. In practică cele două acte juridice sunt contopite într-un înscris unic.

Condițiile de fond și de formă ale actului constitutiv

Având în vedere particularitățile actului constitutiv guvernat deopotrivă de codul civil și de Legea nr.31/1990, încheierea sa valabilă implică îndeplinirea atât a condițiilor generale de fond și de formă, cerute pentru orice tip de act juridic, dar și a anumitor condiții speciale acestui tip particular de act juridic.

Preview document

Societatea cu răspundere limitată - Pagina 1
Societatea cu răspundere limitată - Pagina 2
Societatea cu răspundere limitată - Pagina 3
Societatea cu răspundere limitată - Pagina 4
Societatea cu răspundere limitată - Pagina 5
Societatea cu răspundere limitată - Pagina 6
Societatea cu răspundere limitată - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Societatea cu raspundere limitata.docx

Alții au mai descărcat și

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România

Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a conferit personalitate juridică care oferă cadrul optim pentru realizarea...

Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă şi abandonarea economiei centralizate, planificate a făcut necesară şi o reformă legislativă de...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I NOŢIUNEA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială, ca şi toate celelalte instituţii ale dreptului, îşi datorează...

Funcționarea Societăților cu Răspundere Limitată

1.0 Introducere Soocietatea cu răspundere limitată este forma de societate comercială aparută mai tîrziu în activitatea comercială. Aceasta formă...

Administratorii societății comerciale cu răspundere limitată

Prezentare generala a societatilor cu raspundere limitata Reprezentand rezultatul nevoilor resimtite in activitatile comerciale (datorate faptului...

Societatea cu Răspundere Limitată

Capitolul I Societăţile comerciale - Prezentarea generală a societăţilor comerciale Noţiunea şi formele societăţii comerciale Reglementarea...

Societatea cu răspundere limitată

INTRODUCERE În elaborarea acestei lucrari am pornit de la ideea ca societatea cu raspundere limitata este o societate constituita, pe baza...

Modalități de înființare a unei societăți cu răspundere limitată SRL

Pentru definirea societăţii comerciale, cea mai apropiată accepţiune este dată de dispoziţiile Codului civil român, care în articolul 1491 dispune...

Ai nevoie de altceva?