Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6471
Mărime: 37.06KB (arhivat)
Publicat de: Minodora Niculescu
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Scopul lucrării: analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova.

Obiective:

- Idendtificarea cadrului legal ce reglementează autonomia locală.

- Definirea autonomiei locale reieșind din cadrul legal.

- Evidențierea principiilor descentralizării administrative, consacrate de legiuitor.

- Domeniile proprii de activitate ale autorităților publice locale

1. Evoluția cadrului legal ce reglementează autonomia locală în Republica Moldova.

În Republica Moldova, reforma administrației publice locale a fost inițiată în 1991 prin Legea cu privire la bazele autoadministrării locale nr. 635-XII, adoptată de Parlament la 10 iulie 1991 . Această lege a inițiat implementarea unui nou sistem de administrație publică locală în două niveluri: la primul ni vel - comune, orașe; la al doilea nivel - județe, care veneau să schimbe delimitarea teritorial-administrativă din perioada sovietică

Prin Hotărârea nr. 636-XII din 10 iulie 1991 „Privind aplicarea Legii Republicii Moldova cu privire la bazele autoadministrării locale”, Parlamentul stabilește o perioadă de tranziție spre noul sistem de administrare. Această hotărâre prevedea în prima etapă desființarea raioanelor existente ca unități administrativ-teritoriale și introducerea unui sistem tranzitoriu de administrare locală pe baza unui regulament adoptat de Guvernul Republicii Moldova. Guvernul R. Mol do va, prin Hotărârea nr. 357 din 22 iulie 1991, adoptă „Regulamentul provizoriu privind funcționarea organelor autoadministrării locale în Republica Moldova în perioada de tranziție” (până la definitivarea noii împărțiri teritorial-administrative). Astfel, activitatea autorităților publice era reglementată de vechile instrucțiuni și regulamente din perioada sovietică. În pofida stipulării în Constituția Republicii Moldova a principiilor de bază ale organizării administrării publice locale - autonomia locală; descentralizarea serviciilor publice; eligibilitatea autorităților publice locale; consultarea cetățenilor în probleme locale de interes deosebit - până în 1998 nu se reușește a fi puse în practică..

Pornind din 1991, anul în care s-a adoptat Legea Republicii Moldova nr. 635-XII din 10 iulie 1991 cu privire la bazele autoadministrării locale și până în prezent nu s-a găsit o soluție eficientă privind organizarea administrativă a teritoriului. În toată această perioadă au fost depuse numeroase eforturi de reformare a sistemului administrației publice locală, însă aceste eforturi au fost diminuate de lipsa unei viziuni strategice clare asupra obiectivelor pe termen lung, instabilitatea politică și administrativă a administrației centrale și situației economice precare a comunităților teritoriale.

Lipsa unui mecanism efectiv de descentralizare administrativă și financiară, abordarea formalistă a unor principii constituționale, și politicile de centralizare care au prevalat ori de câte ori Parlamentul Republicii Moldova a inițiat reforme în domeniul administrației publice locale.

Astfel, se identifică cel puțin 4 etape distincte care au definit agenda de interes legislativ față de domeniul administrării publice locale: (1) 1991- 1994; (2) 1994-1998; (3) 1998-2003; (4) 2003 - până în prezent. Încercările de a reforma administrația publică locală nu a reprezentat o prioritate, pentru că metodele centraliste au prevalat în gestionarea sistemului bugetar, în privatizarea și furnizarea de servicii publice, iar schimbările așteptate au fost mult prea lente și fragmentate.

În 1994 se adoptă Legea privind administrația publică locală nr. 310-XIII din 07.12.1994 și Legea cu privire la alegerile locale nr. 308-XIII din 07.12.1994. Aceste acte legislative sunt o încercare de a instituționaliza o administrație publică locală în conformitate cu necesitățile statului democratic. Însă calitatea acestora lasă de dorit, iar amploarea reformei este una mică și rezervată. Totuși, e de menționat că aceste legi încearcă să stabilească: independență în adoptarea deciziilor; participarea cetățenilor la procesul decizional, autonomie în stabilirea relațiilor între unitățile administrativ-teritoriale; rezolvarea sub propria responsabilitate, în limitele competențelor stabilite prin lege a problemelor de interes local; alegerea prin vot direct pe baza pluralismului politic a autorităților publice locale; asigurarea autogestiunii financiare și economice.

Legea privind administrația publică locală din 1994 nu face o delimitare strictă a competențelor între nivelul I și nivelul II al puterii locale. Primarii erau reprezentanți ai puterii executive supreme, având funcții de tutelă administrativă. Serviciile publice locale purtau răspundere în fața acestora, iar „structura serviciilor publice centrale de specialitate nu lasă spațiu pentru serviciile locale descentralizate, în virtutea faptului că în republică era păstrat chiar și ministerul gospodăriei comunale” . Analiștii apreciau ambele legi ca unele ambigue și contrare prevederilor Constituției Republicii Moldova. În particular, se critica modalitatea de desemnare a aleșilor locali - președintele comitetului executiv raional se alegea la propunerea guvernului, iar primarul, în caz dacă în al doilea tur de scrutin nu a fost ales, se numea și se demitea din funcție prin decret prezidențial .

Bibliografie

1. Carta Europeană „Exercițiul autonom al puterii locale”, Strasbourg, 1995.

2. Declarația universală cu privire la autonomia locală, adoptată la cel de-al 27-lea Congres Mondial al Uniunii Internaționale a Autorităților Locale , Rio de Janeiro, 1985.

3. Constituția Republicii Moldova, MOLDPRES, Chișinău, 2000.

4. Legea privind administrația publică locală nr. 436 din 28 decembrie 2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35 din 09.03.2007.

5. Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28.12.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 29-31 din 02.03.2007.

6. Cadrul legal al administrației publice locale în Republica Moldova, Cartea albă. Situația autonomiei locale în Republica Moldova. Chișinău: Editura Cartier, 2000.

7. Furdui V. Probleme și conflicte juridice actuale din domeniul APL. Chișinău, 2004.

8. Manda C. și Manda C. C. Știința administrației, curs universitar. Ediția a 3-a, revăzută și adăugită. București: Editura Universul Juridic, 2008.

9. Orlov M., Belecciu Ș. Drept administrativ. Chișinău: Editura Epigraf, 2006.

10. Popa V. Raport general privind situația autonomiei locale în Republica Moldova. Chișinău: Editura I.D.I.S. „Viitorul”, 2004.

11. Popa V., Furdui V. Raport general privind situația autonomiei locale în Republica Moldova. Chișinău: Editura I.D.I.S. „Viitorul”, 2004.

12. Preda M. Drept adminstrativ, partea specială. București: Editura Lumina Lex, 2007.

http://www.editurauniversitara.ro/media/pdf/52a044fcc2b22Aspecte_juridico_administrative.pdf

Preview document

Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 1
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 2
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 3
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 4
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 5
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 6
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 7
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 8
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 9
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 10
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 11
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 12
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 13
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 14
Analiza juridică a autonomiei locale din Republica Moldova - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Analiza juridica a autonomiei locale din Republica Moldova.docx

Te-ar putea interesa și

Autonomia Locală și Integrarea Europeană

INTRODUCERE România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi...

Raport privind Practica de Producție și Licență în Cadrul Direcției Generale Finanțe Ialoveni

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Importanţa şi necesitatea studierii procesului de consolidare a finanţelor publice locale în sistemul...

Rolul Administrației Publice Locale în Organizarea Serviciilor socio-comunitare

INTRODUCERE Prezenta lucrare abordează o problemă foarte importantă pentru organizarea serviciilor publice de către administraţia publică locală –...

Societatea comercială și impunerea

Introducere Importanța și actualitatea temei cercetate. Fiscalitatea s-a dovedit a fi unul dintre cele mai dinamice fenomene în economia de piață....

Primarul

INTRODUCERE Administraţia publică locală este elementul principal în rezolvarea problemelor de interes local, jucînd un rol – cheie în dezvoltarea...

Descentralizarea Administrativă

Capitolul I. Concepte teoretice privind descentralizarea administrativa §1 Centralizarea si descentralizarea în administratia publica  notiuni...

Constituirea și evoluția sistemului actual al administratiei publice locale

INTRODUCERE Actualitatea si importanta problemei abordate. Este bine cunoscuta expresia napoleoneana precum ca, a guverna se poate de departe, iar...

Rolul autorităților administrației publice locale

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Domeniile cercetate sunt susţinute pe principiul de egalitate în faţa legii, pe dreptate socială şi...

Ai nevoie de altceva?