Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 6492
Mărime: 21.82KB (arhivat)
Publicat de: Caterina Tănase
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniel Munteanu
Referatul prezinta in amanunt problematica deosebit de complexa a contractelor de vanzare cumparare incheiate in temeiul legii nr.112/1995 si anulate in instanta inainte si dupa aparitia legii nr.1002001

Extras din referat

Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, a intrat în vigoare la 14 februarie 2001 şi reprezintă dreptul comun în materia restituirii imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist, celelalte acte normative reprezentând legi speciale, aplicabile numai în domeniile strict determinate.

Legea consacră principiul restituirii în natură a imobilelor pentru care s-au depus notificări în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a legii. Numai în situaţia în care această măsură nu este posibilă sau este expres înlăturată de la aplicare, se va proceda la acordarea celorlalte măsuri reparatorii prevăzute de lege, respectiv compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de unitatea deţinătoare, cu acordul persoanei îndreptăţite, sau propunerea de acordare de despăgubiri potrivit titlului VII din Legea nr.247/2005, în cazul în care măsura compensării nu este posibilă sau nu este acceptată de persoana îndreptăţită.

Conform art. 7 alin 1 din lege, de regulă, imobilele preluate în mod abuziv se restituie în natură. Prin Legea nr.1/2009 (Legea Voiculescu), la articolul 7, au fost introduse alin.11, conform căruia nu se restituie în natură, ci doar în echivalent, imobilele care au fost înstrăinate în baza Legii nr.112/1995, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi alin.5, potrivit căruia nu se restituie în natură terenurile aferente imobilelor care au fost înstrăinate în temeiul Legii nr.112/1995.

Spre deosebire de Legea nr.112/1995, care se ocupă doar de imobilele cu destinaţia de locuinţă trecute cu titlu în proprietatea statului sau a altor persoane juridice şi care existau încă în patrimoniul acestora la data intrării în vigoare a acestei legi, Legea nr.10/2001 reglementează situaţia juridică a tuturor imobilelor cu destinaţia de locuinţă preluate, atât cu titlu, cât şi fără titlu de către stat sau de alte persoane juridice, indiferent dacă mai există sau au fost demolate.

Astfel, Legea nr.10/2001 distinge între următoarele două situaţii :

-Dacă imobilul a cărui restituire se solicită a fost vândut cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, până la intrarea în vigoare a Legii nr.10/2001, persoana îndreptăţită are dreptul numai la măsuri reparatorii prin echivalent pentru valoarea corespunzătoare a întregului imobil, teren si construcţii (art.20 alin 2 din Legea nr.10/2001).

-Dacă imobilul nu a fost vândut în condiţiile Legii nr.112/1995, până la intrarea în vigoare a Legii nr.10/2001 (14 februarie 2001), persoana îndreptăţită poate solicita restituirea în natură a imobilului, cu precizarea că, dacă a primit despăgubiri în condiţiile Legii nr.112/1995, este obligată să restituie suma reprezentând despăgubirea încasată, actualizată cu indicele de inflaţie (art.20 alin.2 din Legea nr.10/2001).

În legătură cu actele juridice de înstrăinare, efectuate anterior intrării în vigoare a Legii nr.10/2001, art. 45 alin. 1 din lege prevede că actele juridice de înstrăinare, inclusiv cele făcute în cadrul procesului de privatizare, având ca obiect imobile care cad sub incidenţa prevederilor prezentei legi, sunt valabile dacă au fost încheiate cu respectarea legilor în vigoare la data înstrăinării, iar alin. 2 al aceluiaşi articol prevede că actele juridice de înstrăinare, având ca obiect imobile preluate fără titlu valabil, sunt lovite de nulitate absolută, în afară de cazul în care actul a fost încheiat cu bună credinţă.

Din modul de redactare a art. 45 alin. 2, rezultă că este considerat de bună credinţă dobânditorul care, la data încheierii actului, nu a cunoscut împrejurarea că imobilul a fost preluat de stat sau de altă persoană juridică fără titlu valabil.

Buna credinţă reprezintă, conform art. 1898 Cod Civil, “credinţa posesorului că cel de la care a dobândit imobilul avea toate însuşirile cerute de lege, spre a-i putea transmite proprietatea”. Buna-credinţă a subdobânditorilor imobilului, adică credinţa acestora că au contractat cu un veritabil proprietar, cu respectarea, la momentul încheierii actului de înstrăinare, a tuturor prevederilor legale care permiteau înstrăinarea imobilului, rezultă din aceea că, prin diligenţe minime, au putut constata că statul vânzător are un titlu asupra imobilului.

Există numeroase exemple în practica judiciară, în care s-a respins acţiunea foştilor proprietari în constatarea nulităţii contractelor de vânzare cumpărare încheiate în temeiul Legii nr.112/1995, instanţele reţinând buna credinţă a cumpărătorilor.

Astfel, în cazul în care foştii chiriaşi au cumpărat un imobil, care la data vânzării avea înscris ca proprietar, în evidenţele de carte funciară, statul român, fără a fi notată vreo interdicţie de înstrăinare sau vreo acţiune a adevăratului proprietar, cumpărătorii au fost consideraţi de bună-credinţă (C.A. Timişoara, Secţia Civilă, decizia nr. 2500 din 2 octombrie 2001).

Preview document

Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 1
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 2
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 3
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 4
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 5
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 6
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 7
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 8
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 9
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 10
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 11
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 12
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 13
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 14
Anularea Contractelor de vânzare-cumpărare a Imobilelor - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Anularea Contractelor de Vanzare-Cumparare a Imobilelor.doc

Te-ar putea interesa și

Obligațiile Părților în Contractul de vanzare-cumparare

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de...

Promisiunea de vânzare-cumpărare

INTRODUCERE Contractul reprezintă una dintre cele mai importante instituţii ale dreptului civil, constituind principalul instrument juridic prin...

Vânzarea bunului altuia în noul Cod Civil

Introducere Dacă vânzarea lucrului altuia era anterior noului Cod Civil o instituție nereglementată, a cărei existență sau validitate făcea...

Contractul de vânzare-cumpărare

Cap. I. Contractul de vânzare-cumpărare 1.1. Originea contractului de vânzare-cumpărare Vânzarea-cumpărarea îşi are originile în schimb (troc)....

Condițiile de Fond ale Actului Juridic

V. CONCLUZII ŞI EVENTUALE IMPLICAŢII ALE LUCRĂRII.48 I.ABSTRACT Civil law as a branch of law is all the legal rules governing property and...

Regimul juridic al actelor frauduloase în cadrul insolvenței

1. Rezumat. Cercetarea în lucrarea de față a avut ca scop evidențierea caracterelor juridice ale actelor frauduloase încheiate de debitor în...

Efectele contractului de vânzare-cumpărare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Vânzarea Lucrului Altuia

Lucrul vândut. Condiţii Lucrul vândut trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie în comerţ (în circuitul civil); să existe în momentul...

Ai nevoie de altceva?