Articolul 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1575
Mărime: 51.69KB (arhivat)
Publicat de: Anca S.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. 1. Prevederile art. 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 4
  3. 2. Interpretarea juridică a art. 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 5
  4. Concluzii 7
  5. Bibliografie 8

Extras din referat

Introducere

Una din cheile succesului integrării economice europene a constituit-o existența, încă de la începutul construcției comunitare a unei politici comune în domeniul concurenței. Această politică continuă să fie o condiție necesară pentru existența Pieței Interne Unice ce asigură libera circulație a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor.

Libera concurență între firme favorizează inovația, reduce costurile de producție, crește eficiența economică și în consecință, ridică nivelul de competitivitate al economiei europene. Stimulate de mediul concurențial, firmele oferă, astfel produse și servicii competitive din punct de vedere al calității și prețului.

Politica de concurență în Uniunea Europeană, la fel ca și în celelalte mari puteri economice mondiale, se bazează pe concepția că piețele unei concurențe pure și perfecte sunt cele mai potrivite, în stare să asigure bunăstarea populației. În consecință, politica de concurență vizează limitarea, controlarea, chiar interzicerea comportamentelor întreprinderilor care aduc atingere concurenței perfecte.

Am ales să interpretez juridic prevederile art. 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene întrucât obiectivul acestora este cel de a proteja concurența împotriva denaturărilor, astfel susținând progresul economic. Politica in domeniul concurentei este una din cele mai importante politici comunitare.

1. Prevederile art. 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

,, Articolul 101 (1) Sunt incompatibile cu piața internă și interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate care pot afecta comerțul dintre statele membre și care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne și, în special, cele care:

(a) stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare;

(b) limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile;

(c) împart piețele sau sursele de aprovizionare;

(d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;

(e) condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.

(2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul prezentului articol sunt nule de drept.

(3) Cu toate acestea, prevederile alineatului (1) pot fi declarate inaplicabile în cazul:

— oricăror acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi;

— oricăror decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de întreprinderi;

RO C 326/88 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 26.10.2012

— oricăror practici concertate sau categorii de practici concertate

care contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de produse ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obținut și care:

(a) nu impun întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;

(b) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența în ceea ce privește o parte semnificativă a produselor în cauză. ”

Bibliografie

CĂRȚI:

ANDREȘAN-GRIGORIU B., ȘTEFAN T. - Tratatele Uniunii Europene, versiune consolidata, Editura Hamangiu, 2016

BALASSA B.- The theory of economic integration, Homewood, London, 1961

BIRSAN M. - Integrarea economică europeană. Introducere în teorie și practică, Editura Carpatica Cluj-Napoca, 1995

VOICULESCU D.- Competiție și competitivitate, Editura Economică București, 2001

SUPORT DE CURS:

MANOLACHE C. - Dreptul Uniunii Europene, suport de curs Universitatea Petre Andrei -Facultatea de drept, 2019

ALTE SURSE:

www.infoeuropa.ro

Preview document

Articolul 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) - Pagina 1
Articolul 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) - Pagina 2
Articolul 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) - Pagina 3
Articolul 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) - Pagina 4
Articolul 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) - Pagina 5
Articolul 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) - Pagina 6
Articolul 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) - Pagina 7
Articolul 101 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Articolul 101 din tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Ajutoarele de stat și efectele generate de acestea în economia națională

1. INTRODUCERE Prin această lucrare am încercat să surprind unele aspecte generale şi particulare ale ajutoarelor de stat, precum şi legaturile...

Politica Concurenței în Uniunea Europeană

Politica concurenţei în Uniunea Europeană Esenţa pieţei unice este posibilitatea întreprinderilor de a concura în condiţii egale pe pieţele din...

Abuzul de poziție dominantă

1. INTRODUCERE Una dintre condițiile de bază pentru existența unei economii de piață funcționale, alături de libertatea de mișcare a bunurilor,...

European Commision statement - trucks cartel

INTRODUCERE Prezenta decizie se refera la o incalcare unica si continua a articolului 101 din directiva Tratatul privind functionarea Uniunii...

Cartelurile

În tipologia restricţiilor de concurenţă, înţelegerile între întreprinderi care îmbracă forma acordurilor secrete constituie forma cea mai nocivă....

Origini și Obiective Specifice Politicii de Concurență Europene

ORIGINI SI OBIECTIVE SPECIFICE POLITICII DE CONCURENŢĂ EUROPENE Origini şi influenţe ale politicii de concurenţă europene Motivele pentru...

Ai nevoie de altceva?