Caracteristica generală componentei de infracțiune

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 946
Mărime: 15.90KB (arhivat)
Publicat de: Victor R.
Puncte necesare: 5
Balti, R. Moldova

Cuprins

  1. I. Introducere 3
  2. II. Noțiunea de componență de infracțiune 3
  3. III. Importanța componenței de infracțiune 4
  4. IV. Structura componentei infracțiunii 4
  5. V. Clasificarea componentelor de infracțiune 5

Extras din referat

I. Introducere

Infracțiunea este o acțiune ilegală, o faptă ce prezintă un pericol social sporită și constă în săvîrșirea cu vinovăție a unei abateri de la legea penală, care este sancționată de lege.

Infracțiunea este singurul temei pentru răspundearea penală.

Conform Codului Penal al Republicii Moldova:

Articolul 52. ComponențaNoVRaMinfracțiunii

(1) Se consideră componență a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă.

(2) Componența infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

II. Noțiunea de componență de infracțiune

În vederea urmăririi penale, organele de drept trebuie să indice exact care infracțiune a fost comisă și ce normă prevede infracțiunea dată. În Art.51 Cod Pena al Republicii Moldova se prevede că baza reală a răspunderii penale este fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii prevăzută de legea penală reprezintă temeiul juridic a răspunderii penale.

Prin componența infracțiunii înțelegem ansamblul condițiilor impuse de o normă de drept penal pentru existența unei anumite infracțiuni. Partea specială a Codului penal descrie semnele specifice unei componente concrete a infracțiunilor prin care este delimitată de alte componente penale.

III. Importanța componenței de infracțiune

Factorii componenței de infracțiune sunt:

- Componenței de infracțiune reprezintă unicul temei juridic a răspunderii_penale;

În lipsa componenței de infracțiune nu poate fi deschis un dosar penal, persoana nu poate fi trasă la raspundere dacă ea nu a săvîrșit nimic.

- Componenței de infracțiune reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii;

În funcție de fapta săvîrșită, infracțiunile se pot clasifica în infracțiuni ușoare, grave, foarte grave, deoseit de grave.

- Componenței de infracțiune reprezintă temeiul de staiire de către instant de judecată a tipului și pedepsei penale aplicabile; __________

Pentru fiecare infracțiune săvîrșită nu este stabilită o pedeapsă exacta, ci este o pedeapsă care variază în dependență de circumstanțele săvîrșirii infracțiunii: starea psihologică(starea de afect), numărul făptașilor (singur sau în grup),

- Componența infracțiunii constituie o garanție a drepturilor și libertăților persoanei ,contribuie la respectarea legalității și ordinii de drept în societate.

Bibliografie

https://facultateadrept.wordpress.com/drept-penal-parte-generala-i/curs-8-componenta-de-infractiuni/

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109495&lang=ro

Preview document

Caracteristica generală componentei de infracțiune - Pagina 1
Caracteristica generală componentei de infracțiune - Pagina 2
Caracteristica generală componentei de infracțiune - Pagina 3
Caracteristica generală componentei de infracțiune - Pagina 4
Caracteristica generală componentei de infracțiune - Pagina 5
Caracteristica generală componentei de infracțiune - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Caracteristica generala componentei de infractiune.doc

Te-ar putea interesa și

Lipsirea de viață la dorința persoanei (Eutanasia)

INTRODUCERE Termenul de “eutanasie” provine din limba greaca veche (eu -buna, thanatos -moarte) şi este menţionat iniţial în scrierile filozofului...

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Abuzul de Putere - Abuzul de Serviciu

INTRODUCERE Societatea a acumulat în decursul dezvoltării sale o anumită experienţă, lucru care a dus la formarea unor reguli care să-i asigure...

Excesul de putere - depășirea atribuțiilor de serviciu

Introducere Orice activitate socială se desfăşoară în baza unor reguli. Necesitatea acestora se impune în relaţiile interumane, datorită faptului...

Particularitățile răspunderii penale a participanților la infracțiune

INTRODUCERE O infracţiune poate fi săvârşită de una sau mai multe persoane. Practica a demonstrat că la comiterea unei fapte social periculoase...

Răspunderea Juridică în Dreptul Funciar

Răspunderea penală pentru în călcarea legislaţiei funciare Această formă de răspundere intervine în cazurile când sunt comise fapte, care...

Criminalistică

Subiectul nr. 1 Notiunea, obiectul, sarcinile criminalisticii: 1. Notiunea criminalisticii 2. Obiectul criminalisticii 3. Principiile...

Omorul săvârșit în stare de afect (art. 146 din Codul Penal al Republicii Moldova)

INTRODUCERE Omul, singura ființă înzestrată cu conștiință este creatorul tuturor bunurilor materiale și spirituale, care fiind transmise din...

Ai nevoie de altceva?