Concepte teoretice asupra stilurilor de conducere

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1461
Mărime: 16.62KB (arhivat)
Publicat de: Costel S.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Abstract:

The act of managing has always had an essential role in human communities’ activitiy, but now, when the complexity of life has considerably increased and the numer of risks has significantly grown, the problem of management quality, especially of manoeuvres, has recived very special relevance. This paper presents a series of issues on the diversity of lidership styles and, as such, of managers’ typology. Two particular aspects are also adressed, namely the leader’s role in leadership and the characterstics of the manager with international vacation.

Cuvinte cheie: manager, lider, stil, conducere, concept

Keywords:manager, leader, style, management, concept

Riscul și ordinea publică

Analiza de securitate presupune folosirea unor concepte specific si anume, conceptele de vulnerabilitate, risc, pericol și amenințare ce au fost definite de diverse teorii și abordări doctrinare implicite și explicite din domeniul securității.

Analiza factorilor de risc

Pericolul ar putea fi definit drept caracteristică a unei acțiuni de a aduce prejudicii valorilor unei societăți, persoanelor sau bunurilor acestora. În cazul pericolului, sursa, adresa, scopul, obiectivele și efectele sunt probabile.

Amenințarea, în schimb, are indicatori mult mai concreți, reprezentând o declarare a unei intenții de a pedepsi sau a răni o persoană, mai ales în cazul în care aceasta nu dorește să fie avertizată asupra unui posibil necaz, pericol etc.

Analiza amenințării poate avea în vedere procesul continuu de compilare și examinare a tuturor informațiilor disponibile referitoare la, de exemplu, potențiale activități teroriste.

O astfel de analiză va evidenția atât factorii existenței grupărilor teroriste, capacitățile, intențiile, istoria și țintele acestora, cât și mediul de securitate în care operează forțele proprii.

Cu cât amenințarea este mai specifică, cu atât țintele și sursele sale sunt mai clare. Conform analistului, Barry Buzan, modelul explicativ43 ce relevă tipul și intensitatea amenințării.

Natura specifică a amenințărilor și amenințarea, în sine, pot fi înțelese numai în relație cu caracterul particular al obiectului de referință. Viața umană variază în funcție de cadrul în care se desfășoară și, din acest motiv, pe baza aceluiași criteriu, se poate vorbi și despre domenii diferite în care trebuie studiate tipurile de amenințări: politic, economic, social, militar, de mediu ș.a..

În domeniul politic, amenințările sunt definite, în mod tradițional, în termeni de suveranitate, independență și integritate teritorială. Obiectele de referință pot fi entități politice atât naționale, cât și supranaționale. De exemplu, suveranitatea națională este amenințată de punerea la îndoială a recunoașterii, legitimității sau autorității guvernării, iar la nivel supranațional, structurile internaționale sunt amenințate de situații ce subminează regulile, normele și instituțiile ce le constituie.

Amenințările la adresa domeniului economic sunt dificil de identificat, fiind constituite de factori ce subminează regulile, normele și instituțiile sale componente, iar obiectele de referință sunt reprezentate, ca și în cazul anterior, de o gamă largă de entități: de la regimurile economice specifice la piața globală. Amenințările de natură economică sunt cu atât mai greu de determinat, cu cât multe din manifestările lor aparțin competiției economice acceptate, realităților economiei de piață, disproporțiilor economice firești și nu sunt îndreptate în mod direct împotriva instituției-stat. În același timp, economiile naționale fac parte, într-un anumit fel, din structura statului și constituie fundamentul acestuia.

În domeniul militar, obiectul de referință este, de obicei, puterea militară a statului, deși se poate vorbi și despre alte entități politice. Pentru multe dintre democrațiile avansate, apărarea statului a devenit funcția unică a forțelor armate, iar studiile tradiționale de securitate tind să considere toate problemele de natură militară ca fiind amenințări la adresa securității.

Preview document

Concepte teoretice asupra stilurilor de conducere - Pagina 1
Concepte teoretice asupra stilurilor de conducere - Pagina 2
Concepte teoretice asupra stilurilor de conducere - Pagina 3
Concepte teoretice asupra stilurilor de conducere - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Concepte teoretice asupra stilurilor de conducere.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Leader și Leaderhip

Structurata pe opt capitole lucrarea urmareste urmatorul plan: - Primul capitol prezinta importanta conducerii si rolul jucat de aceasta în buna...

Inteligența Emoțională și Leadership-ul

Teoriile prezente în însăşi practica organizaţională accentuează rolul liderului în dinamica organizaţională, în definirea viziunii, în stabilirea...

Îmbunătățirea performanțelor manageriale la SC Alfa SRL

INTRODUCERE Managementul poate fi dimensionat prin performanţă, care reprezintă o stare de competitivitate, însoţită de un nivel de eficacitate şi...

Stilul managerial în IMM

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă cu titlul STILUL MANAGERIAL ÎN IMM, a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa stilului managerial în...

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Managementul oricărei organizaţii, indiferent de tipul, mărimea, domeniul de activitate sau de mediul socio-cultural în care fiinţează, are drept...

Managementul Carierei Profesionale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a...

Managementul Carierei Profesionale

CAPITOLUL I. SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI 1.1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială Noţiunea de carieră are...

Stiluri mananageriale în sistemul educațional

1. EDUCATORUL – MANAGER: STATUS, ROL ŞI INFLUENŢARE Cercetarea ştiinţifică în domeniul managementului educaţional a determinat afirmarea pe o...

Ai nevoie de altceva?