Domeniul Public

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6446
Mărime: 26.62KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. 1. NOŢIUNEA DE DOMENIU PUBLIC 1
  2. 2. CARACTERISTICILE DOMENIULUI PUBLIC 4
  3. 3. CLASIFICAREA BUNURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC 5
  4. 4. REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC 6
  5. 5. CONCESIONAREA ŞI ÎNCHIRIEREA BUNURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC 12
  6. 6. EXPROPRIEREA PENTRU CAUZĂ DE UTILITATE PUBLICĂ 15
  7. CONCLUZII 20
  8. BIBLIOGRAFIE 23

Extras din referat

1. NOŢIUNEA DE DOMENIU PUBLIC

Noţiunea de domeniu public îşi are originea în cuvântul latin “dominium”, care înseamnă stăpânire, proprietate.

Deşi termenul de "domeniu public" a apărut târziu, în secolul al XIX-lea, creator fiind considerat francezul Victor Proudhon , încă din antichitate, dreptul roman stabilea o categorie de bunuri care nu puteau aparţine unei persoane, deci bunuri care formează domeniul public. Astfel de bunuri erau ţărmurile mării, porturile, fluviile, teatrele, parcurile, pieţele publice, templele, mormintele.

Crearea acestui termen a fost rezultatul unei necesităţi economice ivite în această perioadă (secolul al XIX-lea), anume ocrotirea cu mijloacele dreptului a unor bunuri aparţinând statului şi care trebuiau să servească întregii colectivităţi, distingându-se, astfel, domeniul public de domeniul privat.

Codurile civile adoptate în acea vreme ca, de exemplu, Codul civil francez, belgian prevedeau că anumite bunuri sunt dependinţe ale domeniului public, neputând face obiect de proprietate privată, dar nu era dată o definiţie a domeniului public şi nici nu erau enumerate bunurile care fac parte din acest domeniu.

Expresia de domeniu public, în sensul său modern, a fost utilizată pentru prima dată în Legea din 16 iunie 1851 cu privire la constituirea proprietăţii în Algeria, care a inclus în acest domeniu apele necesare pentru irigaţii şi alimentaţie.

În România, termenul de proprietate publică, în sens larg, este utilizat din cele mai vechi timpuri, dar primele acte juridice care se referă la acest termen, în sens modern, sunt Regulamentele Organice, care conţin dispoziţii cu privire la drumuri, râuri, bălţi, porturi, exploatarea bogăţiilor subsolului.

Ulterior, prin reglementările adoptate în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza s-a impus noţiunea de domeniu public. Astfel, prin Legea pentru organizarea consiliilor judeţene, din 1864, sunt declarate dependinţe ale domeniului public judeţean căile de comunicaţii şi podeţele de interes judeţean, precum şi clădirile aparţinând judeţului, iar prin Legea privind proprietatea rurală, sunt trecute în proprietatea comunei, ca bunuri ale domeniului public comunal bisericile, cimitirele, pieţele, uliţele satului, şcolile, pieţele.

Legea de expropriaţiune pentru cauză de utilitate publică din 20 octombrie 1864 dădea statului, judeţului sau comunei posiblitatea de a extinde domeniul public prin expropriere. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică se făcea în schimbul unei drepte şi prealabile despăgubiri.

Denumirea de "domeniu public" a fost consacrată şi în Codul civil din 1864, fiind ulterior utilizată şi în literatura de specialitate .

Astfel, potrivit art. 476 din Codul civil, "Drumurile mari, drumurile mici şi uliţele care sunt în sarcina statului, fluviile şi râurile navigabile sau plutitoare, ţărmurile, adăugirile către mal şi locurile de unde s-a retras apa mării, porturile naturale şi artificiale, malurile unde trag vasele şi, îndeobşte, toate părţile din pământul României, care nu sunt proprietate particulară, sunt considerate dependinţe ale domeniului public".

Constituţia din 1866 menţiona că proprietatea de orice natură şi toate creanţele asupra statului sunt sacre şi inviolabile, precum şi “libera şi neîmpiedicata întrebuinţare a râurilor navigabile şi flotabile, a şoselelor şi a altor căi de comunicare este de domeniul public”.

Constituţia din 1923, în art. 20, prevedea că aparţin domeniului public căile de comunicaţie, spaţiul atmosferic şi apele navigabile şi flotabile.

De asemenea, erau socotite ca fiind bunuri publice apele ce pot produce forţă motrice şi cele ce pot fi folosite în interes obştesc.

Preview document

Domeniul Public - Pagina 1
Domeniul Public - Pagina 2
Domeniul Public - Pagina 3
Domeniul Public - Pagina 4
Domeniul Public - Pagina 5
Domeniul Public - Pagina 6
Domeniul Public - Pagina 7
Domeniul Public - Pagina 8
Domeniul Public - Pagina 9
Domeniul Public - Pagina 10
Domeniul Public - Pagina 11
Domeniul Public - Pagina 12
Domeniul Public - Pagina 13
Domeniul Public - Pagina 14
Domeniul Public - Pagina 15
Domeniul Public - Pagina 16
Domeniul Public - Pagina 17
Domeniul Public - Pagina 18
Domeniul Public - Pagina 19
Domeniul Public - Pagina 20
Domeniul Public - Pagina 21
Domeniul Public - Pagina 22
Domeniul Public - Pagina 23
Domeniul Public - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Domeniul Public.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public

Introducere Existenţa domeniului public şi a domeniului privat, a domeniului administrativ în general, capătă sens doar în momentul şi în măsura...

Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ

Proprietatea este reglementată în mod primar prin art. 136 şi art. 44 din Constituţia României revizuită în anul 2003. Astfel, prin art. 136 alin....

Răspunderea contravențională

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale 1. Notiunea de raspundere contraventionala Raspunderea contraventionala este...

Raportul Juridic de Drept Administrativ și Raportul Juridic de Drept Civil

1. Noţiuni generale despre dreptul administrativ și dreptul civil Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului care cuprinde ansamblul...

Răspunderea contravențională

1. Notiunea de sanctiune Sanctiunile contraventionale sunt acele sanctiuni ce pot fi aplicate persoanelor vinovate de savarsirea contraventiilor....

Răspunderea contravențională

1.1 Definirea, trăsăturile şi funcţiile răspunderii contravenţionale. Raspunderea contraventionala ca forma a raspunderii juridice consta in...

Te-ar putea interesa și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Regimul juridic al proprietății

Introducere Proprietatea l-a însotit pe om din zorile civilizatiei. El este singura fiinta care, dotata cu ratiune, a pus stapânire nu numai pe...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Aspecte Teoretice și Practice Privind Constituirea Domeniului Public

Capitolul I: Conceptul de Administraţie Publică în România şi unele state europene. Administraţia Publică la daci. Sfera de cuprindere a noţunii de...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Regimul Juridic al Terenurilor

Introducere Punctul de plecare al lucrării de faţă îl constituie momentul în care am realizat că foarte multe persoane din rândul celor mai bogaţi...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Proprietatea Publica. Domeniul Public

Înainte de a fi un drept, proprietatea este o realitate socială şi economică. Asumarea caliăţii de stăpân al unui lucru, dispunerea de acesta după...

Ai nevoie de altceva?