Entități care se manifestă pe plan internațional

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3061
Mărime: 128.46KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Danilă
Puncte necesare: 5

Extras din referat

1. Noțiune

Organizațiile internaționale sunt rezultatul exprimării voinței exprese a statelor la probleme ce depășesc limitele frontierelor de stat și necesită realizarea unor obiective complexe și de amploare. Datorită modului de creare, prin acordul de voință al statelor (subiecți primari ai dreptului internațional), doctrina le califică drept subiecți derivați, cu toate că au personalitate juridică distinctă, spre deosebire de state, au competență funcțională specializată și limitată la obiectul lor de activitate și scopul pentru care au fost constituite.

Expresia „organizație internațională” desemnează organizațiile internaționale interguvernamentale. Comisia de Drept Internațional, în art. 2 lit. a) din Proiectul de articole cu privire la răspunderea organizațiilor internaționale, din 2011, o definește în următorii termeni: „organizație constituită printr-un tratat sau alt instrument guvernat de dreptul internațional și care are propria sa personalitate juridică. ”

2. Elementele constitutive ale organizațiilor internaționale

Din definiția menționată mai sus rezultă elementele constitutive ale organizației internaționale, care o diferențiază de cele non-guvernamentale: - este o asociere de state, care sunt singurele entități apte să constituie astfel de organizații; - la baza constituirii organizațiilor se află un tratat internațional, în care este consemnat acordul de voință al statelor (numit și tratat constitutiv); - organizația are în structura sa o serie de organe specializate, cu atribuții specifice pentru realizarea obiectivelor organizației;

78

- organizația are personalitate juridică de drept internațional proprie, distinctă de cea a statelor membre.

2.1. Personalitatea de drept internațional a organizației internaționale.

Personalitatea juridică proprie este opozabilă erga omnes, are caracter obiectiv și se manifestă atât în ordinea juridică internă cât și în cea internațională. Acest element este esențial pentru distincția dintre organizațiile internaționale interguvernamentale și cele non- guvernamentale, care sunt lipsite de personalitate juridică de drept internațional public. Dintre competențele organizațiilor interguvernamentale, în calitatea lor de subiecți de drepturi și obligații în raporturile internaționale, pot fi menționate următoarele: - elaborarea de norme juridice (privind organizarea proprie și administrarea bugetului); - introducerea de reclamații împotriva altor subiecți de drept internațional; - dreptul de a încheia tratate, conform Convenției de la Viena din 1986 privind dreptul tratatelor încheiate între state și organizații internaționale sau între organizații internaționale; - dreptul de legație pasivă (a menține legături cu misiunile permanente ale statelor membre, acreditate pe lângă ele) și activă (de a numi misiuni permanente pe lângă state și organizații internaționale).

3. Structura instituțională a organizației internaționale

Chiar dacă sunt foarte numeroase și acționează în domenii foarte variate, din punctul de vedere al structurii instituționale interne, în cadrul organizațiilor interguvernamentale, procesul decizional este rezultatul participării statelor membre. Din structura instituțională a organizațiilor fac parte, în general:

a) organe plenare, în care sunt reprezentate toate statele membre, cum ar fi: adunarea generală, comisiile plenare și reuniunile speciale (convocate pentru soluționarea unor aspecte specifice în cadrul activității organizației, cum ar fi congrese și conferințe).

b) organe executive, cu caracter restrâns ce pot fi denumite: comitet executiv, consiliu executiv, Consiliu de Securitate (în cazul O.N.U.).

c) secretariat propriu - cu atribuții preponderent administrative, privind buna funcționare a organizației și coordonarea eficientă în cadrul diferitelor departamente sau instituții specializate. Acesta este compus din funcționari internaționali, care beneficiază, de regulă, de imunitate fiscală și jurisdicțională și este condus de un secretar general sau președinte.

d) eventual, organisme cu atribuții jurisdicționale.

Preview document

Entități care se manifestă pe plan internațional - Pagina 1
Entități care se manifestă pe plan internațional - Pagina 2
Entități care se manifestă pe plan internațional - Pagina 3
Entități care se manifestă pe plan internațional - Pagina 4
Entități care se manifestă pe plan internațional - Pagina 5
Entități care se manifestă pe plan internațional - Pagina 6
Entități care se manifestă pe plan internațional - Pagina 7
Entități care se manifestă pe plan internațional - Pagina 8
Entități care se manifestă pe plan internațional - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Entitati care se manifesta pe plan international.docx

Te-ar putea interesa și

Principiul Libertății Mărilor

CAPITOLUL I. - INTRODUCERE CU PRIVIRE LA DREPTUL MĂRII Problema libertăţii mărilor este comentată în cel puţin două locuri: în primul rând, în...

Statul, formă complexă de organizare politică și socială

INTRODUCERE Cunoasterea si întelegerea acestui fenomen complex, care este statul, necesita o punere în lumina a contextului istoric, politic si...

Contribuția României la formarea și fundamentarea dreptului mării

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.INTRODUCERE 1.1.Definiţia dreptului marii Dreptul internaţional al mării face parte din dreptul internaţional...

Evoluții și Reducții în Domeniul Noțiunii de Calitate cu Impact Asupra Mărfurilor

De-a lungul întregii istorii, progresele au însemnat în nenumarate rânduri despartiri de vechi moduri de a gândi sau actiona, despartiri de vechi...

Impozitarea Activităților Desfășurate de Persoane Fizice la Nivelul Municipiului Bacau

Introducere Persoanele fizice autorizate care desfaşoară activităţi independente trebuie sa depună la direcţiile teritoriale de finanţe o cerere...

Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă

Introducere: Controlul financiar este definit ca fiind actiunea de determinare a starii unor activitati economice reprezentate in documente...

Statul - izvor de drept internațional public

I.INTRODUCERE În accepţiunea sa cea mai largă, dreptul internaţional public, reprezintă ansamblul de norme juridice care reglementează raporturile...

Bosnia - Herțegovina

1. Preliminariile razboiului Spre deosebire de celelalte regimuri comuniste, Liga Comunistilor din Iugoslavia a permis desfasurarea alegerilor...

Ai nevoie de altceva?