Libera Circulație a Capitalurilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3854
Mărime: 15.20KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu Iacob Barbu
Puncte necesare: 7

Extras din referat

1. Consideraţii generale.

Comunitatea Europeană s-a angajat prin „Cartea Albă" din 1985 a Comisiei, să adopte măsuri în scopul stabi¬lirii progresive, într-o perioadă expirând la 31 decembrie 1992, a pieţei interne care să cuprindă o zonă fără frontiere interne în care libera circulaţie a mărfurilor, per¬soanelor, capitalurilor şi serviciilor să fie asigurată potrivit prevederilor Tratatului de la Roma.

Piaţa internă este definită ca un spaţiu fără frontiere interne care trebuie să funcţioneze în aceleaşi condiţii ca o piaţă naţională: mărfurile, persoanele, capita¬lurile şi serviciile trebuie să circule în cadrul ei tară nici un control la frontierele din¬tre statele membre, după exemplul absenţei controlului la frontierele dintre regiunile unui stat. Acest spaţiu fără frontiere interioare, în interpretarea Comisiei, nu poate să-şi găsească traducerea sa concretă şi efectivă decât dacă el priveşte toate mărfurile, serviciile şi capitalurile care circulă în cuprinsul lui.

Prin Decizia Nr. 93/72 a Comisiei s-a constituit un Comitet consultativ pentru coordonare în domeniul pieţei interne. El poate fi consul¬tat potrivit competenţei ce i-a fost stabilită, asupra tuturor problemelor practice care pot să survină după 1 ianuarie 1993 relativ la funcţionarea acestei pieţe.

Prin Regulamentul Nr. 2679/98 din 7 decembrie 1998 al Consiliului s-au stabilit câteva reguli privind funcţionarea pieţei interne în relaţie cu libera circulaţie a măr¬furilor între statele membre atunci când sunt în cauză obstacole la această circulaţie care pot fi atribuite unui stat membru, dacă ele implică o acţiune sau inacţiune din partea acestuia, care poate constitui o încălcare a art. 30-36 [28-30] din Tratat şi care

1) duc la o serioasă afectare a liberei circulaţii a mărfurilor, împiedicând, întârziind sau deviind importurile în, exporturile din sau transportul printr-un stat membru;

2) cauzează importante pierderi persoanelor afectate; şi 3) necesită acţiunea imediată în scopul împiedicării oricărei continuări, creşteri sau intensificări a afectării sau pierderii în cauză. Când se produce un asemenea obstacol sau când există o amenin¬ţare în acest sens, există o obligaţie de informare a Comisiei din partea oricărui stat membru (chiar dacă nu este el în discuţie), şi, în mod reciproc, din partea Comisiei, precum şi, dacă un obstacol a survenit, o obligaţie a statului membru implicat de a lua toate măsurile necesare şi proporţionale astfel încât libera circulaţie a mărfurilor să fie asigurată pe teritoriul său conform Tratatului şi de a informa Comisia despre acţiunile pe care autorităţile le-au luat sau intenţionează să le ia. Când Comisia consi¬deră că survine un obstacol într-un stat membru, ea notifică statul membru în legătură cu motivele care au determinat-o să ajungă la această concluzie şi cere statului respectiv să ia toate măsurile necesare şi proporţionate spre a înlătura acest obstacol într-un termen pe care ea îl decide prin referire la urgenţa cazului.

2. Libera circulaţie a capitalului

Consideraţii generale

Art. 3 lit. c din Tratat de la Roma prevede că înfăptuirea pieţei interne se face prin realizarea, între altele, a înlăturării obstacolelor la libera circulaţie a capitalului, iar Titlul III al Părţii a III-a din Tratat se referă numai la libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului

În privinţa dreptului de stabilire, din art. 43 CE se poate deduce că nu întotdeauna acest drept este însoţit de un transfer de capital şi, deci, de o liberă circulaţie a capi¬talului alin. 2 prevăzând dreptul de a începe şi exercita activităţi ca persoane indepen¬dente şi de a înfiinţa şi administra întreprinderi, în special companii şi firme „ . sub rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalul". Aceste activităţi pot să fie exer¬citate fără a necesita transfer de capital dintr-o altă ţară, cel în cauză având posibili¬tatea, de exemplu, să solicite un credit în chiar ţara respectivă. Dacă eventualele investiţii pentru acele activităţi impun un transfer de capital, atunci poate fi în discuţie libera circulaţie a capitalurilor.

Preview document

Libera Circulație a Capitalurilor - Pagina 1
Libera Circulație a Capitalurilor - Pagina 2
Libera Circulație a Capitalurilor - Pagina 3
Libera Circulație a Capitalurilor - Pagina 4
Libera Circulație a Capitalurilor - Pagina 5
Libera Circulație a Capitalurilor - Pagina 6
Libera Circulație a Capitalurilor - Pagina 7
Libera Circulație a Capitalurilor - Pagina 8
Libera Circulație a Capitalurilor - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Libera Circulatie a Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I. Reglementari comunitare privind libera circulatie a persoanelor în cadrul UE Sectiunea I. Prevederile tratatului de la Maastricht,...

Cele Patru Libere Circulații

INTRODUCERE Prin Tratatul de la Maastricht, s-a procedat la o reorganizare a materiilor reglementate prin tratatele constitutive ale Comunităţilor...

Politica europeană pentru protecția mediului

CAPITOLUL I REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI Reglementările privind protecţia mediului, aliniate la cerinţele Uniunii Europene, au fost...

Libera circulație a plăților și capitalurilor - instrumente de facilitare a plăților

1.Notiune Principiul liberei circulaţii a capitalului este unul din cele patru principii de bază consfinţite prin Tratatul Comunităţii Europene...

Carta Drepturilor Fundamentale

I. INTRODUCERE Elaborată de o convenţie ce a reunit instituţiile europene, reprezentaţi ai parlamentelor naţionale, jurişti, cadre universitare şi...

Libera Circulație a Mărfurilor

1. Noţiuni introductive privind Uniunea Europeană. 1.1. Premisele apariţiei Comunităţilor Europene În decembrie 1945 s-au pus bazele unei noi...

Principiul liberei circulații a capitalurilor

I. Introducere Comunitatea Europeană s-a angajat prin „Cartea Albă" din 1985 a Comisiei, să adopte măsuri în scopul stabi¬lirii progresive, într-o...

Instituții judiciare în România și Spania

Sistemul judiciar, reprezintă în orice stat democratic o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social, constituie o importantă...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale Aderării României la Uniunea Europeană

SECTIUNEA I. SCURT ISTORIC AL UNIUNII EUROPENE Comunitatile europene sunt organizatii care, pornind de la necesitatile integrarii economice, au...

Provocări ale aderării României la uniunea monetară

Lucrarea de fata abordeaza aspecte teoretice si practice ce tin de Uniunea Monetara dar si de impactul pe care il are aceasta asupra economiei unei...

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Libera circulație a capitalurilor

I.INTRODUCERE “Va veni o zi când nu vor mai fi în Europa alte câmpuri de luptă decât un mare spaţiu unificat, deschis comerţului şi spiritelor...

Realizarea Pieței Unice Interne - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

1.1. Importanta si necesitatea crearii Pietei Interne Unice Dezvoltarea istorica a omenirii demonstreaza ca schimbul de activitati constituie un...

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Integrare Economică

Prezentarea capitolelor Primul capitol cuprinde conceptele de baza si introductive asupra a ceea ce inseamna de fapt termenul de integrare...

Libera circulație a plăților și capitalurilor - instrumente de facilitare a plăților

1.Notiune Principiul liberei circulaţii a capitalului este unul din cele patru principii de bază consfinţite prin Tratatul Comunităţii Europene...

Ai nevoie de altceva?