Libera circulație a persoanelor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 10280
Mărime: 51.26KB (arhivat)
Publicat de: Mina Sava
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Uniunea a adoptat o directivă privind dreptul cetăţenilor Uniunii la liberă

circulaţie şi şedere în statele membre, care reuneşte măsurile separate din corpusul legislativ complex care a guvernat până acum acest aspect. Printre altele, noile măsuri au menirea de a încuraja cetăţenii Uniunii să îşi exercite dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre, de a reduce formalităţile administrative, păstrând doar aspectele lor esenţiale, de a defini mai bine statutul de membri ai familiei, de a limita refuzul intrării în ţară sau expirarea dreptului de şedere şi de a introduce un nou drept de şedere permanentă.

Directiva reuneşte într-un singur instrument întreaga legislaţie privind dreptul

de intrare şi şedere pentru cetăţenii Uniunii, aceasta constând din două regulamente şi nouă directive. Se încearcă astfel o simplificare nu numai pentru publicul general, ci şi pentru autorităţile publice, în exercitarea drepturilor acestora. Directiva intenţionează, de asemenea, să reducă la minimum formalităţile pe care trebuie să le îndeplinească cetăţenii Uniunii şi familiile acestora pentru a-şi exercita dreptul de şedere.

Dreptul la circulaţie şi dreptul la şedere până la trei luni

Toţi cetăţenii Uniunii au dreptul să intre în orice stat membru în baza unui act

de identitate sau a unui paşaport valabil. În niciun caz nu se poate impune o viză de intrare în ţară. În cazul în care cetăţenii în cauză nu deţin documente de călătorie, statul membru gazdă trebuie să le acorde toate şansele rezonabile de a obţine documentele cerute sau de a dispune expedierea acestora.

Membrii familiei care nu au cetăţenia unui stat membru se bucură de aceleaşi

drepturi ca şi cetăţeanul pe care l-au însoţit. Acestora li se poate impune o cerinţă privind viza de şedere pe termen scurt conform Regulamentului (CE) nr. 539/2001. Permisele de şedere vor fi considerate a fi echivalente cu vizele de şedere pe termen scurt.

Pentru şederile mai scurte de trei luni, singura cerinţă pentru cetăţenii Uniunii

este să posede un document de identitate sau paşaport valabil. Statul membru gazdă poate solicita persoanelor în cauză să îşi anunţe prezenţa în ţară într-o perioadă de timp rezonabilă şi nediscriminatorie.

Dreptul la şedere pentru o perioadă mai lungă de trei luni

Dreptul la şedere pentru o perioadă mai lungă de trei luni rămâne supus

anumitor condiţii. Solicitanţii trebuie:

•ori să fie angajaţi într-o activitate economică (la un angajator sau ca liber-

profesionişti);

•ori să aibă resurse şi o asigurare de sănătate pentru a avea certitudinea că

nu vor deveni o povară pentru serviciile sociale ale statului membru gazdă pe durata şederii lor. Statele membre pot să nu specifice o sumă minimă pe care o consideră suficientă, dar trebuie să ţină cont de situaţia personală;

•ori să urmeze cursuri profesionale în calitate de cursanţi şi să aibă suficiente

resurse şi o asigurare de sănătate, pentru a avea certitudinea că nu vor deveni o povară pentru serviciile sociale ale statului membru gazdă pe durata şederii lor;

•ori să fie un membru al familiei unui cetăţean al Uniunii care se înscrie într-

una dintre categoriile de mai sus.

Permisele de şedere au fost abrogate pentru cetăţenii Uniunii. Totuşi, statele

membre le pot solicita acestora să se înregistreze la autorităţile competente într-o perioadă de cel puţin trei luni de la data sosirii. Dovada înregistrării va fi eliberată imediat, pe baza prezentării:

•unei cărţi de identitate sau a unui paşaport valabil;

•dovezii că sunt respectate condiţiile de mai sus (a se vedea Articolul 9 al

Directivei privind dovezile impuse fiecărei categorii de cetăţeni). Cetăţenii Uniunii care urmează cursuri trebuie să arate, printr-un extras de cont sau prin alte mijloace, că au suficiente resurse financiare pentru ei şi pentru membrii familiilor lor astfel încât să existe certitudinea că nu vor deveni o povară pentru serviciile sociale ale statului membru gazdă.

Acest lucru va constitui o dovadă suficientă că respectă condiţiile privind

resursele financiare.

Acei membri ai familiilor cetăţenilor Uniunii care nu au cetăţenia unui stat

membru trebuie să solicite un permis de şedere pentru membrii familiilor cetăţenilor Uniunii. Aceste permise sunt valabile timp de cinci ani de la data eliberării.

În anumite codiţii, decesul cetăţeanului Uniunii, plecarea acestuia din statul

membru gazdă, divorţul, anularea căsătoriei sau încetarea parteneriatului nu afectează dreptul acelor membri ai familiei care nu sunt cetăţeni ai unui stat membru de a-şi continua şederea în statul membru respectiv.

Preview document

Libera circulație a persoanelor - Pagina 1
Libera circulație a persoanelor - Pagina 2
Libera circulație a persoanelor - Pagina 3
Libera circulație a persoanelor - Pagina 4
Libera circulație a persoanelor - Pagina 5
Libera circulație a persoanelor - Pagina 6
Libera circulație a persoanelor - Pagina 7
Libera circulație a persoanelor - Pagina 8
Libera circulație a persoanelor - Pagina 9
Libera circulație a persoanelor - Pagina 10
Libera circulație a persoanelor - Pagina 11
Libera circulație a persoanelor - Pagina 12
Libera circulație a persoanelor - Pagina 13
Libera circulație a persoanelor - Pagina 14
Libera circulație a persoanelor - Pagina 15
Libera circulație a persoanelor - Pagina 16
Libera circulație a persoanelor - Pagina 17
Libera circulație a persoanelor - Pagina 18
Libera circulație a persoanelor - Pagina 19
Libera circulație a persoanelor - Pagina 20
Libera circulație a persoanelor - Pagina 21
Libera circulație a persoanelor - Pagina 22
Libera circulație a persoanelor - Pagina 23
Libera circulație a persoanelor - Pagina 24
Libera circulație a persoanelor - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Libera Circulatie a Persoanelor.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Libera circulație a persoanelor în spațiul european

INTRODUCERE Libera circulaţie a persoanelor şi eliminarea controalelor la frontierele interne fac parte dintr-un concept mai larg , acela al...

Libera circulație a persoanelor - material și instituții competente

CAPITOLUL I – CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. 1. – Scurt istoric al uniunii Europene Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libera circulație a persoanelor

Termenii de Referinta pentru Studiul 1 (al caror text integral este inclus în Anexa 10) necesita o prezentare generala a principiilor liberei...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I. Reglementari comunitare privind libera circulatie a persoanelor în cadrul UE Sectiunea I. Prevederile tratatului de la Maastricht,...

Libera circulație a persoanelor

Libera circulatie a persoanelor: incidente economice si juridice Astfel, cum este bine cunoscut, Uniunea Europeana are rolul de a contribui , in...

Libera circulație a persoanelor și serviciilor

Rezumat al Termenilor de Referinta Termenii de Referinta pentru Studiul 1 (al caror text integral este inclus în Anexa 10) necesita o prezentare...

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeana

CAPITOLUL 1. Reglementări comunitare privind libera circulaţie a persoanelor în UE 1.1. Reglementări primare privind libera circulaţie a...

Ai nevoie de altceva?