Organizații europene de cooperare în justiție - Europol

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 7682
Mărime: 53.83KB (arhivat)
Publicat de: Damian Miu
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. LISTA DE ABREVIERI .. 3
 2. CAPITOLUL I
 3. DATE GENERALE PRIVIND EUROPOL ... 4
 4. 1.1. Istoric. . 4
 5. 1.2. Obiective .. 4
 6. 1.3. Atribuții ... 5
 7. 1.4. Sistemul computerizat al Europol . 6
 8. 1.5. Finantare . 6
 9. 1.6. Personalul 6
 10. 1.7. Managementul și controlul 7
 11. 1.8. Cooperarea internațională . 7
 12. CAPITOLUL II
 13. COOPERAREA ROMANIEI CU EUROPOL .. 7
 14. 2.1. Aderarea României la Europol . 7
 15. 2.2. Prevederile Acordului privind cooperarea dintre România și
 16. Europol . 8
 17. CAPITOLUL III
 18. CONCLUZII . 14
 19. BIBLIOGRAFIE ... 16

Extras din referat

CAPITOLUL I

DATE GENERALE PRIVIND EUROPOL

1.1. Istoric.

Tratatul privind Uniunea Europeană a fost semnat la Maastricht, în data de 07.02.1992, în prezența Președintelui Parlamentului European, Egon Klepsch. Conform acestui tratat, Uniunea este întemeiată pe Comunitățile Europene (primul pilon), având două domenii suplimentare de cooperare (pilonii doi și trei): Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) și Justiția și Afacerile Interne (JAI).

La intrarea în vigoare a Tratatului (01.11.1993) privind Uniunea Europeană, CEE devine Comunitatea Europeană (CE). Puterile legislativă și de supraveghere ale PE sporesc odată cu introducerea procedurii de codecizie și cu extinderea procedurii de cooperare.

Conform noului tratat, Parlamentul European are dreptul de a solicita Comisiei să prezinte o propunere legislativă pentru chestiuni care, în opinia sa, impun elaborarea unui act comunitar. De asemenea, întreaga Comisie trebuie acum să fie aprobată de PE, care desemnează și Ombudsmanul European.

Înființarea organizației Europol a fost convenită prin Tratatul privind Uniunea Europeană din 7 februarie 1992. Europol, care are sediul la Haga, în Țările de Jos, a început să-și desfășoare activitatea la 3 ianuarie 1994 sub denumirea de Unitatea Droguri Europol (EDU), acțiunile sale fiind limitate la lupta împotriva infracționalitățiii legate de droguri.

Convenția Europol a fost ratificată de toate statele membre ale UE și a intrat în vigoare la 1 octombrie 1998. în urma adoptării mai multor hotărâri cu caracter juridic cu privire la Convenție, Europol a început să își desfășoare toate activitățile la data de 1 iulie 1999.

Treptat, s-au adăugat și alte domenii importante de criminalitate. Începând cu 1 ianuarie 2002, mandatul Europol sa extins pentru a cuprinde toate formele grave de criminalitate internațională, așa cum sunt enumerate în Anexa la Convenția Europol.

1.2. Obiective

-Îmbunătățirea în cadrul relațiilor de cooperare dintre statele membre, în conformitate cu dispozițiile art. K.1 alin. (9) din Tratatul privind Uniunea Europeană, pe baza măsurilor prevăzute în Convenția Europol, a eficacității și cooperării autorităților competente din statele membre în ceea ce privește prevenirea și combaterea terorismului, a traficului ilegal de droguri și a altor forme grave de infracționalitate internațională, în situația în care există dovezi clare privitoare la implicarea unei structuri de crimă organizată, precum și la afectarea a două sau mai multe state membre de către formele de infracționalitate menționate, necesitând implicarea comună a statelor membre, datorită magnitudinii, importanței și consecințelor infracțiunilor avute în vedere;

-Pentru îndeplinirea progresivă a obiectivului menționat mai sus, Europol a acționat inițial în sensul prevenirii și combaterii traficului ilegal de droguri, a traficului internațional cu substanțe nucleare și radioactive, a contrabandei cu imigranți, a traficului ilegal cu ființe umane, precum și în domeniul furtului și traficului ilegal de autovehicule; Europol a preluat ulterior și infracțiunile comise sau care pot fi comise în cursul unor acțiuni teroriste împotriva vieții, a integrității fizice, a libertății personale și a bunurilor.

-Competența Oficiului Europol în ceea ce privește o anumită formă de infracțiune sau manifestările specifice ale acesteia a inclus ulterior și activitățile ilegale de spălare de bani legate de aceste forme de infracțiune sau de manifestările specifice ale acestora;

-De asemenea, Europol are în competență, conform Anexei din Convenția Europol, și următoarele infracțiuni : infracțiuni împotriva vieții, integrității corporale sau libertății personale (omuciderea, vătămarea gravă a integrității corporale, comerțul ilicit cu organe și țesuturi umane, răpirea, privarea ilegală de libertate și luarea de ostatici, rasismul și xenofobia), infracțiuni împotriva patrimoniului sau a bunurilor de proprietate publică, inclusiv frauda (jaful organizat, traficul ilegal cu bunuri de patrimoniu, inclusiv antichități și opere de artă, înșelăciunea și frauda, activități mafiote (“racketeering”) și extorcarea, falsificarea și piratarea produselor, falsul și uzul de fals legat de documente administrative, falsificarea banilor și a altor mijloace de plată, criminalitatea informatică, corupția), comerțul ilicit și acțiuni dăunătoare pentru mediu (traficul ilegal cu arme, muniții și materiale explozibile, traficul ilegal cu specii rare de animale, traficul ilegal cu specii și varietăți rare de plante, infracțiunile împotriva mediului, traficul ilegal cu substanțe hormonale și alți factori de creștere) ;

-Unele infracțiuni aflate în competența Europol sunt considerate conexe (infracțiunile săvârșite în vederea obținerii mijloacelor pentru comiterea unor fapte aflate în sfera de competență a Europol, infracțiunile săvârșite în vederea înlesnirii ori comiterii unor fapte aflate în sfera de ompetență a Oficiului Europol, infracțiunile săvârșite în vederea eludării răspunderii pentru astfel de fapte din sfera de competență a Oficiului Europol).

1.3. Atribuții

Europol este organizatia care se ocupă de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene si care operează cu toate informatiile referitoare la criminalitate. Obiectivul său este acela de a îmbunătăti eficacitatea si cooperarea autoritătilor competente din statele membre în ceea ce priveste prevenirea si combaterea formelor grave de crimă internatională organizată si terorism.Europol are misiunea de - si aduce o contributie semnificativă la actiunea Uniunii Europene de aplicare a legii împotriva crimei organizate si a terorismului,concentrându-si eforturile asupra organizatiilor criminale.

Europol oferă sprijin statelor membre prin:

-Facilitarea schimbului de informații, potrivit legii naționale, dintre ofițerii de legătură ai Europol (OLE). Ofițerii de legătură sunt detașați pe lângă Europol de către statele membre ca reprezentanți ai agențiilor naționale care se ocupă de aplicarea legii din aceste state;

-Oferirea de analize operative în vederea sprijinirii operațiunilor;

-Elaborarea de rapoarte strategice (de ex. evaluarea amenințării) și analiza activităților criminale pe baza informațiilor și a datelor oferite de statele membre și de terți;

-Oferirea de expertiză și sprijin tehnic pentru anchetele și operațiunile realizate în cadrul UE, sub supravegherea și cu răspunderea legală a statelor membre interesate.

-Menținerea unui sistem computerizat al informațiilor culese

Europol are și următoarele responsabilitățile suplimentare:

-dezvoltarea cunoștințelor specializate în domeniul procedurilor de investigație ale autorităților competente din statele membre și oferirea de consultanță în ceea ce privește desfășurarea anumitor investigații;

-furnizarea de informații strategice pentru a sprijini și a promova utilizarea eficientă a resurselor disponibile la nivel național în cadrul activităților operative;

-elaborarea de rapoarte privind situația generală.

De asemenea, Europol poate sprijin statele membre, în conformitate cu resursele bugetare și de personal și în cadrul limitelor stabilite de Consiliul de Conducere, prin consultanță și activitate de cercetare în următoarele domenii:

-Instruirea membrilor autorităților competente;

-Organizarea și echiparea autorităților respective;

-Metode de prevenire a criminalității;

-Metode tehnice și de criminalistică specifice poliției și proceduri de investigație.

Europol activează și în domeniul promovării analizei criminalistice și a armonizării tehnicilor de anchetă din cadrul statelor membre.

În plus,principalele priorităti ale Europol includ infrarctiunile împotriva persoanelor,infractiunile financiare si infractiunile cibernetice.Aceasta se aplica atunci când este implicată o structură de crimă organizată si sunt afectate două sau mai multe state membre.

Bibliografie

I. ACTE NORMATIVE

1. PARLAMENTUL ROMÂNIEI, Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, M.Of. nr. 305 din 9 mai 2002, www.icc.ro.

2. PARLAMENTUL ROMÂNIEI, Legea nr.197/25.05.2004 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, Monitorul Oficial nr. 498 din 02.06.2004.

3. Acordul privind cooperarea dintre România și Oficiul European de Poliție, semnat la București la 25 noiembrie 2003.

4. Tratatul privind Uniunea Europeană semnat la Maastricht (Țările de Jos) la

februarie 1992, intrat în vigoare la 1 noiembrie 1993.

5. Tratat de instituire a unei Constituții pentru Europa la Conferința

Interguvernamentală din 17-18 iunie 2004, text tradus în toate limbile oficiale și semnat de

către șefii de stat sau de guvern pe 29 octombrie 2004.

6. Convenție privind înființarea Oficiului European de Poliție, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Convenția privind constituirea Oficiului European de Poliție (Convenția Europol), încheiată la 26 iulie 1995 (JO C 316, 27.11.1995, p. 2).

II. INTERNET

www.europol.europa.eu, www.europeana.ro, www.europol.eu.int.

Preview document

Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 1
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 2
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 3
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 4
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 5
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 6
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 7
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 8
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 9
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 10
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 11
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 12
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 13
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 14
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 15
Organizații europene de cooperare în justiție - Europol - Pagina 16

Conținut arhivă zip

 • Organizatii europene de cooperare in justitie - Europol.docx

Alții au mai descărcat și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Structuri europene de cooperare polițienească

1. Cooperarea poliţienească în cadrul Uniunii Europene Notiuni introductive Conştientizarea fenomenului crimei organizate, asemeni unei...

Consiliul Europei - Organizare, competență, atribuții

Capitol 1- Consiliul Europei Consiliul Europei (este o organizație internațională fondată în urma celui de-al Doilea Război Mondial pentru a...

Cooperarea Penală Europeană și Internațională în Materia Extrădării

Extradarea poate avea loc pe baza angajamentelor pe care statele si le-au asumat precum si în baza unor tratate, conventii sau acorduri bilaterale,...

Rolul tratatului de la Maastricht și Amsterdam în politica externă și de securitate a UE

INTRODUCERE Politica Externă şi de Securitate Comună constituie una din modalităţile de realizare a relaţiilor externe ale Uniunii Europene. Ea a...

Europol

1.Misiune. Europol este organizatia care se ocupã de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene si care opereazã cu toate informatiile referitoare...

Te-ar putea interesa și

Tratatul de aderare a României la UE

Titlul lucrării:¬ „Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană-negocieri prevederi şi impact” INTRODUCERE MOTIVAREA TEMEI DE DISERTAŢIE...

Importanța Parlamentului European

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat...

Sistemul Instituțional al Uniunii Europene

1. Structura sistemului instituţional al Uniunii Europene Uniunea Europeană beneficiază în prezent de unul dintre cele mai complexe sisteme...

Dinamica pieței unice a Uniunii Europene

1. INTRODUCERE Integrarea europeană este mai mult decât o integrare comercială întrucât are ca finalitate adaptarea la standardele nucleului...

Prezentarea Instituției Publice

Denumirea instituţiei Autoritatea pentru străini este structura specializată, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului...

Drept internațional public - planul Schumann

PLANUL SHUMANN Cel care înţelege primul necesitatea creării unui mecanism efectiv de coordonare economică şi politică a statelor europene a fost...

Piața Unică Europeană

Notiuni introductive Procesul de cooperare si integrare care a inceput in 1951 intre 6 tari (Belgia, Germania, Franta, Italia, Luxemburg si...

Parlamentul European prin Prisma Tratatelor de la Maastricht Amsterdam și Nisa

Pentru toţi cei care au deplâns faptul că Tratatul de la Roma a născut o Europă de tehnocraţi în mâinile comercianţilor, Tratatul de la Maastricht...

Ai nevoie de altceva?