Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 7930
Mărime: 556.99KB (arhivat)
Publicat de: Irina A.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Mihai Ștefănoaia
Facultatea de Drept
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Cuprins

 1. CAPITOLUL I - Considerații generale ... pag. 2
 2. CAPITOLUL II - Pedepsele .. pag. 4
 3. II. 1. - Categorii de pedepse aplicabile persoanei fizice . pag. 5
 4. II. 2. - Categorii de pedepse aplicabile persoanei juridice . pag. 9
 5. CAPITOLUL III - Măsurile de siguranță . pag. 11
 6. CAPITOLUL IV - Minoritatea ... pag. 15
 7. IV. 1. Măsurile educative neprivative de libertate pag. 15
 8. IV. 2. Măsurile educative privative de libertate pag. 16
 9. CAPITOLUL V - Concluzii pag. 18
 10. Bibliografie pag. 19

Extras din referat

Infracțiunea este fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăția cerută, nejustificată, imputabilă persoanei care a săvârșit-o, așa cum prevede art. 15 alin. (1) Cod penal. Alin. (2) din art. menționat anterior precizează faptul că ,,infracțiunea este singurul temei al răspunderii penale”. De aici putem foarte ușor deduce faptul că din momentul în care s-a stabilit că o anumită persoană a săvârșit o infracțiune și acesta poate fi tras la răspundere penală, intervin sancțiunile de drept penal.

Sancțiunile de drept penal sunt acele consecințe impuse de legea penală în cazul în care se constată încălcarea de norme imperative, modalitățile de constrângere ca urmare a săvârșirii de infracțiuni, precum și instrumentele prin care se restabilește ordinea de drept.

- Caracteristicile și principiile sancțiunilor de drept penal -

- sunt legale, întrucât sunt prevăzute de legea penală și se aplică numai de către organe judiciare și numai în cadrul procesului penal (legalitatea sancțiunilor penale este și un principiu de bază consacrat de art. 2 Cod penal: ,,legea penală prevede pedepsele aplicabile și măsurile educative ce se pot lua față de persoanele care au săvârșit infracțiuni, precum și măsurile de siguranță ce se pot lua față de persoanele care au comis fapte prevăzute de legea penală”, care garantează, prin cunoașterea dinainte a sancțiunilor penale, chiar legalitatea acestora. )

- umanitatea sancțiunilor penale este un prinicpiu conform căruia legea trebuie să stabilească doar sancțiuni care nu aduc atingere integrității fizice sau morale sau care ar fi degradante;

- revocabilitatea este principiul conform căruia, în măsura în care se stabilește că au fost aplicate în mod eronat sancțiunile penale, acestea pot fi retrase;

- se individualizează în funcție de situația concretă, de gradul de pericol social concret al infracțiunii și al infractorului, acesta reprezentând un alt principiu de bază;

- au caracter personal și nu se răsfrâng asupra moștenitorilor. Acest caracter și principiu rezidă din însuși scopul sancțiunilor de drept penal și anume prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni de cel în cauză.

- formează, alături de infracțiune și răspundere penală, cea de-a treia instituție de bază a dreptului penal;

- acționează după ce s-a săvârșit infracțiunea, constatată ca atare de instanțele judecătorești competente;

- sunt represive, deoarece impun privări de libertate și alte restricții (în special pedepsele);

- au caracter preventiv (preponderent măsurile de siguranță sau cele educative, dar și pedepsele întrucât au o funcție de exemplaritate);

- întrucât vizează ordinea de drept generală, au caracter necesar, inevitabil.

- Cadrul sancțiunilor penale -

Constituția României stabilește, ca principiu de bază, faptul că ,,exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și a libertăților cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav” și de asemenea că ,,restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.”

Cadrul special al sancțiunilor de drept penal este format din totalul de sancțiuni pe care Codul penal le consacră și anume pedepsele, măsurile de siguranță și măsurile educative. Însă, în acest sistem, putem include și sancțiunile extrapenale, reglementate în mod subsidiar de materia penală și anume cele determinate de soluționarea acțiunii penale în cadrul procesului penal, dar și sancțiunile de ordin administrativ, care își găsesc aplicabilitatea în cazul în care fapta nu prezintă pericolul social al unei infracțiuni sau în caz de înlocuire a răspunderii penale.

Pedepsele sunt principalele sancțiuni de drept penal, specifice acestui domeniu și cele mai grave din prisma consecințelor, întrucât determină interdicții, privarea libertății individuale, aduc atingere patrimoniului și au drept scop prevenția și apărarea ordinii de drept.

Măsurile educative se aplică exclusiv minorilor care săvârșesc infracțiuni și au un rol preponderent educativ, iar în secundar și coercitiv.

Măsurile de siguranță, cele mai ușoare din taate sancțiunile penale, se iau față de cei care au săvârșit fapte penale și sunt necesare pentru înlăturarea pericolului făptuitorului și pentru prevenirea săvârșirii de noi fapte antisociale de către acesta.

Capitolul II

Pedepsele

În cadrul sancțiunilor de drept penal, rolul cel mai important este reprezentat de pedepse întrucât restabilește ordinea de drept ca urmare a comiterii unei infracțiuni. Scopul acestora îl extragem din art. 3 al Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede: ,, scopul executării pedepselor și a măsurilor educative privative de libertate este prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.” și ,,se urmărește formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept, față de regulile de conviețuire socială și față de muncă, în vederea reintegrării în societate a deținuților sau persoanelor internate.” În aceeași cursivitate, articolele următoare din legea citată anterior, fac apel la executarea pedepselor în condiții care să asigure respectarea demnității umane, care să nu conducă la tortură fizică și psihică, precum și la interzicerea discriminării.

- Caracterele pedepselor -

- sunt legale și publice, prevăzute ca atare de legea penală atât ca durată, cuantum, natură, limite minime și maxime (deci au și un caracter determinat - absolut în cazul detențiunii pe viață și relativ determinat în cazul celorlalte). Înlocuirea pedepselor este posibilă doar în condițiile expres prevăzute de codul penal; se aplică numai în cursul procesului penal, din oficiu de către organele de putere publică;

Bibliografie

Bulai Costică, Bulai Bogdan N., Manual de drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2007;

Boroi Alexandru, Drept penal. Partea generală, Editura C.H.Beck, București, 2010;

Boroi Alexandru, Drept penal. Partea generală, Ediția 3, Editura C.H.Beck, București, 2017;

Moldovan Aurel Teodor, Drept penal. Partea generală, Editura Lux Libris, Brașov, 2009;

Pascu Ilie, Drept penal. Partea generală. Ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București, 2009;

Streteanu Florin, Moroșanu Raluca, Instituții și infracțiuni în noul Cod penal. Manual pentru uzul formatorilor SNG, București, 2010;

Udroiu Mihail, Fișe de drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2012.

Legislație

Constituția României;

Codul penal, aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Codul civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 514/14.08.2013;

OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 421/5.06.2008.

Publicații oficiale

Monitorul Oficial nr. 545/18.07.2008;

Monitorul Oficial nr. 102/09.02.2015.

Site-uri

www.scj.ro;

www.eur-lex.europa.eu.

Preview document

Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 1
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 2
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 3
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 4
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 5
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 6
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 7
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 8
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 9
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 10
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 11
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 12
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 13
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 14
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 15
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 16
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 17
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 18
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 19
Sistemul sancțiunilor de drept penal prevăzute în noua legislație penală - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Sistemul sanctiunilor de drept penal prevazute in noua legislatie penala.doc

Alții au mai descărcat și

Confiscarea Specială

INTRODUCERE Măsurile de siguranţă ca sancţiuni de drept penal au apărut mai târziu în istoria dreptului penal, fiind incluse în legislaţiile...

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Executarea Pedepsei Private de Libertate

INTRODUCERE Pedeapsa intimidează pretabilii (infractorii), izolează elementul de societate, este aducătoare de satisfacţii pentru victimă, fiind...

Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal

CAPITOLUL I INFRACŢIUNEA – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL I.1 Noţiuni introductive Doctrina defineşte infracţiunea ca faptă ce...

Pedepsele pentru Persoana Juridică

Răspunderea penală a persoanei juridice este o instituţie juridică relativ nouă a Dreptului Penal. Spunem că este o instituţie relativ nouă,...

Măsuri de Siguranță

Noţiune. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal menite să lărgească gama de sancţiuni necesare prevenirii fenomenului infracţional....

Infracțiunea

1.Infractiunea, subiecţii răspunderii penale. 2 Obiectul infracţiunii. 3. Subiecţii infracţiunii. 4.Trăsăturile infracţiunii. 5 Prevederea...

Grupul european de interes economic - singurul instrument legal transnațional pentru cooperarea între întreprinzători în Uniunea Europeană

În scopul de a încuraja spiritul întreprinzătorilor din Uniune, s-au creat două forme de entităţi juridice de drept european: Societatea europeană...

Te-ar putea interesa și

Conținutul Infractiunii

Capitolul 1 - Aspecte introductive privitoare la instituţia infracţiunii - Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii - Pericolul social -...

Tragerea la răspundere penală a unei persoane nevinovate în reglementarea legii penale a Republicii Moldova

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Înfăptuirea calitativă a justiţiei este rezultatul corelaţiilor dintre calitatea legilor, respectarea...

Repararea Prejudiciului Efect al Răspunderii Civile Delictuale

CAPITOLUL I. RĂSPUNDEREA CIVILĂ DELICTUALĂ SECŢIUNEA I. CONSIDERAŢII GENERALE 1. NOŢIUNEA GENERALĂ DE RĂSPUNDERE Toate acţiunile şi...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Măsurile alternative privațiunii de libertate

INTRODUCERE Infracțiunea ca fenomen juridic reprezintă o faptă imputabilă omului, care atrage după sine necesitatea aplicării unei pedepse celui...

Evaziunea fiscală în România și căi de prevenire a acestui fenomen

I.Finantele publice-introducere 1.Notiunea de finante publice Separarea statului de societate in sfera relatiilor economice isi gaseste expresia...

Obiectul infracțiunii

INTRODUCERE Precum bine meţiona reputatul jurist moldovean Sergiu Brînză, fiinţarea şi dezvoltarea societăţii ar fi de neconceput în lipsa...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE În urma analizei şi cauzelor şi împrejurărilor în care are loc evaziunea fiscală, am formalizat o funcţiune generală a evaziunii...

Ai nevoie de altceva?