Societatea pe acțiuni

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1632
Mărime: 24.08KB (arhivat)
Publicat de: David G.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Societatea pe acțiuni este o formă de societate în cadrul căreia, ca și în cazul societății cu răspundere limitată, patrimoniul este constituit din capital social. În cadrul societății pe acțiuni, persoanele care își aduc aportul se numesc acționari și răspund numai în limita aportului.

De multe ori, înființarea unei SA este comparată cu înființarea unui SRL, și deși cerințele pot fi asemănătoare în ceea ce privește documentele necesare înmatriculării ambelor tipuri de societăți, cerințele legale sunt destul de diferite din anumite puncte de vedere.

Pentru a înființa o SA sunt necesare:

- - un număr minim de 2 acționari; cu toate acestea nu există un număr maxim de acționari; conf. art. 10, alin. 3 din Lg. 31/1990, în cazul în care societatea are mai puțin de 2 acționari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană interesată poate solicita instanței dizolvarea acesteia;

- - capitalul social minim ce trebuie subscris societății pe acțiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei sau 25.000 de euro;

- - nu toată suma trebuie depusă la înființarea firmei, însă 30% din capitalul social trebuie vărsat;

- - aportul fiecărui acționar poate fi în numerar, în natură sau în creanțe, însă trebuie să poată fi evaluat;

- - acționarii și asociații firmei pot fi persoane fizice, dar și persoanele juridice pot avea una din aceste două calități.

Societatea pe acțiuni se poate constitui prin contract de societate și statut, prin următoarele modalități:

- prin subscriere integrală și simultană a capitalului social de către semnatarii actului constitutiv - în acest caz, capitalul social vărsat la constituire nu poate fi mai mic decât 30% din cel subscris;

- prin subscripție publică, în cadrul căreia persoanele interesate pot subscrie acțiuni - în acest caz este necesară întocmirea unui prospect de emisiune semnat de către fondatori.

Societatea pe acțiuni poate fi înființată:

- într-un sistem unitar - societatea este administrată de unul sau mai mulți administratori, în număr impar, care se constituie într-un consiliu de administrație. Acești administratori vor fi numiți de către adunarea generală ordinară, excepție făcând primii administratori care vor fi numiți prin intermediul actului constitutiv.

- într-un sistem dualist - societatea este administrată de un directorat și un consiliu de supraveghere.

Directoratul este organul care aduce la îndeplinire actele necesare pentru a realiza obiectul de activitate al societății cu excepția celor care revin în sarcina consiliului de supraveghere ori a adunării generale. Numărul membrilor directoratului este impar iar aceștia își desfășoară activitatea sub controlul consiliului de supraveghere.

Consiliul de supraveghere, asemănător administratorilor, este numit de către adunarea generală, cu excepția primilor membri care sunt desemnați prin actul constitutiv, iar numărul membrilor variază între 3 și 11.

Capitalul social al unei SA este constituit din acțiunile emise de către societate care pot fi, în funcție de modalitatea de transmitere, acțiuni nominative sau acțiuni la purtător. Modalitatea acțiunilor va fi stabilită prin actul constitutiv.

Este obligatoriu ca valoarea acțiunilor să fie egală, acestea conferind titularilor săi drepturi egale. Cu toate acestea, Legea nr. 31/1990 privind societățile prevede posibilitatea unor acțiuni care instituie drepturi diferite titularilor săi.

Acțiunile plătite vor conferi, de asemenea, titularilor săi, dreptul de vot în adunarea generală. Ca și în cazul unui SRL, adunările generale pot fi ordinare și extraordinare, în funcție de problema care necesită rezolvare în ceea ce privește activitatea și funcționarea SA. Hotărârile în cadrul acestor adunări se iau cu majoritatea voturilor exprimate de către acționari.

Preview document

Societatea pe acțiuni - Pagina 1
Societatea pe acțiuni - Pagina 2
Societatea pe acțiuni - Pagina 3
Societatea pe acțiuni - Pagina 4
Societatea pe acțiuni - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Societatea pe actiuni.docx

Te-ar putea interesa și

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Societatea pe Acțiuni

Noţiunea societăţii pe acţiuni Precizări prealabile. Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi totodată, cea mai evoluată a societăţii...

Societatea pe Acțiuni

Capitolul I – Considerații generale ale societatii pe actiuni I.1.-Evoluția istorică a societății pe acțiuni Societatea pe acţiuni (S.A.),...

Organizarea și funcționarea societăților comerciale pe acțiuni

I.ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI 1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Actionarul este un membru societatii pe actiuni,...

Societăți captive de asigurări

1.1.Notiune, caracterizare generala Piata internationala de asigurari este formata din totalitatea tranzactiilor interne si internationale de...

Societățile pe Acțiuni în Comerțul Internațional

Cap. I. Noţiuni generale privind societăţile comerciale pe acţiuni Societatea comercială este constituită ca un grup organizat de persoane, care,...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Ai nevoie de altceva?